Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

NO2


nitơ dioxit

nitrogen dioxide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 46.00550 ± 0.00080

Khối lượng riêng (kg/m3) 1880

Nhiệt độ sôi (°C) 21

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

NO2 được sử dụng làm chất trung gian trong sản xuất axit nitric, làm chất nitrat hóa trong sản xuất thuốc nổ hóa học

NO2 cũng được sử dụng làm chất ức chế trùng hợp acrylat, làm chất tẩy trắng bột mì và làm chất khử trùng ở nhiệt độ phòng.

Advertisement

Đánh giá

NO2 - nitơ dioxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-NO2-nito+dioxit-162
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

Trong bài học này các bạn sẽ tìm hiểu về định luật bảo toàn khối lượng

Bài 16. Phương trình hóa học

Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng được giữ nguyên, tức là bằng nhau. Dựa vào đây và với công thức hoá học ta sẽ lập phương trình hoá học để biểu diễn phản ứng hoá học.

Bài 17. Bài luyện tập 3

Nắm chắc việc áp dụng định tuật và cách lập phương trình hoá học.

CHƯƠNG 3 MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Mol, khối lượng mol, thể tích mol là gì ? Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất như thế nào ? Trong Hoá học lại cần biết có bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử và khối lượng, thể tích của chúng tham gia và tạo thành trong một phản ứng hoá học. Để đáp ứng được yêu cầu này, các nhà khoa học đã đề xuất một khái niệm dành cho các hạt vi mô, đó là MOL (đọc là "mon").

Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Chúng ta hãy tìm hiểu về sự chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học NO2 (nitơ dioxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu NO2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

NO2 có tác dụng với Zn3P2 không? NO2 có tác dụng với ZnO không? NO2 có tác dụng với ZnS không? NO2 có tác dụng với ZnSO4 không? NO2 có tác dụng với ZnCl2 không? NO2 có tác dụng với N2O4 không? NO2 có tác dụng với N2O không? NO2 có tác dụng với HNO2 không? NO2 có tác dụng với NiO không? NO2 có tác dụng với CrO3 không? NO2 có tác dụng với Mn2O7 không? NO2 có tác dụng với Ni(OH)3 không? NO2 có tác dụng với Li2O không? NO2 có tác dụng với Ba không? NO2 có tác dụng với TiO2 không? NO2 có tác dụng với TiCl4 không? NO2 có tác dụng với Be(OH)2 không? NO2 có tác dụng với Mg(HCO3)2 không? NO2 có tác dụng với NH4OH không? NO2 có tác dụng với NaAlO2 không? NO2 có tác dụng với PbO không? NO2 có tác dụng với FeSO4 không? NO2 có tác dụng với MnO không? NO2 có tác dụng với MgCl2 không? NO2 có tác dụng với MgO không? NO2 có tác dụng với BeCl2 không? NO2 có tác dụng với Be không? NO2 có tác dụng với BeO không? NO2 có tác dụng với Be(NO3)2 không? NO2 có tác dụng với H2ZnO2 không? NO2 có tác dụng với HAlO2.H2O không? NO2 có tác dụng với Cu2O không? NO2 có tác dụng với Zn(OH)2 không? NO2 có tác dụng với PdCl2 không? NO2 có tác dụng với Ag2CO3 không? NO2 có tác dụng với Ba(OH)2 không? NO2 có tác dụng với (NH4)2S không? NO2 có tác dụng với NH4HCO3 không? NO2 có tác dụng với NaHSO3 không? NO2 có tác dụng với Cr2O3 không? NO2 có tác dụng với Cr(OH)3 không? NO2 có tác dụng với NaCrO2 không? NO2 có tác dụng với CuFeS2 không? NO2 có tác dụng với K2SO3 không? NO2 có tác dụng với K2SO4 không? NO2 có tác dụng với KClO không? NO2 có tác dụng với Cu2S không? NO2 có tác dụng với Fe(NO3)3 không? NO2 có tác dụng với Ag2SO4 không? NO2 có tác dụng với Cr(OH)2 không? NO2 có tác dụng với Al(NO3)3 không? NO2 có tác dụng với PCl3 không? NO2 có tác dụng với H3PO3 không? NO2 có tác dụng với KAlO2 không? NO2 có tác dụng với AgMnO4 không? NO2 có tác dụng với AgN3 không? NO2 có tác dụng với C2H5I không? NO2 có tác dụng với C3H8 không? NO2 có tác dụng với C3H8O3S không? NO2 có tác dụng với C3H8N4O2 không? NO2 có tác dụng với C3H8NO4P không? NO2 có tác dụng với C3H8Hg không? NO2 có tác dụng với C3H7OH không? NO2 có tác dụng với C3H8O không? NO2 có tác dụng với C3H8S không? NO2 có tác dụng với C3H5(OH)3 không? NO2 có tác dụng với C3H6(OH)2 không? NO2 có tác dụng với H2NNHCO2CH2CH3 không? NO2 có tác dụng với C20H36 không? NO2 có tác dụng với C20H30O2 không? NO2 có tác dụng với CCl2F2 không? NO2 có tác dụng với CCl4 không? NO2 có tác dụng với CFCl2CF2Cl không? NO2 có tác dụng với CHCl3 không? NO2 có tác dụng với CH2CO không? NO2 có tác dụng với CH2CHCHCH2 không? NO2 có tác dụng với CH2ClCOOH không? NO2 có tác dụng với CH2Cl2 không? NO2 có tác dụng với CH2O không? NO2 có tác dụng với CH2OHCH2OH không? NO2 có tác dụng với CH3CHCHCH3 không? NO2 có tác dụng với CH3CHCH2 không? NO2 có tác dụng với CH3CH2Br không? NO2 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2OH không? NO2 có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? NO2 có tác dụng với CH3CH2CONH2 không? NO2 có tác dụng với CH3CH2COOH không? NO2 có tác dụng với CH3CH2OCH2CH3 không? NO2 có tác dụng với CH3CH2OH không? NO2 có tác dụng với CH3(CH2)16COOH không? NO2 có tác dụng với CH3COCl không? NO2 có tác dụng với CH3CONH2 không? NO2 có tác dụng với CH3COOCH=CH2 không? NO2 có tác dụng với CH3COOCH2C6H5 không? NO2 có tác dụng với CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 không? NO2 có tác dụng với CH3I không? NO2 có tác dụng với CH3OCH3 không? NO2 có tác dụng với CH3SCH3 không? NO2 có tác dụng với CH3SH không? NO2 có tác dụng với (CH3)2CHOH không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-02 08:25:00pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(