Chất Hóa Học - KNO3 - kali nitrat; diêm tiêu

potassium nitrate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

KNO3


kali nitrat; diêm tiêu

potassium nitrate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 101.1032

Khối lượng riêng (kg/m3) 2109

Màu sắc màu trắng; không mùi

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 400

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 334

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Muối kali nitrat dùng để: Chế tạo thuốc nổ đen với công thức: 75% KNO3, 10% S và 15% C. Khi nổ, nó tạo ra muối kali sunfua, khí nitơ và khí CO2: 2KNO3 + S + 3C →to K2S + 3CO2 + N2. Làm phân bón, cung cấp nguyên tố kali và nitơ cho cây trồng. Bảo quản thực phẩm trong công nghiệp. Điều chế oxi với lượng nhỏ trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng nhiệt phân. Điều chế HNO3 khi tác dụng với axit khó bay hơi: H2SO4 + 2KNO3 → K2SO4 + 2HNO3. Phụ gia thực phẩm (E252). Kem đánh răng trị ê buốt.
Advertisement

Đánh giá

KNO3 - kali nitrat; diêm tiêu - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5.0 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-KNO3-kali+nitrat;+diem+tieu-126
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 11. Phân bón hóa học

Trong sự phát triển của thực vật thì những nguyên tố hóa học nào cần thiết phải có? (C, O, H, N, S,K, Ca, Mg...) Vậy những nguyên tố hóa học này có ở đâu? (Có trong đất và trong phân bón hóa học) Vậy phânbón hóa học có những công dụng như thế nào? Ta thường dùng những loại phân gì? Để biết được ta vào bài mới.

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Rèn luyện các kỹ năng thao tác thí nghiệm, quan sát hiện trong, giải thích và rút ra kết luận về tinh chất hoá học của bazo và muối.

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Kim loại có những tính chất vật lí và tính chất hoá học nào ? Nhôm, sắt có những tính chất và ứng dụng gì ? Hợp kim là gì ? Sản xuất gang và thép như thế nào ? Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Có những biện pháp nào để bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu KNO3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

KNO3 có tác dụng với Na2S không? KNO3 có tác dụng với Na2S2O3 không? KNO3 có tác dụng với Na2SiO3 không? KNO3 có tác dụng với Na2SO3 không? KNO3 có tác dụng với Na2SO4 không? KNO3 có tác dụng với Na3PO4 không? KNO3 có tác dụng với NaCH3COO không? KNO3 có tác dụng với NaCl không? KNO3 có tác dụng với NaClO không? KNO3 có tác dụng với NaHCO3 không? KNO3 có tác dụng với NaI không? KNO3 có tác dụng với NaNO2 không? KNO3 có tác dụng với NaNO3 không? KNO3 có tác dụng với NaOH không? KNO3 có tác dụng với NH3 không? KNO3 có tác dụng với NH4Cl không? KNO3 có tác dụng với NH4NO2 không? KNO3 có tác dụng với NH4NO3 không? KNO3 có tác dụng với NO không? KNO3 có tác dụng với NO2 không? KNO3 có tác dụng với O2 không? KNO3 có tác dụng với O3 không? KNO3 có tác dụng với P không? KNO3 có tác dụng với P2O5 không? KNO3 có tác dụng với Pb(NO3)2 không? KNO3 có tác dụng với Pb(OH)2 không? KNO3 có tác dụng với PH3 không? KNO3 có tác dụng với PI3 không? KNO3 có tác dụng với Pt không? KNO3 có tác dụng với S không? KNO3 có tác dụng với Si không? KNO3 có tác dụng với SiO2 không? KNO3 có tác dụng với Sn(OH)2 không? KNO3 có tác dụng với SO2 không? KNO3 có tác dụng với SO3 không? KNO3 có tác dụng với Zn không? KNO3 có tác dụng với Zn3P2 không? KNO3 có tác dụng với ZnO không? KNO3 có tác dụng với ZnS không? KNO3 có tác dụng với ZnSO4 không? KNO3 có tác dụng với ZnCl2 không? KNO3 có tác dụng với N2O4 không? KNO3 có tác dụng với N2O không? KNO3 có tác dụng với HNO2 không? KNO3 có tác dụng với NiO không? KNO3 có tác dụng với CrO3 không? KNO3 có tác dụng với Mn2O7 không? KNO3 có tác dụng với Ni(OH)3 không? KNO3 có tác dụng với Li2O không? KNO3 có tác dụng với Ba không? KNO3 có tác dụng với TiO2 không? KNO3 có tác dụng với TiCl4 không? KNO3 có tác dụng với Be(OH)2 không? KNO3 có tác dụng với Mg(HCO3)2 không? KNO3 có tác dụng với NH4OH không? KNO3 có tác dụng với NaAlO2 không? KNO3 có tác dụng với PbO không? KNO3 có tác dụng với FeSO4 không? KNO3 có tác dụng với MnO không? KNO3 có tác dụng với MgCl2 không? KNO3 có tác dụng với MgO không? KNO3 có tác dụng với BeCl2 không? KNO3 có tác dụng với Be không? KNO3 có tác dụng với BeO không? KNO3 có tác dụng với Be(NO3)2 không? KNO3 có tác dụng với H2ZnO2 không? KNO3 có tác dụng với HAlO2.H2O không? KNO3 có tác dụng với Cu2O không? KNO3 có tác dụng với Zn(OH)2 không? KNO3 có tác dụng với PdCl2 không? KNO3 có tác dụng với Ag2CO3 không? KNO3 có tác dụng với Ba(OH)2 không? KNO3 có tác dụng với (NH4)2S không? KNO3 có tác dụng với NH4HCO3 không? KNO3 có tác dụng với NaHSO3 không? KNO3 có tác dụng với Cr2O3 không? KNO3 có tác dụng với Cr(OH)3 không? KNO3 có tác dụng với NaCrO2 không? KNO3 có tác dụng với CuFeS2 không? KNO3 có tác dụng với K2SO3 không? KNO3 có tác dụng với K2SO4 không? KNO3 có tác dụng với KClO không? KNO3 có tác dụng với Cu2S không? KNO3 có tác dụng với Fe(NO3)3 không? KNO3 có tác dụng với Ag2SO4 không? KNO3 có tác dụng với Cr(OH)2 không? KNO3 có tác dụng với Al(NO3)3 không? KNO3 có tác dụng với PCl3 không? KNO3 có tác dụng với H3PO3 không? KNO3 có tác dụng với KAlO2 không? KNO3 có tác dụng với AgMnO4 không? KNO3 có tác dụng với AgN3 không? KNO3 có tác dụng với C2H5I không? KNO3 có tác dụng với C3H8 không? KNO3 có tác dụng với C3H8O3S không? KNO3 có tác dụng với C3H8N4O2 không? KNO3 có tác dụng với C3H8NO4P không? KNO3 có tác dụng với C3H8Hg không? KNO3 có tác dụng với C3H7OH không? KNO3 có tác dụng với C3H8O không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 01:39:05am