Advertisement

BaSO4

công thức rút gọn BaO4S


Bari sunfat

barium sulfate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 233.3896

Khối lượng riêng (kg/m3) 4490

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường tinh thể

Nhiệt độ sôi (°C) 1600

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1580

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Bari Sunfat được ứng dụng vào công nghiệp khai khoáng: BaSO4 có công dụng vượt bậc trong việc làm tăng mật độ dung dịch, tăng áp suất trong giếng cũng như giảm nguy cơ bị nổ. Chính vì vậy, Bari Sunfat được ứng dụng vào việc khai thác khoáng sản, khoáng chất tinh khiết. Bari Sunfat được sử dụng trong khai thác dầu mỏ ở dạng bùn khoan để thăm dò sự có mặt của dầu mỏ. Bari Sunfat được ứng dụng vào ngành sản xuất sơn: Barium sulfate được sử dụng như là một chất độn trong công nghiệp sơn với công dụng để làm cứng màng sơn, tăng khả năng chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài. Barium sulfate có mặt trong các loại sơn như sơn dầu, sơn gỗ, sơn tàu biển, sơn chịu nhiệt, sơn tĩnh điện, sơn nhà xưởng, sơn ô tô và xe máy cao cấp, sơn chống thấm, sơn ngoài trời, sơn epoxy, …. Bari Sunfat được ứng dụng vào các ngành công nghiệp khác: Bari Sunfat dùng để sản xuất các loại giấy trắng chất lượng cao. Bari Sunfat được sử dụng như chất màu trắng, như một môi trường cảm quang đối với các quy trình chụp ảnh x quang hay như một chất chống tiêu chảy. Bari Sunfat thường được sử dụng như một chất độn cho ngành nhựa hoặc trong đúc kim loại, các loại khuôn dùng thường được phủ một lớp bari sulfat để ngăn chặn các kim loại nóng chảy từ việc kết hợp với nấm mốc. Bari Sunfat được ứng dụng vào nông nghiệp: Bari sunfat được sử dụng trong thử nghiệm đất chủ yếu là thử nghiệm về độ pH của đất và những phẩm chất khác sử dụng màu chỉ số đất, và các hạt nhỏ. Bari Sunfat được ứng dụng vào y học Bari sunfat thuốc cản quang để chụp X quang dạ dày – ruột.
Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

BaSO4 - Bari sunfat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-BaSO4-Bari+sunfat-1173
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Nội dung bài học nghiên cứu về các vấn đề: Natri hidroxit NaOH và Canxi hidroxitCa(OH) có những tính chất vật lí, tính chất hóa học nào? Những ứng dụng trong đời sống và sản xuất gồm những gì?

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Bài 11. Phân bón hóa học

Trong sự phát triển của thực vật thì những nguyên tố hóa học nào cần thiết phải có? (C, O, H, N, S,K, Ca, Mg...) Vậy những nguyên tố hóa học này có ở đâu? (Có trong đất và trong phân bón hóa học) Vậy phânbón hóa học có những công dụng như thế nào? Ta thường dùng những loại phân gì? Để biết được ta vào bài mới.

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học BaSO4 (Bari sunfat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu BaSO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

