Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

HClO4

công thức rút gọn ClHO4


Axit percloric

perchloric acid

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 100.4585

Khối lượng riêng (kg/m3) 1670

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 203

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -17

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Axit pecloric được điều chế chủ yếu để tạo ra amôni peclorat, chất này được sử dụng để chế tạo nhiên liệu tên lửa. Sự phát triển của ngành công nghiệp tên lửa đã đẩy mạnh sản xuất axit pecloric. Nhiều triệu tấn axit pecloric được sản xuất mỗi năm. Ứng dụng trong hóa học Axit pecloric, là một trong những axit mạnh nhất theo Thuyết axit-bazơ Brønsted-Lowry. pKa của nó là −10.[6] Nó có tính axit rất mạnh, vì thế không cần đến các muối phản ứng tiềm năng như sunfat hay clorit trong axit sunfuric và axit clohiđric. Mặc dù có khả năng cháy nổ cao khi sử dụng các muối peclorat, axit pecloric vẫn được chọn sử dụng trong nhiều sự tổng hợp. Vì lý do tương tự, axit cũng là một dung môi hữu ích trong sắc ký trao đổi ion. Axit pecloric cũng được sử dụng trong chạm, khắc lên bề mặt nhôm, môlybđen và một số kim loại khác.
Advertisement

Đánh giá

HClO4 - Axit percloric - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-HClO4-Axit+percloric-997
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Tìm hiểu sự oxi hóa là gì và ứng dụng trong đời sống.

Bài 26. Oxit

Các bạn đã biết oxi phản ứng hầu hết các kim loại, và phi kim các. Vậy sản phẩm từ các phản ứng này gọi là gì. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Bài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy

Khí oxi có rất nhiều trong không khí. Có cách nào tách riêng được khí oxi từ không khí ? Trong phòng thí nghiệm muốn có một lượng nhỏ khí oxi thì làm thế nào ?

Bài 28. Không khí – Sự cháy

Có cách nào để xác định thành phần của không khí ? Không khí có liên quan gì đến sự cháy ? Tại sao khi có gió to thì đám cháy càng dễ bùng cháy to hơn ? Làm thế nào để dập tắt được đám cháy và tốt hơn là để đám cháy không xảy ra ?

Bài 29. Bài luyện tập 5 – Hóa học 8

Nắm vững những tính chất và điều chế khí oxi, thành phần của không khí, định nghĩa và phân loại oxit, sự oxi hoá, phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học HClO4 (Axit percloric)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu HClO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

