Chất Hóa Học - Ba(OH)2 - Bari hidroxit

barium hydroxide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Ba(OH)2

công thức rút gọn BaH2O2


Bari hidroxit

barium hydroxide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 171.3417

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 780

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 407

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Về mặt công nghiệp, bari hydroxit được sử dụng làm tiền thân cho các hợp chất bari khác. Bari hydroxit ngậm đơn nước (Monohydrat) được sử dụng để khử nước và loại bỏ sulfat từ các sản phẩm khác nhau.[5] Ứng dụng này khai thác độ tan rất thấp của bari sulfat. Ứng dụng công nghiệp này cũng được áp dụng cho phòng thí nghiệm.
Advertisement

Đánh giá

Ba(OH)2 - Bari hidroxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5.0 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Ba(OH)2-Bari+hidroxit-218
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 28. Các oxit của cacbon

Nội dung bài học Các oxit của cacbon tìm hiểu về hai hợp chất quan trọng là CO và CO . Hai oxit này thuộc loại nào? Chúng có những tính chất và ứng dụng gì? để trả lời chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất và ứng dụng của các oxit này.

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nội dung bài học Axit cacbonic và muối cacbonat tìm hiểu H CO là axit rất yếu, không bền; Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO . Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn để bảo vệ môi trường.

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong vỏ trái đất, ngành công nghiệp liên quan đến silic và hợp chất của nó gọi là công nghiệp silicat rất gần gũi trong đời sống, chúng ta hãy nghiên cứu về silic và ngành công nghiệp này

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô. Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng.

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Nội dung bài giảng Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp học sinh hệ thống hoá lại các kiến thức trong chương như: tính chất của phi kim, tính chất của clo,C, Si, CO, CO , H CO , muối cacbonat. Cấu tạo bảng tuần hoàn và sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố trong chu kì, nhóm và ý nghĩa của bảng tuần hoàn.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Ba(OH)2 (Bari hidroxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Ba(OH)2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Ba(OH)2 có tác dụng với C2H5I không? Ba(OH)2 có tác dụng với C3H8 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C3H8O3S không? Ba(OH)2 có tác dụng với C3H8N4O2 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C3H8NO4P không? Ba(OH)2 có tác dụng với C3H8Hg không? Ba(OH)2 có tác dụng với C3H7OH không? Ba(OH)2 có tác dụng với C3H8O không? Ba(OH)2 có tác dụng với C3H8S không? Ba(OH)2 có tác dụng với C3H5(OH)3 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C3H6(OH)2 không? Ba(OH)2 có tác dụng với H2NNHCO2CH2CH3 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C20H36 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C20H30O2 không? Ba(OH)2 có tác dụng với CCl2F2 không? Ba(OH)2 có tác dụng với CCl4 không? Ba(OH)2 có tác dụng với CFCl2CF2Cl không? Ba(OH)2 có tác dụng với CHCl3 không? Ba(OH)2 có tác dụng với CH2CO không? Ba(OH)2 có tác dụng với CH2CHCHCH2 không? Ba(OH)2 có tác dụng với CH2ClCOOH không? Ba(OH)2 có tác dụng với CH2Cl2 không? Ba(OH)2 có tác dụng với CH2O không? Ba(OH)2 có tác dụng với CH2OHCH2OH không? Ba(OH)2 có tác dụng với CH3CHCHCH3 không? Ba(OH)2 có tác dụng với CH3CHCH2 không? Ba(OH)2 có tác dụng với CH3CH2Br không? Ba(OH)2 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2OH không? Ba(OH)2 có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? Ba(OH)2 có tác dụng với CH3CH2CONH2 không? Ba(OH)2 có tác dụng với CH3CH2COOH không? Ba(OH)2 có tác dụng với CH3CH2OCH2CH3 không? Ba(OH)2 có tác dụng với CH3CH2OH không? Ba(OH)2 có tác dụng với CH3(CH2)16COOH không? Ba(OH)2 có tác dụng với CH3COCl không? Ba(OH)2 có tác dụng với CH3CONH2 không? Ba(OH)2 có tác dụng với CH3COOCH=CH2 không? Ba(OH)2 có tác dụng với CH3COOCH2C6H5 không? Ba(OH)2 có tác dụng với CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 không? Ba(OH)2 có tác dụng với CH3I không? Ba(OH)2 có tác dụng với CH3OCH3 không? Ba(OH)2 có tác dụng với CH3SCH3 không? Ba(OH)2 có tác dụng với CH3SH không? Ba(OH)2 có tác dụng với (CH3)2CHOH không? Ba(OH)2 có tác dụng với (CH3)2CO không? Ba(OH)2 có tác dụng với (CH3)2C2O4 không? Ba(OH)2 có tác dụng với (CH3)2NNH2 không? Ba(OH)2 có tác dụng với COCl2 không? Ba(OH)2 có tác dụng với CO2 không? Ba(OH)2 có tác dụng với CO3 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C2H5NH2 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C3N3(OH)3 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C3N12 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C3H7NO3 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C4H7BrO2 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C4H7NO4 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C4H8N2O3 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C4H8O không? Ba(OH)2 có tác dụng với C4H9NO3 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C5H4NCOOH không? Ba(OH)2 có tác dụng với C5H5N không? Ba(OH)2 có tác dụng với C5H9NO2 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C5H9NO4 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C5H10 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C5H10N2O3 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C5H10O4 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C5H11NO2 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C5H11NO2S không? Ba(OH)2 có tác dụng với C5H12 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C6F5COOH không? Ba(OH)2 có tác dụng với C6H4O2 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C6H5CHO không? Ba(OH)2 có tác dụng với C6H5CH2OH không? Ba(OH)2 có tác dụng với C6H5COCl không? Ba(OH)2 có tác dụng với C6H5COOH không? Ba(OH)2 có tác dụng với C6H5F không? Ba(OH)2 có tác dụng với C6H13NO2 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C6H14N2O2 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C7H16 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C8H9NO2 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C8H18 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C9H8O4 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C9H11NO2 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C9H11NO3 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C9H20 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C10H8 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C10H14O không? Ba(OH)2 có tác dụng với C10H15NO không? Ba(OH)2 có tác dụng với C10H16O không? Ba(OH)2 có tác dụng với C10H22 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C11H12N2O2 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C11H24 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C12H10 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C12H22O11 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C12H26 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C13H10O không? Ba(OH)2 có tác dụng với C13H12O không? Ba(OH)2 có tác dụng với C13H28 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C14H10 không? Ba(OH)2 có tác dụng với C14H18N2O5 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 08:29:33pm