Chất Hóa Học - CaS - Canxi sunfua

Calcium sulfide; Oldhamite

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CaS


Canxi sunfua

Calcium sulfide; Oldhamite

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 72.1430

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Canxi sunfua sử dụng trong hệ thống sơn phản quang, mà còn cho các ngành công nghiệp dược phẩm, kim loại nặng và bảo vệ môi trường trong quá trình này.

Advertisement

Đánh giá

CaS - Canxi sunfua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-CaS-Canxi+sunfua-443
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 28. Các oxit của cacbon

Nội dung bài học Các oxit của cacbon tìm hiểu về hai hợp chất quan trọng là CO và CO . Hai oxit này thuộc loại nào? Chúng có những tính chất và ứng dụng gì? để trả lời chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất và ứng dụng của các oxit này.

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nội dung bài học Axit cacbonic và muối cacbonat tìm hiểu H CO là axit rất yếu, không bền; Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO . Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn để bảo vệ môi trường.

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong vỏ trái đất, ngành công nghiệp liên quan đến silic và hợp chất của nó gọi là công nghiệp silicat rất gần gũi trong đời sống, chúng ta hãy nghiên cứu về silic và ngành công nghiệp này

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô. Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng.

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Nội dung bài giảng Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp học sinh hệ thống hoá lại các kiến thức trong chương như: tính chất của phi kim, tính chất của clo,C, Si, CO, CO , H CO , muối cacbonat. Cấu tạo bảng tuần hoàn và sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố trong chu kì, nhóm và ý nghĩa của bảng tuần hoàn.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học CaS (Canxi sunfua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu CaS có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

CaS có tác dụng với CsBO2 không? CaS có tác dụng với Cr3Si2 không? CaS có tác dụng với Cr3Sb2 không? CaS có tác dụng với Cr3C2 không? CaS có tác dụng với CsI không? CaS có tác dụng với CsI3 không? CaS có tác dụng với CsNH2 không? CaS có tác dụng với CsNO3 không? CaS có tác dụng với CsN3 không? CaS có tác dụng với CsNbO3 không? CaS có tác dụng với CsOH không? CaS có tác dụng với CsO2 không? CaS có tác dụng với Cs2S không? CaS có tác dụng với CsSeO4 không? CaS có tác dụng với CsTaO3 không? CaS có tác dụng với Cs2CO3 không? CaS có tác dụng với Cs2C2O4 không? CaS có tác dụng với Cs2CrO4 không? CaS có tác dụng với Cs2Cr2O7 không? CaS có tác dụng với CsH2PO4 không? CaS có tác dụng với Cs2MoO4 không? CaS có tác dụng với Cs2O không? CaS có tác dụng với Cs2SO3 không? CaS có tác dụng với Cs2SO4 không? CaS có tác dụng với Cs2SiO3 không? CaS có tác dụng với Cs2TeO4 không? CaS có tác dụng với Cs2TiO3 không? CaS có tác dụng với Cs2WO4 không? CaS có tác dụng với Cs3PO4 không? CaS có tác dụng với Cs3VO4 không? CaS có tác dụng với Cu(BrO3)2.6H2O không? CaS có tác dụng với CuBr2 không? CaS có tác dụng với CuBr không? CaS có tác dụng với CuC2O4 không? CaS có tác dụng với CuCl không? CaS có tác dụng với Cu(ClO3)2.6H2O không? CaS có tác dụng với CuCl2 không? CaS có tác dụng với CuFe2O4 không? CaS có tác dụng với CuFe2S3 không? CaS có tác dụng với [Cu(H2O)4]SO4.H2O không? CaS có tác dụng với CuI không? CaS có tác dụng với CuIO3 không? CaS có tác dụng với Cu(IO3)2 không? CaS có tác dụng với CuMoO4 không? CaS có tác dụng với Cu(NO3)2.3H2O không? CaS có tác dụng với Cu(NbO3)2 không? CaS có tác dụng với CuSCN không? CaS có tác dụng với CuSO4 không? CaS có tác dụng với CuSe không? CaS có tác dụng với CuSeO3.2H2O không? CaS có tác dụng với CuSeO4.5H2O không? CaS có tác dụng với CuSiO3 không? CaS có tác dụng với CuTeO3 không? CaS có tác dụng với CuTiO3 không? CaS có tác dụng với Cu(VO3)2 không? CaS có tác dụng với CuWO4 không? CaS có tác dụng với Cu2CO3(OH)2 không? CaS có tác dụng với Cu2Se không? CaS có tác dụng với Cu2Te không? CaS có tác dụng với Cu3As không? CaS có tác dụng với Cu3P không? CaS có tác dụng với Cu3(PO4)2 không? CaS có tác dụng với Cu3Sb không? CaS có tác dụng với Cu9S5 không? CaS có tác dụng với Cu3Zn2 không? CaS có tác dụng với DBr không? CaS có tác dụng với DI không? CaS có tác dụng với DLi không? CaS có tác dụng với DNa không? CaS có tác dụng với D2O không? CaS có tác dụng với Br3Dy không? CaS có tác dụng với DyCl2 không? CaS có tác dụng với DyCl3 không? CaS có tác dụng với DySi2 không? CaS có tác dụng với Dy2O3 không? CaS có tác dụng với Dy2S3 không? CaS có tác dụng với CeB6 không? CaS có tác dụng với CeCl2 không? CaS có tác dụng với CeC3 không? CaS có tác dụng với CeS3 không? CaS có tác dụng với ClOClO3 không? CaS có tác dụng với CoAs2 không? CaS có tác dụng với CoCr2O4 không? CaS có tác dụng với Co(NO3)3 không? CaS có tác dụng với CoSb không? CaS có tác dụng với CoTiO3 không? CaS có tác dụng với CoWO4 không? CaS có tác dụng với Co2B không? CaS có tác dụng với Co2SO4 không? CaS có tác dụng với Co2S3 không? CaS có tác dụng với Co2SnO4 không? CaS có tác dụng với Co3(Fe(CN)6)2 không? CaS có tác dụng với CrCl4 không? CaS có tác dụng với CrO2 không? CaS có tác dụng với CrVO4 không? CaS có tác dụng với Cr2(SO4)3 không? CaS có tác dụng với Cr2Se3 không? CaS có tác dụng với Cr2(TeO4)3 không? CaS có tác dụng với CsBr3 không? CaS có tác dụng với CsSCN không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có CaS (Canxi sunfua) là chất tham gia

Calcium sulfide; Oldhamite

3CaS + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 3H2S H2S + CaS → Ca(HS)2 2O2 + CaS → CaSO4 Xem tất cả phương trình sử dụng CaS

Phương trình có CaS (Canxi sunfua) là chất sản phẩm

Calcium sulfide; Oldhamite

Ca(OH)2 + H2S → 2H2O + CaS 4C + CaSO4 → 4CO + CaS H2S + CaH2 → 2H2 + CaS Xem tất cả phương trình tạo ra CaS

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 09:22:23pm