Chất Hóa Học - H3PO4 - axit photphoric

Sonac; Phosphoric acid; Orthophosphoric acid; Phosphoric acid hydrogen

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

H3PO4

công thức rút gọn H3O4P


axit photphoric

Sonac; Phosphoric acid; Orthophosphoric acid; Phosphoric acid hydrogen

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 97.9952

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất H3PO4

Đánh giá

H3PO4 - axit photphoric - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-H3PO4-axit+photphoric-1563
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 23. Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

Chúng ta đã học 2 nguyên tố kim loại tương đối điển hình và rất quan trọng trong đời sống, trong sảnxuất đó là nhôm và sắt. Hôm nay bằng thực nghiệm, chúng ta sẽ kiểm chứng một số tính chất quantrọng của 2 nguyên tố này. Từ đó khắc sâu thêm kiến thức về tính chất hóa học của Nhôm và Sắt; Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên; Quan sát, mô tả,giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

Bài 24. Ôn tập học kì 1

Bài Ôn tập học kì 1 ôn lại các kiến thức về tính chất của các loại hợp chất vô cơ và kim loại. Vận dụng để giải một số bài tập.

CHƯƠNG 3 SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Nội dung bài giảng Tính chất của phi kim tìm hiểu về một số tính chất vật lí của phi kim: Phi kim tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khí. Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp; Biết những tính chất hoá học chung của phi kim: Tác dụng với oxi, với kim loại vàvới hiđrô. Sơ lược về mức độ hoạt động hoá học mạnh yếu của 1 số phi kim.

Bài 26. Clo

Bài giảng Clo đi sâu tìm hiểu về Tính chất vật lí của clo; Clo có một số tính chất chung của phi kim(tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dung dịch bazơ, clo là phi kim hoạtđộng mạnh; Phương pháp điều chế clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm; Một số ứng dụng, thu khí clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm.

Bài 27. Cacbon

Nội dung bài giảng Cacbon tìm hiểu Đơn chất cacbon có 3 dạng thù hình chính: Kim cương, than chì và cacbon vô định hình; Cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, mồ hóng…) có tính hấp phụ và hoạt động hóa học nhất; Sơ lược tính chất vật lí của 3 dạng thù hình; Cacbon là phi kim hoạt động hóa học yếu: Tác dụng với oxi và một số oxit kim loại, tính chất hóa học đặc biệt của cácbon là tínhkhử ở nhiệt độ cao; Một số ứng dụng tương ứng với tính chất vật lí và tính chất hóa học của cacbon.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học H3PO4 (axit photphoric)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu H3PO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

