Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Ag(NO3)

công thức rút gọn AgNO3


Bạc nitrat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 169.8731

Khối lượng riêng (kg/m3) 4350

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 444

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 212

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Bạc nitrat được dùng làm chất khởi đầu trong việc tổng hợp các hợp chất bạc khác như khử trùng, và tạo màu vàng cho thủy tinh của kính màu. Ngoài ra, bạc nitrat còn dùng để phân biệt các ion nhóm halogen với nhau (trừ AgF) AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 AgNO3 + HBr → AgBr + HNO3 AgNO3 + HI → AgI + HNO3
Advertisement

Đánh giá

Ag(NO3) - Bạc nitrat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Ag(NO3)-Bac+nitrat-1474
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Bài 11. Phân bón hóa học

Trong sự phát triển của thực vật thì những nguyên tố hóa học nào cần thiết phải có? (C, O, H, N, S,K, Ca, Mg...) Vậy những nguyên tố hóa học này có ở đâu? (Có trong đất và trong phân bón hóa học) Vậy phânbón hóa học có những công dụng như thế nào? Ta thường dùng những loại phân gì? Để biết được ta vào bài mới.

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Ag(NO3) (Bạc nitrat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Ag(NO3) có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Ag(NO3) có tác dụng với NH3OHCl không? Ag(NO3) có tác dụng với PH4Cl không? Ag(NO3) có tác dụng với RhCl3 không? Ag(NO3) có tác dụng với Rh không? Ag(NO3) có tác dụng với C2H7NHCl không? Ag(NO3) có tác dụng với C2H7N không? Ag(NO3) có tác dụng với N2H6Cl2 không? Ag(NO3) có tác dụng với Hg(CN)2 không? Ag(NO3) có tác dụng với HgCrO4 không? Ag(NO3) có tác dụng với KSCN không? Ag(NO3) có tác dụng với CHNS không? Ag(NO3) có tác dụng với H2[Hg(SCN)4] không? Ag(NO3) có tác dụng với K2[Hg(CN)4] không? Ag(NO3) có tác dụng với (Hg2N)OH.2H2O không? Ag(NO3) có tác dụng với Cl2O không? Ag(NO3) có tác dụng với (NH3OH)NO3 không? Ag(NO3) có tác dụng với N2H5NO3 không? Ag(NO3) có tác dụng với NOHSO4 không? Ag(NO3) có tác dụng với N2H6(NO3)2 không? Ag(NO3) có tác dụng với RbNO3 không? Ag(NO3) có tác dụng với Ho không? Ag(NO3) có tác dụng với Ho(NO3)3 không? Ag(NO3) có tác dụng với K2O2 không? Ag(NO3) có tác dụng với Ag2Cr2O7 không? Ag(NO3) có tác dụng với Tl2Cr2O7 không? Ag(NO3) có tác dụng với K2CO3.1,5 H2O không? Ag(NO3) có tác dụng với K2S2 không? Ag(NO3) có tác dụng với K2SiS3 không? Ag(NO3) có tác dụng với K2S.5H2O không? Ag(NO3) có tác dụng với K2S2O6 không? Ag(NO3) có tác dụng với K3PO4.7H2O không? Ag(NO3) có tác dụng với K2HPO4 không? Ag(NO3) có tác dụng với Li3PO4 không? Ag(NO3) có tác dụng với KBrO4 không? Ag(NO3) có tác dụng với KHSO3 không? Ag(NO3) có tác dụng với KHO2 không? Ag(NO3) có tác dụng với ScCl3 không? Ag(NO3) có