Chất Hóa Học - CaHPO4 - Canxi hidro photphat

Calcium hydrogen phosphate; Calcium acidic phosphate; Secondary calcium phosphate; Phosphoric acid hydrogen calcium salt; Monetite

Advertisement

CaHPO4

công thức rút gọn CaHO4P


Canxi hidro photphat

Calcium hydrogen phosphate; Calcium acidic phosphate; Secondary calcium phosphate; Phosphoric acid hydrogen calcium salt; Monetite

Hình ảnh thực tế Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 136.0573

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CaHPO4

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

CaHPO4 - Canxi hidro photphat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-CaHPO4-Canxi+hidro+photphat-1253
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Rèn luyện các kỹ năng thao tác thí nghiệm, quan sát hiện trong, giải thích và rút ra kết luận về tinh chất hoá học của bazo và muối.

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Kim loại có những tính chất vật lí và tính chất hoá học nào ? Nhôm, sắt có những tính chất và ứng dụng gì ? Hợp kim là gì ? Sản xuất gang và thép như thế nào ? Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Có những biện pháp nào để bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

Bài học này chúng ta cùng nghiêm cứu tính chất hóa học của kim loại

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Mức độ hoạt động hoá học khác nhau của các kim loại được thể hiện như thế nào ? Có thể dự đoán được phản ứng của kim loại với chất khác hay không? Dãy hoạt động hóa học của kim loại sẽ giúp bạn trả lời|

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học CaHPO4 (Canxi hidro photphat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu CaHPO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