HClO4 có tác dụng với CH3COOC3H7 không? HClO4 có tác dụng với Mg3(PO4)2 không? HClO4 có tác dụng với V2O5 không? HClO4 có tác dụng với V2O4 không? HClO4 có tác dụng với B(OCH3)3 không? HClO4 có tác dụng với NaBH4 không? HClO4 có tác dụng với NaOCH3 không? HClO4 có tác dụng với SO2Cl2 không? HClO4 có tác dụng với POCl3 không? HClO4 có tác dụng với Sr không? HClO4 có tác dụng với SrI2 không? HClO4 có tác dụng với SrCO3 không? HClO4 có tác dụng với H2SiF6 không? HClO4 có tác dụng với Sb không? HClO4 có tác dụng với Sb2O3 không? HClO4 có tác dụng với SbF3 không? HClO4 có tác dụng với SbF5 không? HClO4 có tác dụng với SbCl5 không? HClO4 có tác dụng với C6H5CH3 không? HClO4 có tác dụng với C6H5CH2COONa không? HClO4 có tác dụng với C6H5CN không? HClO4 có tác dụng với CH2=CHCl không? HClO4 có tác dụng với CHCl2CH2Cl không? HClO4 có tác dụng với CH3CHCl2 không? HClO4 có tác dụng với CH2CCl2 không? HClO4 có tác dụng với SnO2 không? HClO4 có tác dụng với Sn không? HClO4 có tác dụng với C6H5NO2 không? HClO4 có tác dụng với SOBr2 không? HClO4 có tác dụng với C6H5CHBrCH3 không? HClO4 có tác dụng với NH2NH2 không? HClO4 có tác dụng với Fe3C không? HClO4 có tác dụng với SCl4 không? HClO4 có tác dụng với C6H2CH3(NO2)3 không? HClO4 có tác dụng với C6H5CH2NH2 không? HClO4 có tác dụng với H3BO3 không? HClO4 có tác dụng với BCl3 không? HClO4 có tác dụng với CH3CH2NH2 không? HClO4 có tác dụng với ClCH2COOH không? HClO4 có tác dụng với SbCl3 không? HClO4 có tác dụng với Na2S2O4 không? HClO4 có tác dụng với KClO4 không? HClO4 có tác dụng với NaClO4 không? HClO4 có tác dụng với C3H6 không? HClO4 có tác dụng với CH3C(CH3)(OH)CHCH2 không? HClO4 có tác dụng với Ag(NH3)2Cl không? HClO4 có tác dụng với Ba(AlO2)2 không? HClO4 có tác dụng với Ca(AlO2)2 không? HClO4 có tác dụng với AuCl3 không? HClO4 có tác dụng với Ba3(PO4)2 không? HClO4 có tác dụng với Na2BeO2 không? HClO4 có tác dụng với C6H2Br3NH2 không? HClO4 có tác dụng với C6H2Br3OH không? HClO4 có tác dụng với HBrO3 không? HClO4 có tác dụng với HBrO không? HClO4 có tác dụng với HNH-CH2-COOH không? HClO4 có tác dụng với C17H35COOH không? HClO4 có tác dụng với SiC không? HClO4 có tác dụng với Ca(C17H35COO)2 không? HClO4 có tác dụng với C2H4(OH)2 không? HClO4 có tác dụng với C6H6Cl6 không? HClO4 có tác dụng với C6H5CH2Cl không? HClO4 có tác dụng với CH3CH2CH=CHCH2CH3 không? HClO4 có tác dụng với Ti không? HClO4 có tác dụng với CaHPO4 không? HClO4 có tác dụng với CaSO3 không? HClO4 có tác dụng với Na2O.CaO.6SiO2 không? HClO4 có tác dụng với BF3 không? HClO4 có tác dụng với Ca2SiO4.4H2O không? HClO4 có tác dụng với HBO2 không? HClO4 có tác dụng với CH3CHOHCH3 không? HClO4 có tác dụng với NOCl không? HClO4 có tác dụng với PCl5 không? HClO4 có tác dụng với Cr(CO)3 không? HClO4 có tác dụng với HCOONa không? HClO4 có tác dụng với [Cu(NH3)4](OH)2 không? HClO4 có tác dụng với [Cu(NH3)4]Cl2 không? HClO4 có tác dụng với [Cu(NH3)4]SO4 không? HClO4 có tác dụng với SF6 không? HClO4 có tác dụng với K4[Fe(CN)6] không? HClO4 có tác dụng với Fe4[Fe(CN)6]3 không? HClO4 có tác dụng với FeSiO3 không? HClO4 có tác dụng với Fe(SO4)3 không? HClO4 có tác dụng với CH3COOCH3 không? HClO4 có tác dụng với KH không? HClO4 có tác dụng với Mn3O4 không? HClO4 có tác dụng với K3MnO4 không? HClO4 có tác dụng với MgC2 không? HClO4 có tác dụng với Li2C2 không? HClO4 có tác dụng với K2SiO3 không? HClO4 có tác dụng với HMnO4 không? HClO4 có tác dụng với BeSO4 không? HClO4 có tác dụng với Li2S không? HClO4 có tác dụng với BeS không? HClO4 có tác dụng với Na2ZnO2 không? HClO4 có tác dụng với NaH2PO4 không? HClO4 có tác dụng với Zn3(PO4)2 không? HClO4 có tác dụng với HPO3 không? HClO4 có tác dụng với MnBr2 không? HClO4 có tác dụng với PtCl2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-28 07:03:03pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(