Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Đề thi thử THPT QG 2020 - Đề 1

Nội dung đề thi thử THPT QG 2020 từ cơ bản đến nâng cao.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Đề thi thử THPT QG 2020 - Đề 2

Nội dung chi tiết Đề thi thử THPT QG 2020 - Đề 2

Xem chi tiết & Download tài liệu

Đề thi thử THPT QG 2020 - Đề 204

Đề thi thử THPT QG 2020 - Đề 204

Xem chi tiết & Download tài liệu
Xem tất cả 22 tài liệu Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 --->

Phương Trình Hoá Học Lớp 12

Đề ôn tập Este - Lipid có lời giải

Đề ôn tập Este - Lipid có lời giải chi tiết

Xem chi tiết & Download tài liệu

Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học

Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học dùng cho học sinh lớp 10, 11, 12 và thi THPT QG.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Đề thi và đáp án Hóa học 2019

Đề thi minh họa và đáp án hướng dẫn giải chi tiết Hóa học THPT QG 2019

Xem chi tiết & Download tài liệu
Xem tất cả 45 tài liệu Phương Trình Hoá Học Lớp 12 --->

Phương Trình Hoá Học Lớp 11

100 bài tập hóa hữu cơ có lời giải

Tổng hợp 100 bài tập hóa hữu cơ có lời giải

Xem chi tiết & Download tài liệu

Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học

Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học dùng cho học sinh lớp 10, 11, 12 và thi THPT QG.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Đề thi và đáp án Hóa học 2019

Đề thi minh họa và đáp án hướng dẫn giải chi tiết Hóa học THPT QG 2019

Xem chi tiết & Download tài liệu
Xem tất cả 31 tài liệu Phương Trình Hoá Học Lớp 11 --->

Phương Trình Hoá Học Lớp 10

Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học

Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học dùng cho học sinh lớp 10, 11, 12 và thi THPT QG.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Đề thi và đáp án Hóa học 2019

Đề thi minh họa và đáp án hướng dẫn giải chi tiết Hóa học THPT QG 2019

Xem chi tiết & Download tài liệu

Đề thi Hóa học 2018

Đề thi môn Hóa học năm 2018

Xem chi tiết & Download tài liệu
Xem tất cả 22 tài liệu Phương Trình Hoá Học Lớp 10 --->

Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Hidrocacbon, Nhiên liệu Hóa học 9

Tổng hợp lí thuyết và các phương pháp giải hóa hữu cơ thường gặp trong chương trình Trung học cơ sở.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Chuyên đề Phi kim Hóa học 9

Chuyên đề về phi kim và sơ lược về bảng tuần hoàn Hóa học gồm lí thuyết và bài tập vận dụng.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Các loại hợp chất vô cơ

Các loại hợp chất vô cơ gồm lí thuyết và ví dụ minh họa có lời giải chi tiết.

Xem chi tiết & Download tài liệu
Xem tất cả 6 tài liệu Phương Trình Hoá Học Lớp 9 --->

Phương Trình Hoá Học Lớp 8

Chuyên đề hóa học 8

Chuyên đề hóa học 8 cơ bản và nâng cao

Xem chi tiết & Download tài liệu

Chuyên đề Chất - Nguyên tử - Phân tử

Tài liệu gồm các câu hỏi trắc nghiệm về Chất - Nguyên tử và Phân tử.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Tổng hợp các bài tập chương 4 Hóa học 8

Tài liệu gồm các câu hỏi trắc nghiệm chương 4 hóa học 8.

Xem chi tiết & Download tài liệu
Xem tất cả 4 tài liệu Phương Trình Hoá Học Lớp 8 --->
Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D