CaHPO4 có tác dụng với Ag(NO3) không? CaHPO4 có tác dụng với Al2 không? CaHPO4 có tác dụng với Al3 không? CaHPO4 có tác dụng với ClBr2 không? CaHPO4 có tác dụng với All3 không? CaHPO4 có tác dụng với Hgl2 không? CaHPO4 có tác dụng với Al2(SiO3)3 không? CaHPO4 có tác dụng với Al(PO4) không? CaHPO4 có tác dụng với Cu(SO4) không? CaHPO4 có tác dụng với Cr2(SiO3)3 không? CaHPO4 có tác dụng với AgO2 không? CaHPO4 có tác dụng với As không? CaHPO4 có tác dụng với As2O3 không? CaHPO4 có tác dụng với Mg(CH3COO)2 không? CaHPO4 có tác dụng với H không? CaHPO4 có tác dụng với C2S không? CaHPO4 có tác dụng với P4O10 không? CaHPO4 có tác dụng với MgBr không? CaHPO4 có tác dụng với CaBr2 không? CaHPO4 có tác dụng với (CHO)2 không? CaHPO4 có tác dụng với CH3OCHCH2 không? CaHPO4 có tác dụng với C2H3COOH không? CaHPO4 có tác dụng với C2H3COOC2H5 không? CaHPO4 có tác dụng với C2H3Cl không? CaHPO4 có tác dụng với C2H3CN không? CaHPO4 có tác dụng với HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH không? CaHPO4 có tác dụng với HOCH2CCCH2OH không? CaHPO4 có tác dụng với (RCOO)3C3H5 không? CaHPO4 có tác dụng với C6H5SO3H không? CaHPO4 có tác dụng với (CH3CO)2O không? CaHPO4 có tác dụng với C6H5I không? CaHPO4 có tác dụng với C6H5CH2Br không? CaHPO4 có tác dụng với BN không? CaHPO4 có tác dụng với Na3[AlF6] không? CaHPO4 có tác dụng với P4 không? CaHPO4 có tác dụng với Li3P không? CaHPO4 có tác dụng với RbCl không? CaHPO4 có tác dụng với Rb không? CaHPO4 có tác dụng với SCl2 không? CaHPO4 có tác dụng với FeSi không? CaHPO4 có tác dụng với CaO2. 8H2O không? CaHPO4 có tác dụng với B2S3 không? CaHPO4 có tác dụng với NaAlCl4 không? CaHPO4 có tác dụng với K2S2O7 không? CaHPO4 có tác dụng với Pd không? CaHPO4 có tác dụng với K2SiF6 không? CaHPO4 có tác dụng với K3AlF6 không? CaHPO4 có tác dụng với KNH2 không? CaHPO4 có tác dụng với Zn(NH2)2 không? CaHPO4 có tác dụng với P4O6 không? CaHPO4 có tác dụng với KH2PO2 không? CaHPO4 có tác dụng với PH4ClO4 không? CaHPO4 có tác dụng với CH3COOOH không? CaHPO4 có tác dụng với C2H5(C5H3N)CH3 không? CaHPO4 có tác dụng với CH2CHCHO không? CaHPO4 có tác dụng với (CH3)3C6H3 không? CaHPO4 có tác dụng với CHCC(CH3)2OH không? CaHPO4 có tác dụng với (CH3)2C(OH)CN không? CaHPO4 có tác dụng với CH3COCH2I không? CaHPO4 có tác dụng với CH3CONHC2H5 không? CaHPO4 có tác dụng với Cs không? CaHPO4 có tác dụng với C2H3COOCH3 không? CaHPO4 có tác dụng với C2H3OCH3 không? CaHPO4 có tác dụng với C2H3F không? CaHPO4 có tác dụng với NH2SO3H không? CaHPO4 có tác dụng với NaBrO3 không? CaHPO4 có tác dụng với (C2H5O)2SO2 không? CaHPO4 có tác dụng với C6H5COOCH3 không? CaHPO4 có tác dụng với C6H5CH(CH3)OH không? CaHPO4 có tác dụng với HO(CH2)2CN không? CaHPO4 có tác dụng với C2H5COOH không? CaHPO4 có tác dụng với C2H5COOCH2CH2CH3 không? CaHPO4 có tác dụng với SOF2 không? CaHPO4 có tác dụng với Al(C2H5)3 không? CaHPO4 có tác dụng với BH3 không? CaHPO4 có tác dụng với C5H9Br không? CaHPO4 có tác dụng với Ba(HCO3)2 không? CaHPO4 có tác dụng với H3PO4 không? CaHPO4 có tác dụng với HCOOCH3 không? CaHPO4 có tác dụng với (HCOO)2Ca không? CaHPO4 có tác dụng với C2H5CN không? CaHPO4 có tác dụng với Ca(HSO4)2 không? CaHPO4 có tác dụng với (NH4)2HPO4 không? CaHPO4 có tác dụng với ZnCO3 không? CaHPO4 có tác dụng với HCOOK không? CaHPO4 có tác dụng với C2H5COONa không? CaHPO4 có tác dụng với KO2 không? CaHPO4 có tác dụng với HgF2 không? CaHPO4 có tác dụng với (C17H35COO)3C3H5 không? CaHPO4 có tác dụng với NO2Cl không? CaHPO4 có tác dụng với KAg(CN)2 không? CaHPO4 có tác dụng với N2H4.H2SO4 không? CaHPO4 có tác dụng với NH2OH không? CaHPO4 có tác dụng với SeO2 không? CaHPO4 có tác dụng với Se không? CaHPO4 có tác dụng với C6H5CH2CH3 không? CaHPO4 có tác dụng với BiH3O3 không? CaHPO4 có tác dụng với (NH4)2Cr2O4 không? CaHPO4 có tác dụng với NH4(NH2COO) không? CaHPO4 có tác dụng với BeCO3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có CaHPO4 (Canxi hidro photphat) là chất tham gia

Calcium hydrogen phosphate; Calcium acidic phosphate; Secondary calcium phosphate; Phosphoric acid hydrogen calcium salt; Monetite

2CaHPO4 → H2O + Ca2P2O7 3CaHPO4 → Ca3(PO4)2 + H3PO4 2HNO3 + CaHPO4 → Ca(NO3)2 + H3PO4 Xem tất cả phương trình sử dụng CaHPO4

Phương trình có CaHPO4 (Canxi hidro photphat) là chất sản phẩm

Calcium hydrogen phosphate; Calcium acidic phosphate; Secondary calcium phosphate; Phosphoric acid hydrogen calcium salt; Monetite

Ca3(PO4)2 + H3PO4 → 3CaHPO4 Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 → 2H2O + 2CaHPO4 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 → 6H2O + CaHPO4 Xem tất cả phương trình tạo ra CaHPO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 06:30:31am