Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Ba3(PO4)2

công thức rút gọn Ba3O8P2


Bari photphat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 601.9237

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường Tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 300

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Barium phosphate có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp, bao gồm các ứng dụng quang học như kính chủ cho laser xung, chuẩn bị kính có tính chất đặc biệt và chất hàn cho liên kết thủy tinh với thủy tinh.
Advertisement

Đánh giá

Ba3(PO4)2 - Bari photphat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Ba3(PO4)2-Bari+photphat-1237
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH

Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em thường hoà tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có những dung dịch đường, muối... Vậy dung dịch là gì ? Các bạn hãy tìm hiểu.

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

Các bạn đã biết, ở một nhiệt độ nhất định các chất khác nhau có thể bị hoà tan nhiều hay ít khác nhau. Đối với một chất nhất định, ở những nhiệt độ khác nhau cũng hoà tan nhiều ít khác nhau. Để có thể xác định được lượng chất tan này, chúng ta hãy tìm hiểu độ tan của chất.

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Thường có nhiều cách biểu diễn nồng độ dung dịch, các em sẽ tìm hiểu hai loại nồng độ dung dịch là nồng độ phần trăm và nồng độ mol. x

Bài 43. Pha chế dung dịch

Chúng ta đã biết cách tính nồng độ dung dịch. Nhưng làm thế nào để pha chế được dung dịch theo nồng độ cho trước ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

CHƯƠNG 1 CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Chương 4"Oxi - Không khí" (lớp 8) đã sơ lược đề cập đến hai loại Oxit chính là oxit bazơ và 0xit axit, Chúng có những tính chất hoá học nào ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Ba3(PO4)2 (Bari photphat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Ba3(PO4)2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Ba3(PO4)2 có tác dụng với HCOOR không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với NH4OCOCH3 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với R-SO3H không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với CH2BrCH2CH2Br không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với ZnBr2 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với CnH2n không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với CnH2n+1Cl không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với CnH2n-6 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với CnH2n-7Br không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với CH3CH2CH2CH3 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2Cl không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với CH3CH2CHClCH3 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với Zn(NO3)2 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với Hg(CH3COO)2 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với Al(CH3COO)3 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với Ca(SO4) không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với Ag(NO3) không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với Al2 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với Al3 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với ClBr2 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với All3 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với Hgl2 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với Al2(SiO3)3 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với Al(PO4) không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với Cu(SO4) không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với Cr2(SiO3)3 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với AgO2 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với As không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với As2O3 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với Mg(CH3COO)2 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với H không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với C2S không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với P4O10 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với MgBr không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với CaBr2 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với (CHO)2 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với CH3OCHCH2 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với C2H3COOH không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với C2H3COOC2H5 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với C2H3Cl không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với C2H3CN không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với HOCH2CCCH2OH không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với (RCOO)3C3H5 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với C6H5SO3H không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với (CH3CO)2O không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với C6H5I không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với C6H5CH2Br không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với BN không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với Na3[AlF6] không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với P4 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với Li3P không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với RbCl không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với Rb không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với SCl2 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với FeSi không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với CaO2. 8H2O không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với B2S3 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với NaAlCl4 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với K2S2O7 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với Pd không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với K2SiF6 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với K3AlF6 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với KNH2 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với Zn(NH2)2 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với P4O6 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với KH2PO2 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với PH4ClO4 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với CH3COOOH không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với C2H5(C5H3N)CH3 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với CH2CHCHO không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với (CH3)3C6H3 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với CHCC(CH3)2OH không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với (CH3)2C(OH)CN không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với CH3COCH2I không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với CH3CONHC2H5 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với Cs không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với C2H3COOCH3 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với C2H3OCH3 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với C2H3F không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với NH2SO3H không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với NaBrO3 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với (C2H5O)2SO2 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với C6H5COOCH3 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với C6H5CH(CH3)OH không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với HO(CH2)2CN không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với C2H5COOH không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với C2H5COOCH2CH2CH3 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với SOF2 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với Al(C2H5)3 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với BH3 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với C5H9Br không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với Ba(HCO3)2 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với H3PO4 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với HCOOCH3 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với (HCOO)2Ca không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với C2H5CN không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với Ca(HSO4)2 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với (NH4)2HPO4 không? Ba3(PO4)2 có tác dụng với ZnCO3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Ba3(PO4)2 (Bari photphat) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng Ba3(PO4)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 04:07:14pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(