Advertisement

KCl

công thức rút gọn ClK


kali clorua

potassium chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 74.5513

Khối lượng riêng (kg/m3) 1984

Màu sắc tinh thể màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1420

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 770

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Ở dạng chất rắn kali clorua tan trong nước và dung dịch của nó có vị giống muối ăn. KCl được sử dụng làm phân bón,[6] trong y học, ứng dụng khoa học, bảo quản thực phẩm, và được dùng để tạo ra ngừng tim với tư cách là thuốc thứ ba trong hỗn hợp dùng để tử hình thông qua tiêm thuốc độc. Nó xuất hiện trong tự nhiên với khoáng vật sylvit và kết hợp với natri clorua thành khoáng vật sylvinit. Phiên bản dùng để tiêm chích của chất này nằm trong Danh sách các thuốc thiết yếu của WHO, gồm các loại thuốc quan trọng nhất cần thiết trong một hệ thống y tế cơ bản.
Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

KCl - kali clorua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-KCl-kali+clorua-121
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Rèn luyện các thao tác thí nghiệm: quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về những tính chất hoá học của oxit và axit.

Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

Nội dung bài học chủ yếu đề cập đến tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với chất chỉ thị màu, và với axit); tính chất hoá học riêng của bazơ tan (kiềm) (tác dụng với oxit axit và với dung dịch muối); tính chất riêng của bazơ không tan trong nước (bị nhiệt phân huỷ).

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Nội dung bài học nghiên cứu về các vấn đề: Natri hidroxit NaOH và Canxi hidroxitCa(OH) có những tính chất vật lí, tính chất hóa học nào? Những ứng dụng trong đời sống và sản xuất gồm những gì?

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học KCl (kali clorua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu KCl có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

KCl có tác dụng với N2O5 không? KCl có tác dụng với Na không? KCl có tác dụng với Na2CO3 không? KCl có tác dụng với Na2HPO4 không? KCl có tác dụng với Na2O không? KCl có tác dụng với Na2S không? KCl có tác dụng với Na2S2O3 không? KCl có tác dụng với Na2SiO3 không? KCl có tác dụng với Na2SO3 không? KCl có tác dụng với Na2SO4 không? KCl có tác dụng với Na3PO4 không? KCl có tác dụng với NaCH3COO không? KCl có tác dụng với NaCl không? KCl có tác dụng với NaClO không? KCl có tác dụng với NaHCO3 không? KCl có tác dụng với NaI không? KCl có tác dụng với NaNO2 không? KCl có tác dụng với NaNO3 không? KCl có tác dụng với NaOH không? KCl có tác dụng với NH3 không? KCl có tác dụng với NH4Cl không? KCl có tác dụng với NH4NO2 không? KCl có tác dụng với NH4NO3 không? KCl có tác dụng với NO không? KCl có tác dụng với NO2 không? KCl có tác dụng với O2 không? KCl có tác dụng với O3 không? KCl có tác dụng với P không? KCl có tác dụng với P2O5 không? KCl có tác dụng với Pb(NO3)2 không? KCl có tác dụng với Pb(OH)2 không? KCl có tác dụng với PH3 không? KCl có tác dụng với PI3 không? KCl có tác dụng với Pt không? KCl có tác dụng với S không? KCl có tác dụng với Si không? KCl có tác dụng với SiO2 không? KCl có tác dụng với Sn(OH)2 không? KCl có tác dụng với SO2 không? KCl có tác dụng với SO3 không? KCl có tác dụng với Zn không? KCl có tác dụng với Zn3P2 không? KCl có tác dụng với ZnO không? KCl có tác dụng với ZnS không? KCl có tác dụng với ZnSO4 không? KCl có tác dụng với ZnCl2 không? KCl có tác dụng với N2O4 không? KCl có tác dụng với N2O không? KCl có tác dụng với HNO2 không? KCl có tác dụng với NiO không? KCl có tác dụng với CrO3 không? KCl có tác dụng với Mn2O7 không? KCl có tác dụng với Ni(OH)3 không? KCl có tác dụng với Li2O không? KCl có tác dụng với Ba không? KCl có tác dụng với TiO2 không? KCl có tác dụng với TiCl4 không? KCl có tác dụng với Be(OH)2 không? KCl có tác dụng với Mg(HCO3)2 không? KCl có tác dụng với NH4OH không? KCl có tác dụng với NaAlO2 không? KCl có tác dụng với PbO không? KCl có tác dụng với FeSO4 không? KCl có tác dụng với MnO không? KCl có tác dụng với MgCl2 không? KCl có tác dụng với MgO không? KCl có tác dụng với BeCl2 không? KCl có tác dụng với Be không? KCl có tác dụng với BeO không? KCl có tác dụng với Be(NO3)2 không? KCl có tác dụng với H2ZnO2 không? KCl có tác dụng với HAlO2.H2O không? KCl có tác dụng với Cu2O không? KCl có tác dụng với Zn(OH)2 không? KCl có tác dụng với PdCl2 không? KCl có tác dụng với Ag2CO3 không? KCl có tác dụng với Ba(OH)2 không? KCl có tác dụng với (NH4)2S không? KCl có tác dụng với NH4HCO3 không? KCl có tác dụng với NaHSO3 không? KCl có tác dụng với Cr2O3 không? KCl có tác dụng với Cr(OH)3 không? KCl có tác dụng với NaCrO2 không? KCl có tác dụng với CuFeS2 không? KCl có tác dụng với K2SO3 không? KCl có tác dụng với K2SO4 không? KCl có tác dụng với KClO không? KCl có tác dụng với Cu2S không? KCl có tác dụng với Fe(NO3)3 không? KCl có tác dụng với Ag2SO4 không? KCl có tác dụng với Cr(OH)2 không? KCl có tác dụng với Al(NO3)3 không? KCl có tác dụng với PCl3 không? KCl có tác dụng với H3PO3 không? KCl có tác dụng với KAlO2 không? KCl có tác dụng với AgMnO4 không? KCl có tác dụng với AgN3 không? KCl có tác dụng với C2H5I không? KCl có tác dụng với C3H8 không? KCl có tác dụng với C3H8O3S không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 09:02:10pm