tác dụng với K3ScCl6 không? Ag(NO3) có tác dụng với ZrCl4 không? Ag(NO3) có tác dụng với K2ZrCl6 không? Ag(NO3) có tác dụng với HfCl4 không? Ag(NO3) có tác dụng với K2HfCl6 không? Ag(NO3) có tác dụng với K2PtCl6 không? Ag(NO3) có tác dụng với PtCl4 không? Ag(NO3) có tác dụng với ThCl4 không? Ag(NO3) có tác dụng với K2ThCl6 không? Ag(NO3) có tác dụng với Ba(ClO3)2 không? Ag(NO3) có tác dụng với Ba(IO3)2 không? Ag(NO3) có tác dụng với (NH4)2SO3 không? Ag(NO3) có tác dụng với Na2SeO4 không? Ag(NO3) có tác dụng với Na2SeO3 không? Ag(NO3) có tác dụng với TeO2 không? Ag(NO3) có tác dụng với Na4P2O7 không? Ag(NO3) có tác dụng với Mg2P2O7 không? Ag(NO3) có tác dụng với K[Cr(OH)4] không? Ag(NO3) có tác dụng với K3[Fe(OH)6] không? Ag(NO3) có tác dụng với K3[FeCN)6] không? Ag(NO3) có tác dụng với KNO3.(1-2)HNO3 không? Ag(NO3) có tác dụng với CsNO2 không? Ag(NO3) có tác dụng với CsNO3.HNO3 không? Ag(NO3) có tác dụng với [K(H2O)6]OH không? Ag(NO3) có tác dụng với Mg(NO3)2.6H2O không? Ag(NO3) có tác dụng với [Mg(H2O)6](NO3)2 không? Ag(NO3) có tác dụng với Mg(OH)NO3 không? Ag(NO3) có tác dụng với Mg2CO3(OH)2 không? Ag(NO3) có tác dụng với MgCO3.5H2O không? Ag(NO3) có tác dụng với MgF2 không? Ag(NO3) có tác dụng với Na2MnO4 không? Ag(NO3) có tác dụng với NaMnO4 không? Ag(NO3) có tác dụng với Ba(HS)2 không? Ag(NO3) có tác dụng với Mn(NO3)2 không? Ag(NO3) có tác dụng với MnO2.nH2O không? Ag(NO3) có tác dụng với MnS2O6 không? Ag(NO3) có tác dụng với MnSO2 không? Ag(NO3) có tác dụng với Mn(OH)2 không? Ag(NO3) có tác dụng với HNO4 không? Ag(NO3) có tác dụng với Na2CO3.10H2O không? Ag(NO3) có tác dụng với NaO2 không? Ag(NO3) có tác dụng với Na2HPO4.12H2O không? Ag(NO3) có tác dụng với Na3NO4 không? Ag(NO3) có tác dụng với K3NO4 không? Ag(NO3) có tác dụng với Na4BeO3 không? Ag(NO3) có tác dụng với Na2SiS3 không? Ag(NO3) có tác dụng với Na2S.9H2O không? Ag(NO3) có tác dụng với Sb2S3 không? Ag(NO3) có tác dụng với Na3SbS3 không? Ag(NO3) có tác dụng với CH3COCH2Br không? Ag(NO3) có tác dụng với Na2S2O5 không? Ag(NO3) có tác dụng với Na2S2O3.5H2O không? Ag(NO3) có tác dụng với Na2S5 không? Ag(NO3) có tác dụng với H2S2O3 không? Ag(NO3) có tác dụng với HSO3Cl không? Ag(NO3) có tác dụng với S2O5Cl2 không? Ag(NO3) có tác dụng với Na2Sx không? Ag(NO3) có tác dụng với Na4SiO4 không? Ag(NO3) có tác dụng với Na2SiO3.9H2O không? Ag(NO3) có tác dụng với Na2SO3Se không? Ag(NO3) có tác dụng với Na2SO3.7H2O không? Ag(NO3) có tác dụng với Na3PO4.12H2O không? Ag(NO3) có tác dụng với Na3PO3S không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Ag(NO3) (Bạc nitrat) là chất tham gia

FeBr3 + 3Ag(NO3) → 3AgBr + Fe(NO3)3 Xem tất cả phương trình sử dụng Ag(NO3)

Phương trình có Ag(NO3) (Bạc nitrat) là chất sản phẩm

Xem tất cả phương trình tạo ra Ag(NO3)

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 08:36:53am