BaSO4 có tác dụng với Ca2SiO4 không? BaSO4 có tác dụng với CaO.Al2O3 không? BaSO4 có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? BaSO4 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? BaSO4 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? BaSO4 có tác dụng với H2Cr2O7 không? BaSO4 có tác dụng với O không? BaSO4 có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? BaSO4 có tác dụng với FONO2 không? BaSO4 có tác dụng với KF không? BaSO4 có tác dụng với INO3 không? BaSO4 có tác dụng với KBrO3 không? BaSO4 có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? BaSO4 có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? BaSO4 có tác dụng với NaNH2 không? BaSO4 có tác dụng với Na2N không? BaSO4 có tác dụng với Na2NH không? BaSO4 có tác dụng với Mg3P2 không? BaSO4 có tác dụng với POBr3 không? BaSO4 có tác dụng với FeF3 không? BaSO4 có tác dụng với AuF3 không? BaSO4 có tác dụng với K2Cr2O4 không? BaSO4 có tác dụng với LiAlH4 không? BaSO4 có tác dụng với LiCl không? BaSO4 có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? BaSO4 có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? BaSO4 có tác dụng với KIO không? BaSO4 có tác dụng với Si3N4 không? BaSO4 có tác dụng với SiI4 không? BaSO4 có tác dụng với Na3N không? BaSO4 có tác dụng với CrN không? BaSO4 có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? BaSO4 có tác dụng với CrO không? BaSO4 có tác dụng với NaHF2 không? BaSO4 có tác dụng với FeCu2S2 không? BaSO4 có tác dụng với KHS không? BaSO4 có tác dụng với NaHS không? BaSO4 có tác dụng với C2Ag2 không? BaSO4 có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? BaSO4 có tác dụng với PbCl2 không? BaSO4 có tác dụng với Ca(CN)2 không? BaSO4 có tác dụng với NaKS không? BaSO4 có tác dụng với Cu2FeS2 không? BaSO4 có tác dụng với fructozo không? BaSO4 có tác dụng với glucozo không? BaSO4 có tác dụng với HCOOC2H5 không? BaSO4 có tác dụng với CH3COOK không? BaSO4 có tác dụng với C2H2O4 không? BaSO4 có tác dụng với ROH không? BaSO4 có tác dụng với CH3ONa không? BaSO4 có tác dụng với RONa không? BaSO4 có tác dụng với CH3COOC6H5 không? BaSO4 có tác dụng với Fe2S3 không? BaSO4 có tác dụng với CHF2Cl không? BaSO4 có tác dụng với C4H6Cl2 không? BaSO4 có tác dụng với CH2=CH2 không? BaSO4 có tác dụng với CH3-CH2-OH không? BaSO4 có tác dụng với CH3-CHO không? BaSO4 có tác dụng với CnH2n+2 không? BaSO4 có tác dụng với KIO4 không? BaSO4 có tác dụng với LiH không? BaSO4 có tác dụng với ClCH2CH2Cl không? BaSO4 có tác dụng với CF2=CF2 không? BaSO4 có tác dụng với CH3-COOH không? BaSO4 có tác dụng với HCOOR không? BaSO4 có tác dụng với NH4OCOCH3 không? BaSO4 có tác dụng với R-SO3H không? BaSO4 có tác dụng với CH2BrCH2CH2Br không? BaSO4 có tác dụng với ZnBr2 không? BaSO4 có tác dụng với CnH2n không? BaSO4 có tác dụng với CnH2n+1Cl không? BaSO4 có tác dụng với CnH2n-6 không? BaSO4 có tác dụng với CnH2n-7Br không? BaSO4 có tác dụng với CH3CH2CH2CH3 không? BaSO4 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2Cl không? BaSO4 có tác dụng với CH3CH2CHClCH3 không? BaSO4 có tác dụng với Zn(NO3)2 không? BaSO4 có tác dụng với Hg(CH3COO)2 không? BaSO4 có tác dụng với Al(CH3COO)3 không? BaSO4 có tác dụng với Ca(SO4) không? BaSO4 có tác dụng với Ag(NO3) không? BaSO4 có tác dụng với Al2 không? BaSO4 có tác dụng với Al3 không? BaSO4 có tác dụng với ClBr2 không? BaSO4 có tác dụng với All3 không? BaSO4 có tác dụng với Hgl2 không? BaSO4 có tác dụng với Al2(SiO3)3 không? BaSO4 có tác dụng với Al(PO4) không? BaSO4 có tác dụng với Cu(SO4) không? BaSO4 có tác dụng với Cr2(SiO3)3 không? BaSO4 có tác dụng với AgO2 không? BaSO4 có tác dụng với As không? BaSO4 có tác dụng với As2O3 không? BaSO4 có tác dụng với Mg(CH3COO)2 không? BaSO4 có tác dụng với H không? BaSO4 có tác dụng với C2S không? BaSO4 có tác dụng với P4O10 không? BaSO4 có tác dụng với MgBr không? BaSO4 có tác dụng với CaBr2 không? BaSO4 có tác dụng với (CHO)2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 07:54:16pm