Advertisement

Ba(HCO3)2

công thức rút gọn C2H2BaO6


Bari Bicacbonat

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 259.3607

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Ba(HCO3)2

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Ba(HCO3)2 - Bari Bicacbonat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Ba(HCO3)2+-Bari+Bicacbonat-1561
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Hàng năm thế giới mất đi 15% lượng gang , thép luyện được do bị ăn mòn. Vậy thế nào là sự ăn mòn kim loại và có biện pháp nào để bảo vệ không?

Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại

Nội dung bài Luyện tập kim loại ôn tập lại phần Dãy hoạt động hoá học của kim loại; Tính chất hoá học của kim loại nói chung; Tính chất giống và khác nhau giữa kim loại nhôm ,sắt (trong các chất nhôm chỉ có hoá trị III, sắt có hoá trị II, III. Nhôm phản ứng với dd kiềm tạo thành muối và giải phóng khí Hidro); Thành phần tính chất và sản xuất gang, thép; Sản xuất nhôm bằng cách điện phân hỗn hợp nóng chảy của nhôm oxít và criolít.

Bài 23. Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

Chúng ta đã học 2 nguyên tố kim loại tương đối điển hình và rất quan trọng trong đời sống, trong sảnxuất đó là nhôm và sắt. Hôm nay bằng thực nghiệm, chúng ta sẽ kiểm chứng một số tính chất quantrọng của 2 nguyên tố này. Từ đó khắc sâu thêm kiến thức về tính chất hóa học của Nhôm và Sắt; Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên; Quan sát, mô tả,giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

Bài 24. Ôn tập học kì 1

Bài Ôn tập học kì 1 ôn lại các kiến thức về tính chất của các loại hợp chất vô cơ và kim loại. Vận dụng để giải một số bài tập.

CHƯƠNG 3 SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Nội dung bài giảng Tính chất của phi kim tìm hiểu về một số tính chất vật lí của phi kim: Phi kim tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khí. Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp; Biết những tính chất hoá học chung của phi kim: Tác dụng với oxi, với kim loại vàvới hiđrô. Sơ lược về mức độ hoạt động hoá học mạnh yếu của 1 số phi kim.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Ba(HCO3)2 (Bari Bicacbonat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Ba(HCO3)2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Ba(HCO3)2 có tác dụng với Na2S2O5 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Na2S2O3.5H2O không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Na2S5 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với H2S2O3 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với HSO3Cl không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với S2O5Cl2 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Na2Sx không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Na4SiO4 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Na2SiO3.9H2O không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Na2SO3Se không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Na2SO3.7H2O không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Na3PO4.12H2O không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Na3PO3S không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với PSCl3 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với NaBr.2H2O không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Na2H2P2O7 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Na2H2P2O6 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với NaBrO không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với NaIO3 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với NaIO không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Na2[Mg(OH)4] không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Pb2P2O6 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Na4P2O6 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Pb(CH3COO)2 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với NO2NH2 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Cr2(CH3COO)4.2H2O không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với GeH4 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với GeO2 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Na3[Co(NO2)6] không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Br không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với (S2O3) không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với NaCuCl2 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với NaCl.2H2O không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Na[AlOH]4 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với [Na(NH3)4]I không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với NaI.2H2O không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Na4N2O4 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với NO2F không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với NaB(OH)4 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với OH không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Li2NH không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với (NH4)HF2 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với PN(NH2)2 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với PN2H không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với [Zn(H2O)2(NH3)2]Cl2 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với TcCl4 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với (NH4)2[TcCl6] không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với NOF không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với D3PO4 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Pb(SCN)2 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với NH4SCN không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với PbCO3 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Pb(N3)2 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Na2[Pb(OH)4] không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với K2PbO2 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với PbO2 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với PBr5 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với PBr3 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với PBr3O không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với H3PO2 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với PH4I không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Ni(PH3)4 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Li2SiO3 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với SiO không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với MgSiO3 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Be2SiO4 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Li4SiO4 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với ZnSiO3 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với SiO2.nH2O không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với SnO không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Na2[Sn(OH)6] không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với HSnCl3 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với N2H4.H2O không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với K3[Cr(OH)6] không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với K2[Sn(OH)6] không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Ba(HSO4)2 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với CuF2 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với HSO3F không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với SO2F2 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với KSO2F không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với NaSO2F không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với D2SO4 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với HSO3NH2 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với LiSO3F không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với ZnSO3 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Zn2SiO4 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với ZnSO4.7H2O không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Zn(HSO4)2 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với [Zn(NH3)6]Cl2 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với ZnCl2.1,5H2O không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Bi(NO3)3 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với BiCl3 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Bi2(SO4)3 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Bi2S3 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Na2N2O2 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Ni(OH)2 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Ni2SiO4 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Na2NiO2 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với NiSO4 không? Ba(HCO3)2 có tác dụng với Ni(NO3)2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 09:33:03pm