Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CaSO4

công thức rút gọn CaO4S


Canxi sunfat

calcium sulfate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 136.1406

Khối lượng riêng (kg/m3) 2960

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1460

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Canxi sunfat là thạch cao nung dùng để đúc tượng, trong y học để bó bột 

Canxi sunfat là thạch cao dùng trong sản xuất xi măng

Canxi sunfat được dùng điều chế lưu huỳnh dioxit và canxi silicat bằng cách nung hỗn hợp thạch cao, than cốc và cao lanh (silic dioxit)

2CaSO4 + 2SiO2 + C → 2CaSiO3 + 2SO2 + CO

Advertisement

Đánh giá

CaSO4 - Canxi sunfat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-CaSO4-Canxi+sunfat-444
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nội dung bài học Axit cacbonic và muối cacbonat tìm hiểu H CO là axit rất yếu, không bền; Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO . Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn để bảo vệ môi trường.

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong vỏ trái đất, ngành công nghiệp liên quan đến silic và hợp chất của nó gọi là công nghiệp silicat rất gần gũi trong đời sống, chúng ta hãy nghiên cứu về silic và ngành công nghiệp này

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô. Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng.

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Nội dung bài giảng Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp học sinh hệ thống hoá lại các kiến thức trong chương như: tính chất của phi kim, tính chất của clo,C, Si, CO, CO , H CO , muối cacbonat. Cấu tạo bảng tuần hoàn và sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố trong chu kì, nhóm và ý nghĩa của bảng tuần hoàn.

Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Mục đích của bài Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng là các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao; Nhiệt phân muối NaHCO3 ; Nhận biết muối cacbonat và muối clorua cụ thể. Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học CaSO4 (Canxi sunfat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu CaSO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

CaSO4 có tác dụng với Cr3Si2 không? CaSO4 có tác dụng với Cr3Sb2 không? CaSO4 có tác dụng với Cr3C2 không? CaSO4 có tác dụng với CsI không? CaSO4 có tác dụng với CsI3 không? CaSO4 có tác dụng với CsNH2 không? CaSO4 có tác dụng với CsNO3 không? CaSO4 có tác dụng với CsN3 không? CaSO4 có tác dụng với CsNbO3 không? CaSO4 có tác dụng với CsOH không? CaSO4 có tác dụng với CsO2 không? CaSO4 có tác dụng với Cs2S không? CaSO4 có tác dụng với CsSeO4 không? CaSO4 có tác dụng với CsTaO3 không? CaSO4 có tác dụng với Cs2CO3 không? CaSO4 có tác dụng với Cs2C2O4 không? CaSO4 có tác dụng với Cs2CrO4 không? CaSO4 có tác dụng với Cs2Cr2O7 không? CaSO4 có tác dụng với CsH2PO4 không? CaSO4 có tác dụng với Cs2MoO4 không? CaSO4 có tác dụng với Cs2O không? CaSO4 có tác dụng với Cs2SO3 không? CaSO4 có tác dụng với Cs2SO4 không? CaSO4 có tác dụng với Cs2SiO3 không? CaSO4 có tác dụng với Cs2TeO4 không? CaSO4 có tác dụng với Cs2TiO3 không? CaSO4 có tác dụng với Cs2WO4 không? CaSO4 có tác dụng với Cs3PO4 không? CaSO4 có tác dụng với Cs3VO4 không? CaSO4 có tác dụng với Cu(BrO3)2.6H2O không? CaSO4 có tác dụng với CuBr2 không? CaSO4 có tác dụng với CuBr không? CaSO4 có tác dụng với CuC2O4 không? CaSO4 có tác dụng với CuCl không? CaSO4 có tác dụng với Cu(ClO3)2.6H2O không? CaSO4 có tác dụng với CuCl2 không? CaSO4 có tác dụng với CuFe2O4 không? CaSO4 có tác dụng với CuFe2S3 không? CaSO4 có tác dụng với [Cu(H2O)4]SO4.H2O không? CaSO4 có tác dụng với CuI không? CaSO4 có tác dụng với CuIO3 không? CaSO4 có tác dụng với Cu(IO3)2 không? CaSO4 có tác dụng với CuMoO4 không? CaSO4 có tác dụng với Cu(NO3)2.3H2O không? CaSO4 có tác dụng với Cu(NbO3)2 không? CaSO4 có tác dụng với CuSCN không? CaSO4 có tác dụng với CuSO4 không? CaSO4 có tác dụng với CuSe không? CaSO4 có tác dụng với CuSeO3.2H2O không? CaSO4 có tác dụng với CuSeO4.5H2O không? CaSO4 có tác dụng với CuSiO3 không? CaSO4 có tác dụng với CuTeO3 không? CaSO4 có tác dụng với CuTiO3 không? CaSO4 có tác dụng với Cu(VO3)2 không? CaSO4 có tác dụng với CuWO4 không? CaSO4 có tác dụng với Cu2CO3(OH)2 không? CaSO4 có tác dụng với Cu2Se không? CaSO4 có tác dụng với Cu2Te không? CaSO4 có tác dụng với Cu3As không? CaSO4 có tác dụng với Cu3P không? CaSO4 có tác dụng với Cu3(PO4)2 không? CaSO4 có tác dụng với Cu3Sb không? CaSO4 có tác dụng với Cu9S5 không? CaSO4 có tác dụng với Cu3Zn2 không? CaSO4 có tác dụng với DBr không? CaSO4 có tác dụng với DI không? CaSO4 có tác dụng với DLi không? CaSO4 có tác dụng với DNa không? CaSO4 có tác dụng với D2O không? CaSO4 có tác dụng với Br3Dy không? CaSO4 có tác dụng với DyCl2 không? CaSO4 có tác dụng với DyCl3 không? CaSO4 có tác dụng với DySi2 không? CaSO4 có tác dụng với Dy2O3 không? CaSO4 có tác dụng với Dy2S3 không? CaSO4 có tác dụng với CeB6 không? CaSO4 có tác dụng với CeCl2 không? CaSO4 có tác dụng với CeC3 không? CaSO4 có tác dụng với CeS3 không? CaSO4 có tác dụng với ClOClO3 không? CaSO4 có tác dụng với CoAs2 không? CaSO4 có tác dụng với CoCr2O4 không? CaSO4 có tác dụng với Co(NO3)3 không? CaSO4 có tác dụng với CoSb không? CaSO4 có tác dụng với CoTiO3 không? CaSO4 có tác dụng với CoWO4 không? CaSO4 có tác dụng với Co2B không? CaSO4 có tác dụng với Co2SO4 không? CaSO4 có tác dụng với Co2S3 không? CaSO4 có tác dụng với Co2SnO4 không? CaSO4 có tác dụng với Co3(Fe(CN)6)2 không? CaSO4 có tác dụng với CrCl4 không? CaSO4 có tác dụng với CrO2 không? CaSO4 có tác dụng với CrVO4 không? CaSO4 có tác dụng với Cr2(SO4)3 không? CaSO4 có tác dụng với Cr2Se3 không? CaSO4 có tác dụng với Cr2(TeO4)3 không? CaSO4 có tác dụng với CsBr3 không? CaSO4 có tác dụng với CsSCN không? CaSO4 có tác dụng với CuTe không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-27 11:40:52pm