Advertisement

Chủ đề: Phản ứng trao đổi - Trang 1

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. - Cập nhật 2022

Định nghĩa phân loại

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.

Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa - khử.

Phương trình số #2

3Ca(OH)2 + 2H3PO46H2O + CaHPO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + H3PO4 => H2O + CaHPO4  

Phương trình số #3

Ca(OH)2 + 2HNO3Ca(NO3)2 + 2H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + HNO3 => Ca(NO3)2 + H2O  

Phương trình số #4

3Ca(OH)2 + 2Na3PO4Ca3(PO4)2 + 6NaOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + Na3PO4 => Ca3(PO4)2 + NaOH  

Phương trình số #5

Ca3N2 + 3H2O → 3Ca(OH)2 + 2NH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca3N2 + H2O => Ca(OH)2 + NH3  

Phương trình số #6

Ca3P2 + 6HCl → 2PH3 + 3CaCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca3P2 + HCl => PH3 + CaCl2  

Phương trình số #7

CaC2 + H2SO4C2H2 + CaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaC2 + H2SO4 => C2H2 + CaSO4  

Phương trình số #8

2K3PO4 + 3CaCl2Ca3(PO4)2 + 6KCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K3PO4 + CaCl2 => Ca3(PO4)2 + KCl  

Phương trình số #9

2H2O + KAlO2 + CO2Al(OH)3 + KHCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + KAlO2 + CO2 => Al(OH)3 + KHCO3  

Phương trình số #10

Cr + 2HCl → H2 + CrCl2

Nhiệt độ: 1150-1200°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + HCl => H2 + CrCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 05:25:21am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(