Advertisement

Ba(AlO2)2

công thức rút gọn Al2BaO4


Bari aluminat

Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 255.2877

Trạng thái thông thường bột

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Barium Aluminate thường có sẵn ngay lập tức trong hầu hết các khối lượng. Aluminate là các hợp chất với ion alumina tích điện âm và oxit kim loại với các ứng dụng công nghiệp khác nhau như xử lý nước và sản xuất gốm sứ. Độ tinh khiết cao, dạng hạt nhân và dạng nano có thể được xem xét.
Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Ba(AlO2)2 - Bari aluminat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Ba(AlO2)2-Bari+aluminat-1233
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 36. Nước

Nước có thành phần và tính chất như thế nào ? Nước Có vai trò gì trong đời sống và sản xuất ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Bài 37. Axit – Bazơ – Muối

Chúng ta đã làm quen với một loại hợp chất có tên là oxit. Trong các hợp chất vô cơ còn có các loại hợp chất khác : Axit, bazơ, muối. Chúng là những chất như thế nào ? Có công thức hoá học và tên gọi ra sao ? Được phân loại như thế nào ?

Bài 39. Bài thực hành 6

Làm các thí nghiệm bên dưới

CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH

Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em thường hoà tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có những dung dịch đường, muối... Vậy dung dịch là gì ? Các bạn hãy tìm hiểu.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Ba(AlO2)2 (Bari aluminat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Ba(AlO2)2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Ba(AlO2)2 có tác dụng với LiH không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với ClCH2CH2Cl không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với CF2=CF2 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với CH3-COOH không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với HCOOR không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với NH4OCOCH3 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với R-SO3H không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với CH2BrCH2CH2Br không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với ZnBr2 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với CnH2n không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với CnH2n+1Cl không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với CnH2n-6 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với CnH2n-7Br không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với CH3CH2CH2CH3 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2Cl không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với CH3CH2CHClCH3 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với Zn(NO3)2 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với Hg(CH3COO)2 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với Al(CH3COO)3 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với Ca(SO4) không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với Ag(NO3) không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với Al2 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với Al3 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với ClBr2 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với All3 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với Hgl2 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với Al2(SiO3)3 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với Al(PO4) không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với Cu(SO4) không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với Cr2(SiO3)3 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với AgO2 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với As không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với As2O3 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với Mg(CH3COO)2 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với H không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với C2S không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với P4O10 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với MgBr không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với CaBr2 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với (CHO)2 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với CH3OCHCH2 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với C2H3COOH không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với C2H3COOC2H5 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với C2H3Cl không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với C2H3CN không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với HOCH2CCCH2OH không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với (RCOO)3C3H5 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với C6H5SO3H không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với (CH3CO)2O không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với C6H5I không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với C6H5CH2Br không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với BN không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với Na3[AlF6] không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với P4 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với Li3P không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với RbCl không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với Rb không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với SCl2 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với FeSi không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với CaO2. 8H2O không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với B2S3 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với NaAlCl4 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với K2S2O7 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với Pd không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với K2SiF6 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với K3AlF6 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với KNH2 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với Zn(NH2)2 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với P4O6 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với KH2PO2 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với PH4ClO4 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với CH3COOOH không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với C2H5(C5H3N)CH3 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với CH2CHCHO không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với (CH3)3C6H3 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với CHCC(CH3)2OH không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với (CH3)2C(OH)CN không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với CH3COCH2I không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với CH3CONHC2H5 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với Cs không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với C2H3COOCH3 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với C2H3OCH3 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với C2H3F không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với NH2SO3H không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với NaBrO3 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với (C2H5O)2SO2 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với C6H5COOCH3 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với C6H5CH(CH3)OH không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với HO(CH2)2CN không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với C2H5COOH không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với C2H5COOCH2CH2CH3 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với SOF2 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với Al(C2H5)3 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với BH3 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với C5H9Br không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với Ba(HCO3)2 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với H3PO4 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với HCOOCH3 không? Ba(AlO2)2 có tác dụng với (HCOO)2Ca không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 05:57:14am