Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

KNO2


kali nitrit

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 85.10380 ± 0.00090

Khối lượng riêng (kg/m3) 1914

Màu sắc màu trắng hoặc hơi vàng

Trạng thái thông thường Chất rắn chảy rữa

Nhiệt độ sôi (°C) 537

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 440

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Kali nitrit (cần phân biệt với kali nitrat) là một hợp chất vô cơ với công thức hóa học KNO2. Nó là một muối ion tạo thành từ các ion kali K+ và ion nitrit NO2−, tạo thành một tinh thể màu trắng hoặc hơi vàng, có tính hút ẩm và hòa tan trong nước. Nó là một chất oxy hóa mạnh và có thể đẩy nhanh quá trình đốt các vật liệu khác. Giống như các muối nitrit khác như natri nitrit, kali nitrit là chất độc nếu nuốt phải, và xét nghiệm cho thấy nó có thể gây đột biến hoặc gây quái thai. Găng tay và kính an toàn thường được sử dụng khi xử lý kali nitrit.
Advertisement

Đánh giá

KNO2 - kali nitrit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-KNO2-kali+nitrit-125
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Bài 11. Phân bón hóa học

Trong sự phát triển của thực vật thì những nguyên tố hóa học nào cần thiết phải có? (C, O, H, N, S,K, Ca, Mg...) Vậy những nguyên tố hóa học này có ở đâu? (Có trong đất và trong phân bón hóa học) Vậy phânbón hóa học có những công dụng như thế nào? Ta thường dùng những loại phân gì? Để biết được ta vào bài mới.

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Rèn luyện các kỹ năng thao tác thí nghiệm, quan sát hiện trong, giải thích và rút ra kết luận về tinh chất hoá học của bazo và muối.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học KNO2 (kali nitrit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu KNO2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

KNO2 có tác dụng với Na2O không? KNO2 có tác dụng với Na2S không? KNO2 có tác dụng với Na2S2O3 không? KNO2 có tác dụng với Na2SiO3 không? KNO2 có tác dụng với Na2SO3 không? KNO2 có tác dụng với Na2SO4 không? KNO2 có tác dụng với Na3PO4 không? KNO2 có tác dụng với NaCH3COO không? KNO2 có tác dụng với NaCl không? KNO2 có tác dụng với NaClO không? KNO2 có tác dụng với NaHCO3 không? KNO2 có tác dụng với NaI không? KNO2 có tác dụng với NaNO2 không? KNO2 có tác dụng với NaNO3 không? KNO2 có tác dụng với NaOH không? KNO2 có tác dụng với NH3 không? KNO2 có tác dụng với NH4Cl không? KNO2 có tác dụng với NH4NO2 không? KNO2 có tác dụng với NH4NO3 không? KNO2 có tác dụng với NO không? KNO2 có tác dụng với NO2 không? KNO2 có tác dụng với O2 không? KNO2 có tác dụng với O3 không? KNO2 có tác dụng với P không? KNO2 có tác dụng với P2O5 không? KNO2 có tác dụng với Pb(NO3)2 không? KNO2 có tác dụng với Pb(OH)2 không? KNO2 có tác dụng với PH3 không? KNO2 có tác dụng với PI3 không? KNO2 có tác dụng với Pt không? KNO2 có tác dụng với S không? KNO2 có tác dụng với Si không? KNO2 có tác dụng với SiO2 không? KNO2 có tác dụng với Sn(OH)2 không? KNO2 có tác dụng với SO2 không? KNO2 có tác dụng với SO3 không? KNO2 có tác dụng với Zn không? KNO2 có tác dụng với Zn3P2 không? KNO2 có tác dụng với ZnO không? KNO2 có tác dụng với ZnS không? KNO2 có tác dụng với ZnSO4 không? KNO2 có tác dụng với ZnCl2 không? KNO2 có tác dụng với N2O4 không? KNO2 có tác dụng với N2O không? KNO2 có tác dụng với HNO2 không? KNO2 có tác dụng với NiO không? KNO2 có tác dụng với CrO3 không? KNO2 có tác dụng với Mn2O7 không? KNO2 có tác dụng với Ni(OH)3 không? KNO2 có tác dụng với Li2O không? KNO2 có tác dụng với Ba không? KNO2 có tác dụng với TiO2 không? KNO2 có tác dụng với TiCl4 không? KNO2 có tác dụng với Be(OH)2 không? KNO2 có tác dụng với Mg(HCO3)2 không? KNO2 có tác dụng với NH4OH không? KNO2 có tác dụng với NaAlO2 không? KNO2 có tác dụng với PbO không? KNO2 có tác dụng với FeSO4 không? KNO2 có tác dụng với MnO không? KNO2 có tác dụng với MgCl2 không? KNO2 có tác dụng với MgO không? KNO2 có tác dụng với BeCl2 không? KNO2 có tác dụng với Be không? KNO2 có tác dụng với BeO không? KNO2 có tác dụng với Be(NO3)2 không? KNO2 có tác dụng với H2ZnO2 không? KNO2 có tác dụng với HAlO2.H2O không? KNO2 có tác dụng với Cu2O không? KNO2 có tác dụng với Zn(OH)2 không? KNO2 có tác dụng với PdCl2 không? KNO2 có tác dụng với Ag2CO3 không? KNO2 có tác dụng với Ba(OH)2 không? KNO2 có tác dụng với (NH4)2S không? KNO2 có tác dụng với NH4HCO3 không? KNO2 có tác dụng với NaHSO3 không? KNO2 có tác dụng với Cr2O3 không? KNO2 có tác dụng với Cr(OH)3 không? KNO2 có tác dụng với NaCrO2 không? KNO2 có tác dụng với CuFeS2 không? KNO2 có tác dụng với K2SO3 không? KNO2 có tác dụng với K2SO4 không? KNO2 có tác dụng với KClO không? KNO2 có tác dụng với Cu2S không? KNO2 có tác dụng với Fe(NO3)3 không? KNO2 có tác dụng với Ag2SO4 không? KNO2 có tác dụng với Cr(OH)2 không? KNO2 có tác dụng với Al(NO3)3 không? KNO2 có tác dụng với PCl3 không? KNO2 có tác dụng với H3PO3 không? KNO2 có tác dụng với KAlO2 không? KNO2 có tác dụng với AgMnO4 không? KNO2 có tác dụng với AgN3 không? KNO2 có tác dụng với C2H5I không? KNO2 có tác dụng với C3H8 không? KNO2 có tác dụng với C3H8O3S không? KNO2 có tác dụng với C3H8N4O2 không? KNO2 có tác dụng với C3H8NO4P không? KNO2 có tác dụng với C3H8Hg không? KNO2 có tác dụng với C3H7OH không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 09:48:39pm