Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

KHSO4

công thức rút gọn HKO4S


Kali hidro sunfat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 136.1688

Khối lượng riêng (kg/m3) 2245

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 300

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 197

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Kali bisulfat (hay còn gọi là bisulfat kali; kali hiđrosulfat; Kali sulfat axit; Sulfat hiđro kali; Sulfat axit kali) là một muối của kali với ion bisulfat, có công thức phân tử là KHSO4. Hợp chất này được sử dụng phổ biến trong chuyển hóa các muối tartrat thành bitartrat trong rượu vang. Kali bisulfat cũng được sử dụng như là tác nhân phân hủy trong hóa phân tích.
Advertisement

Đánh giá

KHSO4 - Kali hidro sunfat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-KHSO4-Kali+hidro+sunfat-1138
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 16. Phương trình hóa học

Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng được giữ nguyên, tức là bằng nhau. Dựa vào đây và với công thức hoá học ta sẽ lập phương trình hoá học để biểu diễn phản ứng hoá học.

Bài 17. Bài luyện tập 3

Nắm chắc việc áp dụng định tuật và cách lập phương trình hoá học.

CHƯƠNG 3 MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Mol, khối lượng mol, thể tích mol là gì ? Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất như thế nào ? Trong Hoá học lại cần biết có bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử và khối lượng, thể tích của chúng tham gia và tạo thành trong một phản ứng hoá học. Để đáp ứng được yêu cầu này, các nhà khoa học đã đề xuất một khái niệm dành cho các hạt vi mô, đó là MOL (đọc là "mon").

Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Chúng ta hãy tìm hiểu về sự chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Khi nghiên cứu về tính chất của một chất khi nào đó, một câu hỏi được đặt ra là chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí đã biết là bao nhiều, hoặc nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học KHSO4 (Kali hidro sunfat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu KHSO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

KHSO4 có tác dụng với H2S2O4 không? KHSO4 có tác dụng với K3As không? KHSO4 có tác dụng với H3As không? KHSO4 có tác dụng với H3Sb không? KHSO4 có tác dụng với K3Sb không? KHSO4 có tác dụng với Si(OH)4 không? KHSO4 có tác dụng với (COONa)2 không? KHSO4 có tác dụng với (COOH)2 không? KHSO4 có tác dụng với NH4ClO4 không? KHSO4 có tác dụng với Na3Sb không? KHSO4 có tác dụng với ZnS2O4 không? KHSO4 có tác dụng với NH4Br không? KHSO4 có tác dụng với C2H5COOC3H7 không? KHSO4 có tác dụng với BaC2 không? KHSO4 có tác dụng với C6H5CHCH2 không? KHSO4 có tác dụng với Na3As không? KHSO4 có tác dụng với SiCl4 không? KHSO4 có tác dụng với Xe không? KHSO4 có tác dụng với (NHCH2CO)n không? KHSO4 có tác dụng với FeSiO2 không? KHSO4 có tác dụng với RCH2OH không? KHSO4 có tác dụng với RCOONa không? KHSO4 có tác dụng với CuCO3.Cu(OH)2 không? KHSO4 có tác dụng với K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O không? KHSO4 có tác dụng với Ca(ClO)2 không? KHSO4 có tác dụng với C2H5Br không? KHSO4 có tác dụng với NaClO3 không? KHSO4 có tác dụng với NaClO2 không? KHSO4 có tác dụng với Ba(ClO2)2 không? KHSO4 có tác dụng với H2SO4.nSO3 không? KHSO4 có tác dụng với H2SO4.(n-1)SO3 không? KHSO4 có tác dụng với H2SO4.11H2O không? KHSO4 có tác dụng với [Cu(NO3)4](OH)2 không? KHSO4 có tác dụng với N2O3 không? KHSO4 có tác dụng với SiH4 không? KHSO4 có tác dụng với Ca2SiO4 không? KHSO4 có tác dụng với CaO.Al2O3 không? KHSO4 có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? KHSO4 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? KHSO4 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? KHSO4 có tác dụng với H2Cr2O7 không? KHSO4 có tác dụng với O không? KHSO4 có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? KHSO4 có tác dụng với FONO2 không? KHSO4 có tác dụng với KF không? KHSO4 có tác dụng với INO3 không? KHSO4 có tác dụng với KBrO3 không? KHSO4 có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? KHSO4 có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? KHSO4 có tác dụng với NaNH2 không? KHSO4 có tác dụng với Na2N không? KHSO4 có tác dụng với Na2NH không? KHSO4 có tác dụng với Mg3P2 không? KHSO4 có tác dụng với POBr3 không? KHSO4 có tác dụng với FeF3 không? KHSO4 có tác dụng với AuF3 không? KHSO4 có tác dụng với K2Cr2O4 không? KHSO4 có tác dụng với LiAlH4 không? KHSO4 có tác dụng với LiCl không? KHSO4 có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? KHSO4 có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? KHSO4 có tác dụng với KIO không? KHSO4 có tác dụng với Si3N4 không? KHSO4 có tác dụng với SiI4 không? KHSO4 có tác dụng với Na3N không? KHSO4 có tác dụng với CrN không? KHSO4 có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? KHSO4 có tác dụng với CrO không? KHSO4 có tác dụng với NaHF2 không? KHSO4 có tác dụng với FeCu2S2 không? KHSO4 có tác dụng với KHS không? KHSO4 có tác dụng với NaHS không? KHSO4 có tác dụng với C2Ag2 không? KHSO4 có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? KHSO4 có tác dụng với PbCl2 không? KHSO4 có tác dụng với Ca(CN)2 không? KHSO4 có tác dụng với NaKS không? KHSO4 có tác dụng với Cu2FeS2 không? KHSO4 có tác dụng với fructozo không? KHSO4 có tác dụng với glucozo không? KHSO4 có tác dụng với HCOOC2H5 không? KHSO4 có tác dụng với CH3COOK không? KHSO4 có tác dụng với C2H2O4 không? KHSO4 có tác dụng với ROH không? KHSO4 có tác dụng với CH3ONa không? KHSO4 có tác dụng với RONa không? KHSO4 có tác dụng với CH3COOC6H5 không? KHSO4 có tác dụng với Fe2S3 không? KHSO4 có tác dụng với CHF2Cl không? KHSO4 có tác dụng với C4H6Cl2 không? KHSO4 có tác dụng với CH2=CH2 không? KHSO4 có tác dụng với CH3-CH2-OH không? KHSO4 có tác dụng với CH3-CHO không? KHSO4 có tác dụng với CnH2n+2 không? KHSO4 có tác dụng với KIO4 không? KHSO4 có tác dụng với LiH không? KHSO4 có tác dụng với ClCH2CH2Cl không? KHSO4 có tác dụng với CF2=CF2 không? KHSO4 có tác dụng với CH3-COOH không? KHSO4 có tác dụng với HCOOR không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-09-25 11:00:24pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(