Chất Hóa Học - Fe(NO3)3 - Sắt(III) nitrat

iron(iii) nitrate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Fe(NO3)3

công thức rút gọn FeN3O9


Sắt(III) nitrat

iron(iii) nitrate

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 241.8597

Khối lượng riêng (kg/m3) 1700

Màu sắc màu tím

Trạng thái thông thường chất rắn tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 37

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Trong phòng thí nghiệm Sắt(III) nitrat là chất xúc tác ưa thích cho phản ứng tổng hợp natri amit từ dung dịch natri hòa tan trong amoniac: 2NH3 + 2Na → 2NaNH2 + H2↑ Một số đất sét có chứa sắt(III) nitrat cho thấy là chất oxy hóa hữu ích trong tổng hợp hữu cơ. Ví dụ sắt(III) nitrat có trong Montmorillonit—một chất thử được gọi là "Clayfen"—đã được sử dụng cho quá trình oxy hóa ancol thành aldehyde và thiol thành đisunfua. Các ứng dụng khác Dung dịch sắt(III) nitrat được các nhà kim hoàn và các chuyên gia chạm khắc bạc và các hợp kim bạc.
Advertisement

Đánh giá

Fe(NO3)3 - Sắt(III) nitrat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Fe(NO3)3-Sat(III)+nitrat-231
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 7. Bài thực hành 2 - Sự lan tỏa của chất

Khi đứng trước những bông hoa có hương, ta ngửi thấy mùi thơm. Điều đó mách bảo ta rằng, phải có chất thơm từ hoa lan toả vào không khí. Ta không nhìn thấy vì đây là các phân tử chất thơm chuyển động.

Bài 8. Bài luyện tập 1 – Hóa học 8

Luyện tập về các mối quan hệ giữa các khái niệm nguyên tử, nguyên tố hoá học, đơn chất, hợp chất và phân tử.

Bài 9. Công thức hóa học

Bài học trước đã cho biết chất được tạo nên từ các nguyên tố. Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố, còn hợp chất từ hai nguyên tố trở lên. Như vậy, dùng các kí hiệu của nguyên tố ta có thể viết thành công thức hoá học để biểu diễn chất. Bài học này sẽ cho biết cách ghi và ý nghĩa ủa công thức hóa học

CHƯƠNG 2 PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Sự biến đổi của chất như thế nào thì được gọi là hiện tượng vật lí, là hiện tượng hoá học ? Phản ứng hoá học là gì, khi nào xảy ra, dựa vào đâu để nhận biết ? Trong một phản ứng hoá học tổng khối lượng các chất có được bảo toàn không ? Phương trình hoá học dùng biểu diễn phản ứng hoá học, cho biết những gì về phản ứng ? Để lập phương trình hoá học cần cân bằng số nguyên tử như thế nào ?

Bài 13. Phản ứng hóa học

Thanh sắt để lâu ngày ngoài không khí, sau một thời gian thanh sắt đổi màu. Đó là hiện tượng gì, để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu bài học này.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Fe(NO3)3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Fe(NO3)3 có tác dụng với C20H30O2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CCl2F2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CCl4 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CFCl2CF2Cl không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CHCl3 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CH2CO không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CH2CHCHCH2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CH2ClCOOH không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CH2Cl2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CH2O không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CH2OHCH2OH không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CH3CHCHCH3 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CH3CHCH2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CH3CH2Br không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2OH không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CH3CH2CONH2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CH3CH2COOH không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CH3CH2OCH2CH3 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CH3CH2OH không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CH3(CH2)16COOH không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CH3COCl không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CH3CONH2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CH3COOCH=CH2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CH3COOCH2C6H5 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CH3I không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CH3OCH3 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CH3SCH3 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CH3SH không? Fe(NO3)3 có tác dụng với (CH3)2CHOH không? Fe(NO3)3 có tác dụng với (CH3)2CO không? Fe(NO3)3 có tác dụng với (CH3)2C2O4 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với (CH3)2NNH2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với COCl2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CO2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CO3 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C2H5NH2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C3N3(OH)3 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C3N12 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C3H7NO3 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C4H7BrO2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C4H7NO4 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C4H8N2O3 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C4H8O không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C4H9NO3 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C5H4NCOOH không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C5H5N không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C5H9NO2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C5H9NO4 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C5H10 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C5H10N2O3 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C5H10O4 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C5H11NO2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C5H11NO2S không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C5H12 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C6F5COOH không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C6H4O2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C6H5CHO không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C6H5CH2OH không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C6H5COCl không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C6H5COOH không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C6H5F không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C6H13NO2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C6H14N2O2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C7H16 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C8H9NO2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C8H18 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C9H8O4 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C9H11NO2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C9H11NO3 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C9H20 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C10H8 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C10H14O không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C10H15NO không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C10H16O không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C10H22 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C11H12N2O2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C11H24 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C12H10 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C12H22O11 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C12H26 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C13H10O không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C13H12O không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C13H28 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C14H10 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C14H18N2O5 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C20H42 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với C21H36N7O16P3S không? Fe(NO3)3 có tác dụng với Ca(HCO2)2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với Ca(C2H3O2)2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CaC2O4 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CaCl2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với Ca(H2PO2)2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CaMoO4 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với Ca(NO2)2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với Ca(NbO3)2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với CaCl2O2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với Ca(ClO3)2 không? Fe(NO3)3 có tác dụng với Ca(ClO4)2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 08:24:32pm