Chất Hóa Học - KMnO4 - kali pemanganat

potassium permanganate

Advertisement

KMnO4


kali pemanganat

potassium permanganate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 158.0339

Khối lượng riêng (kg/m3) 2703

Màu sắc hình cái kim màu tím-xám màu đỏ tươi trong dung dịch

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 240

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Nhiệt phân KMnO4 để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm theo phương trình hóa học sau: 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 Dùng làm thuốc chữa bệnh cho cá. Được dùng trong Y học với tác dụng sát trùng. Kali pemanganat còn là một chất oxi hóa mạnh, thí dụ tác dụng với toluen khi đun nóng: C6H5-CH3 + 2KMnO4 → C6H5-COOK + 2MnO2 + KOH + H2O • Chất hấp thụ khí gas – Chất oxi hóa của đường saccharin, vitamin C v.v… – Chất làm bay màu của tinh bột, vải dệt, chất béo
Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

KMnO4 - kali pemanganat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-KMnO4-kali+pemanganat-124
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Bài 11. Phân bón hóa học

Trong sự phát triển của thực vật thì những nguyên tố hóa học nào cần thiết phải có? (C, O, H, N, S,K, Ca, Mg...) Vậy những nguyên tố hóa học này có ở đâu? (Có trong đất và trong phân bón hóa học) Vậy phânbón hóa học có những công dụng như thế nào? Ta thường dùng những loại phân gì? Để biết được ta vào bài mới.

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học KMnO4 (kali pemanganat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu KMnO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

KMnO4 có tác dụng với Na2HPO4 không? KMnO4 có tác dụng với Na2O không? KMnO4 có tác dụng với Na2S không? KMnO4 có tác dụng với Na2S2O3 không? KMnO4 có tác dụng với Na2SiO3 không? KMnO4 có tác dụng với Na2SO3 không? KMnO4 có tác dụng với Na2SO4 không? KMnO4 có tác dụng với Na3PO4 không? KMnO4 có tác dụng với NaCH3COO không? KMnO4 có tác dụng với NaCl không? KMnO4 có tác dụng với NaClO không? KMnO4 có tác dụng với NaHCO3 không? KMnO4 có tác dụng với NaI không? KMnO4 có tác dụng với NaNO2 không? KMnO4 có tác dụng với NaNO3 không? KMnO4 có tác dụng với NaOH không? KMnO4 có tác dụng với NH3 không? KMnO4 có tác dụng với NH4Cl không? KMnO4 có tác dụng với NH4NO2 không? KMnO4 có tác dụng với NH4NO3 không? KMnO4 có tác dụng với NO không? KMnO4 có tác dụng với NO2 không? KMnO4 có tác dụng với O2 không? KMnO4 có tác dụng với O3 không? KMnO4 có tác dụng với P không? KMnO4 có tác dụng với P2O5 không? KMnO4 có tác dụng với Pb(NO3)2 không? KMnO4 có tác dụng với Pb(OH)2 không? KMnO4 có tác dụng với PH3 không? KMnO4 có tác dụng với PI3 không? KMnO4 có tác dụng với Pt không? KMnO4 có tác dụng với S không? KMnO4 có tác dụng với Si không? KMnO4 có tác dụng với SiO2 không? KMnO4 có tác dụng với Sn(OH)2 không? KMnO4 có tác dụng với SO2 không? KMnO4 có tác dụng với SO3 không? KMnO4 có tác dụng với Zn không? KMnO4 có tác dụng với Zn3P2 không? KMnO4 có tác dụng với ZnO không? KMnO4 có tác dụng với ZnS không? KMnO4 có tác dụng với ZnSO4 không? KMnO4 có tác dụng với ZnCl2 không? KMnO4 có tác dụng với N2O4 không? KMnO4 có tác dụng với N2O không? KMnO4 có tác dụng với HNO2 không? KMnO4 có tác dụng với NiO không? KMnO4 có tác dụng với CrO3 không? KMnO4 có tác dụng với Mn2O7 không? KMnO4 có tác dụng với Ni(OH)3 không? KMnO4 có tác dụng với Li2O không? KMnO4 có tác dụng với Ba không? KMnO4 có tác dụng với TiO2 không? KMnO4 có tác dụng với TiCl4 không? KMnO4 có tác dụng với Be(OH)2 không? KMnO4 có tác dụng với Mg(HCO3)2 không? KMnO4 có tác dụng với NH4OH không? KMnO4 có tác dụng với NaAlO2 không? KMnO4 có tác dụng với PbO không? KMnO4 có tác dụng với FeSO4 không? KMnO4 có tác dụng với MnO không? KMnO4 có tác dụng với MgCl2 không? KMnO4 có tác dụng với MgO không? KMnO4 có tác dụng với BeCl2 không? KMnO4 có tác dụng với Be không? KMnO4 có tác dụng với BeO không? KMnO4 có tác dụng với Be(NO3)2 không? KMnO4 có tác dụng với H2ZnO2 không? KMnO4 có tác dụng với HAlO2.H2O không? KMnO4 có tác dụng với Cu2O không? KMnO4 có tác dụng với Zn(OH)2 không? KMnO4 có tác dụng với PdCl2 không? KMnO4 có tác dụng với Ag2CO3 không? KMnO4 có tác dụng với Ba(OH)2 không? KMnO4 có tác dụng với (NH4)2S không? KMnO4 có tác dụng với NH4HCO3 không? KMnO4 có tác dụng với NaHSO3 không? KMnO4 có tác dụng với Cr2O3 không? KMnO4 có tác dụng với Cr(OH)3 không? KMnO4 có tác dụng với NaCrO2 không? KMnO4 có tác dụng với CuFeS2 không? KMnO4 có tác dụng với K2SO3 không? KMnO4 có tác dụng với K2SO4 không? KMnO4 có tác dụng với KClO không? KMnO4 có tác dụng với Cu2S không? KMnO4 có tác dụng với Fe(NO3)3 không? KMnO4 có tác dụng với Ag2SO4 không? KMnO4 có tác dụng với Cr(OH)2 không? KMnO4 có tác dụng với Al(NO3)3 không? KMnO4 có tác dụng với PCl3 không? KMnO4 có tác dụng với H3PO3 không? KMnO4 có tác dụng với KAlO2 không? KMnO4 có tác dụng với AgMnO4 không? KMnO4 có tác dụng với AgN3 không? KMnO4 có tác dụng với C2H5I không? KMnO4 có tác dụng với C3H8 không? KMnO4 có tác dụng với C3H8O3S không? KMnO4 có tác dụng với C3H8N4O2 không? KMnO4 có tác dụng với C3H8NO4P không? KMnO4 có tác dụng với C3H8Hg không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 06:12:25am