Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

K2MnO4


kali manganat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 197.1322

Khối lượng riêng (kg/m3) 2780

Màu sắc Tinh thể màu lục đậm

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 190

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Kali manganate (VII) được sử dụng rộng rãi như một tác nhân oxy hóa và như một chất khử trùng trong một loạt các ứng dụng, và như một thuốc thử phân tích.
Advertisement

Đánh giá

K2MnO4 - kali manganat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-K2MnO4-kali+manganat-1101
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 11. Phân bón hóa học

Trong sự phát triển của thực vật thì những nguyên tố hóa học nào cần thiết phải có? (C, O, H, N, S,K, Ca, Mg...) Vậy những nguyên tố hóa học này có ở đâu? (Có trong đất và trong phân bón hóa học) Vậy phânbón hóa học có những công dụng như thế nào? Ta thường dùng những loại phân gì? Để biết được ta vào bài mới.

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Rèn luyện các kỹ năng thao tác thí nghiệm, quan sát hiện trong, giải thích và rút ra kết luận về tinh chất hoá học của bazo và muối.

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Kim loại có những tính chất vật lí và tính chất hoá học nào ? Nhôm, sắt có những tính chất và ứng dụng gì ? Hợp kim là gì ? Sản xuất gang và thép như thế nào ? Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Có những biện pháp nào để bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học K2MnO4 (kali manganat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu K2MnO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

K2MnO4 có tác dụng với Bi2O3 không? K2MnO4 có tác dụng với Bi không? K2MnO4 có tác dụng với B4C không? K2MnO4 có tác dụng với TiC không? K2MnO4 có tác dụng với Ca(HSO3)2 không? K2MnO4 có tác dụng với BaSO3 không? K2MnO4 có tác dụng với Ba(ClO)2 không? K2MnO4 có tác dụng với C6H5OCH3 không? K2MnO4 có tác dụng với (C6H5NH3)2SO4 không? K2MnO4 có tác dụng với (-CH2CHCl-)n không? K2MnO4 có tác dụng với K2ZnO2 không? K2MnO4 có tác dụng với KSH không? K2MnO4 có tác dụng với Li3N không? K2MnO4 có tác dụng với Mg3N2 không? K2MnO4 có tác dụng với Mg2Si không? K2MnO4 có tác dụng với MnSiO3 không? K2MnO4 có tác dụng với RbOH không? K2MnO4 có tác dụng với Na2PbO2 không? K2MnO4 có tác dụng với Rb2S không? K2MnO4 có tác dụng với [Zn(NH3)4](OH)2 không? K2MnO4 có tác dụng với [Zn(NH3)4]Cl2 không? K2MnO4 có tác dụng với Zn(NH3)4SO4 không? K2MnO4 có tác dụng với CsSH không? K2MnO4 có tác dụng với P2O3 không? K2MnO4 có tác dụng với P2S5 không? K2MnO4 có tác dụng với Fe2O3.nH2O không? K2MnO4 có tác dụng với RbSH không? K2MnO4 có tác dụng với LiSH không? K2MnO4 có tác dụng với NaSH không? K2MnO4 có tác dụng với C6H4CH3OH không? K2MnO4 có tác dụng với C6H5COCH3 không? K2MnO4 có tác dụng với C6H5CHOHCH3 không? K2MnO4 có tác dụng với XeF6 không? K2MnO4 có tác dụng với XeOF4 không? K2MnO4 có tác dụng với XeF4 không? K2MnO4 có tác dụng với XeO3 không? K2MnO4 có tác dụng với SF4 không? K2MnO4 có tác dụng với H2S2O4 không? K2MnO4 có tác dụng với K3As không? K2MnO4 có tác dụng với H3As không? K2MnO4 có tác dụng với H3Sb không? K2MnO4 có tác dụng với K3Sb không? K2MnO4 có tác dụng với Si(OH)4 không? K2MnO4 có tác dụng với (COONa)2 không? K2MnO4 có tác dụng với (COOH)2 không? K2MnO4 có tác dụng với NH4ClO4 không? K2MnO4 có tác dụng với Na3Sb không? K2MnO4 có tác dụng với ZnS2O4 không? K2MnO4 có tác dụng với NH4Br không? K2MnO4 có tác dụng với C2H5COOC3H7 không? K2MnO4 có tác dụng với BaC2 không? K2MnO4 có tác dụng với C6H5CHCH2 không? K2MnO4 có tác dụng với Na3As không? K2MnO4 có tác dụng với SiCl4 không? K2MnO4 có tác dụng với Xe không? K2MnO4 có tác dụng với (NHCH2CO)n không? K2MnO4 có tác dụng với FeSiO2 không? K2MnO4 có tác dụng với RCH2OH không? K2MnO4 có tác dụng với RCOONa không? K2MnO4 có tác dụng với CuCO3.Cu(OH)2 không? K2MnO4 có tác dụng với K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O không? K2MnO4 có tác dụng với Ca(ClO)2 không? K2MnO4 có tác dụng với C2H5Br không? K2MnO4 có tác dụng với NaClO3 không? K2MnO4 có tác dụng với NaClO2 không? K2MnO4 có tác dụng với Ba(ClO2)2 không? K2MnO4 có tác dụng với H2SO4.nSO3 không? K2MnO4 có tác dụng với H2SO4.(n-1)SO3 không? K2MnO4 có tác dụng với H2SO4.11H2O không? K2MnO4 có tác dụng với [Cu(NO3)4](OH)2 không? K2MnO4 có tác dụng với N2O3 không? K2MnO4 có tác dụng với SiH4 không? K2MnO4 có tác dụng với Ca2SiO4 không? K2MnO4 có tác dụng với CaO.Al2O3 không? K2MnO4 có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? K2MnO4 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? K2MnO4 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? K2MnO4 có tác dụng với H2Cr2O7 không? K2MnO4 có tác dụng với O không? K2MnO4 có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? K2MnO4 có tác dụng với FONO2 không? K2MnO4 có tác dụng với KF không? K2MnO4 có tác dụng với INO3 không? K2MnO4 có tác dụng với KBrO3 không? K2MnO4 có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? K2MnO4 có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? K2MnO4 có tác dụng với NaNH2 không? K2MnO4 có tác dụng với Na2N không? K2MnO4 có tác dụng với Na2NH không? K2MnO4 có tác dụng với Mg3P2 không? K2MnO4 có tác dụng với POBr3 không? K2MnO4 có tác dụng với FeF3 không? K2MnO4 có tác dụng với AuF3 không? K2MnO4 có tác dụng với K2Cr2O4 không? K2MnO4 có tác dụng với LiAlH4 không? K2MnO4 có tác dụng với LiCl không? K2MnO4 có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? K2MnO4 có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? K2MnO4 có tác dụng với KIO không? K2MnO4 có tác dụng với Si3N4 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-03 08:46:21pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(