H3PO4 có tác dụng với Na2S5 không? H3PO4 có tác dụng với H2S2O3 không? H3PO4 có tác dụng với HSO3Cl không? H3PO4 có tác dụng với S2O5Cl2 không? H3PO4 có tác dụng với Na2Sx không? H3PO4 có tác dụng với Na4SiO4 không? H3PO4 có tác dụng với Na2SiO3.9H2O không? H3PO4 có tác dụng với Na2SO3Se không? H3PO4 có tác dụng với Na2SO3.7H2O không? H3PO4 có tác dụng với Na3PO4.12H2O không? H3PO4 có tác dụng với Na3PO3S không? H3PO4 có tác dụng với PSCl3 không? H3PO4 có tác dụng với NaBr.2H2O không? H3PO4 có tác dụng với Na2H2P2O7 không? H3PO4 có tác dụng với Na2H2P2O6 không? H3PO4 có tác dụng với NaBrO không? H3PO4 có tác dụng với NaIO3 không? H3PO4 có tác dụng với NaIO không? H3PO4 có tác dụng với Na2[Mg(OH)4] không? H3PO4 có tác dụng với Pb2P2O6 không? H3PO4 có tác dụng với Na4P2O6 không? H3PO4 có tác dụng với Pb(CH3COO)2 không? H3PO4 có tác dụng với NO2NH2 không? H3PO4 có tác dụng với Cr2(CH3COO)4.2H2O không? H3PO4 có tác dụng với GeH4 không? H3PO4 có tác dụng với GeO2 không? H3PO4 có tác dụng với Na3[Co(NO2)6] không? H3PO4 có tác dụng với Br không? H3PO4 có tác dụng với (S2O3) không? H3PO4 có tác dụng với NaCuCl2 không? H3PO4 có tác dụng với NaCl.2H2O không? H3PO4 có tác dụng với Na[AlOH]4 không? H3PO4 có tác dụng với [Na(NH3)4]I không? H3PO4 có tác dụng với NaI.2H2O không? H3PO4 có tác dụng với Na4N2O4 không? H3PO4 có tác dụng với NO2F không? H3PO4 có tác dụng với NaB(OH)4 không? H3PO4 có tác dụng với OH không? H3PO4 có tác dụng với Li2NH không? H3PO4 có tác dụng với (NH4)HF2 không? H3PO4 có tác dụng với PN(NH2)2 không? H3PO4 có tác dụng với PN2H không? H3PO4 có tác dụng với [Zn(H2O)2(NH3)2]Cl2 không? H3PO4 có tác dụng với TcCl4 không? H3PO4 có tác dụng với (NH4)2[TcCl6] không? H3PO4 có tác dụng với NOF không? H3PO4 có tác dụng với D3PO4 không? H3PO4 có tác dụng với Pb(SCN)2 không? H3PO4 có tác dụng với NH4SCN không? H3PO4 có tác dụng với PbCO3 không? H3PO4 có tác dụng với Pb(N3)2 không? H3PO4 có tác dụng với Na2[Pb(OH)4] không? H3PO4 có tác dụng với K2PbO2 không? H3PO4 có tác dụng với PbO2 không? H3PO4 có tác dụng với PBr5 không? H3PO4 có tác dụng với PBr3 không? H3PO4 có tác dụng với PBr3O không? H3PO4 có tác dụng với H3PO2 không? H3PO4 có tác dụng với PH4I không? H3PO4 có tác dụng với Ni(PH3)4 không? H3PO4 có tác dụng với Li2SiO3 không? H3PO4 có tác dụng với SiO không? H3PO4 có tác dụng với MgSiO3 không? H3PO4 có tác dụng với Be2SiO4 không? H3PO4 có tác dụng với Li4SiO4 không? H3PO4 có tác dụng với ZnSiO3 không? H3PO4 có tác dụng với SiO2.nH2O không? H3PO4 có tác dụng với SnO không? H3PO4 có tác dụng với Na2[Sn(OH)6] không? H3PO4 có tác dụng với HSnCl3 không? H3PO4 có tác dụng với N2H4.H2O không? H3PO4 có tác dụng với K3[Cr(OH)6] không? H3PO4 có tác dụng với K2[Sn(OH)6] không? H3PO4 có tác dụng với Ba(HSO4)2 không? H3PO4 có tác dụng với CuF2 không? H3PO4 có tác dụng với HSO3F không? H3PO4 có tác dụng với SO2F2 không? H3PO4 có tác dụng với KSO2F không? H3PO4 có tác dụng với NaSO2F không? H3PO4 có tác dụng với D2SO4 không? H3PO4 có tác dụng với HSO3NH2 không? H3PO4 có tác dụng với LiSO3F không? H3PO4 có tác dụng với ZnSO3 không? H3PO4 có tác dụng với Zn2SiO4 không? H3PO4 có tác dụng với ZnSO4.7H2O không? H3PO4 có tác dụng với Zn(HSO4)2 không? H3PO4 có tác dụng với [Zn(NH3)6]Cl2 không? H3PO4 có tác dụng với ZnCl2.1,5H2O không? H3PO4 có tác dụng với Bi(NO3)3 không? H3PO4 có tác dụng với BiCl3 không? H3PO4 có tác dụng với Bi2(SO4)3 không? H3PO4 có tác dụng với Bi2S3 không? H3PO4 có tác dụng với Na2N2O2 không? H3PO4 có tác dụng với Ni(OH)2 không? H3PO4 có tác dụng với Ni2SiO4 không? H3PO4 có tác dụng với Na2NiO2 không? H3PO4 có tác dụng với NiSO4 không? H3PO4 có tác dụng với Ni(NO3)2 không? H3PO4 có tác dụng với NiS không? H3PO4 có tác dụng với CrCl2O2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có H3PO4 (axit photphoric) là chất tham gia

Sonac; Phosphoric acid; Orthophosphoric acid; Phosphoric acid hydrogen

3BaO + 2H3PO4 → 3H2O + Ba3(PO4)2 3CuO + 2H3PO4 → Cu3(PO4)2 Ca3(PO4)2 + H3PO4 → 3CaHPO4 Xem tất cả phương trình sử dụng H3PO4

Phương trình có H3PO4 (axit photphoric) là chất sản phẩm

Sonac; Phosphoric acid; Orthophosphoric acid; Phosphoric acid hydrogen

3H2O + P2O5 → 2H3PO4 3HCl + Ag3PO4 → 3AgCl + H3PO4 5HNO3 + P → H2O + 5NO2 + H3PO4 Xem tất cả phương trình tạo ra H3PO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 02:22:31am