Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học | cập nhật 2023

Phương pháp lý giải tính chất hóa học tuần hoàn

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Trạng thái ở nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn

Màu số nguyên tử đỏ là chất khí ở nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn

Màu số nguyên tử lục là chất lỏng ở nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn

Màu số nguyên tử đen là chất rắn ở nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn

Tìm hiểu thêm trạng thái của chất hoá học

Tỷ lệ xuất hiện tự nhiên

Viền liền: có đồng vị già hơn Trái Đất (chất nguyên thủy)
Viền gạch gạch: thường sinh ra từ phản ứng phân rã các nguyên tố khác, không có đồng vị già hơn Trái Đất (hiện tượng hóa học)
Viền chấm chấm: tạo ra trong phòng thí nghiệm (nguyên tố nhân tạo)
Không có viền: chưa tìm thấy

Tìm hiểu thêm về tỷ lệ xuất hiện trong tự nhiên của chất

Nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn

hay STP (viết tắt của Standard temperature and pressure trong tiếng Anh) là các điều kiện vật lý tiêu chuẩn để thực hiện các đo lường trong thí nghiệm, cho phép so sánh giữa các bộ kết quả thí nghiệm. Trên thế giới, STP hiện do IUPAC (Liên minh quốc tế về hóa học thuần túy và ứng dụng) định nghĩa là giá trị quy ước có trị số nhiệt độ 273,15 độ K (0 độ C) và áp suất là 100 kPa (1 bar).[1]

Nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn cũng thường được gọi là điều kiện tiêu chuẩn (đktc). Điều kiện tiêu chuẩn còn có thể bao hàm cả độ ẩm tương đối tiêu chuẩn.

Có nhiều định nghĩa cũng đang được dùng bởi các tổ chức khác về điều kiện tiêu chuẩn (xem bảng bên dưới); trong đó đôi khi khái niệm nhiệt độ phòng (khoảng 25 độ C) được sử dụng thay cho 0 độ C.

Tìm hiểu thêm về Nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn

Kim loại kiềm

Các kim loại kiềm là tập hợp của các nguyên tố thuộc nhóm 1 của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (ngoại trừ Hidro). Những nguyên tố này hoạt động mạnh và ít khi tìm thấy ở dạng đơn chất trong tự nhiên.

Đặc tính phố biến của các kim loại kiềm này là: có màu trắng bạc, mềm có khối lượng riêng thấp. Có phán ứng với tức thời với 1c nguyên tố thuộc nhóm halogen

Tìm hiểu thêm về Kim loại kiềm
Advertisement

Kim loại kiềm thổ

Các kim loại này được gọi là kiềm thổ vì các thuộc tính tự nhiên trung gian của chúng giữa các chất kiềm (ôxít của các kim loại kiềm) và các loại đất hiếm (ôxít của các kim loại đất hiếm).

Tìm hiểu thêm về Kim loại kiềm thổ
Advertisement

Kim loại chuyển tiếp

Kim loại chuyển tiếp là 68 nguyên tố hóa học có số nguyên tử từ 21 đến 30, 39 đến 48, 57 đến 80 và 89 đến 112. Nguyên nhân của tên này là do vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn vì tại đó bắt đầu sự chuyển tiếp do có thêm điện tử trong quỹ đạo nguyên tử của lớp d.

Nếu định nghĩa một cách chặt chẽ hơn thì kim loại chuyển tiếp là những nguyên tố tạo thành ít nhất là một ion với một lớp quỹ đạo (orbital) d được điền đầy một phần, tức là các nguyên tố khối d ngoại trừ scandi và kẽm.

Tìm hiểu thêm về >Kim loại chuyển tiếp

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 04:29:19am