Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

P


photpho

phosphorus

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 30.9737620 ± 0.0000020

Màu sắc Không màu, trắng sáp, đỏ tươi hơi vàng, đỏ, tím, đen

Trạng thái thông thường chất rắn

Advertisement

Tính chất hóa học

Độ âm điện 2

Năng lượng ion hoá thứ nhất 1011

Ứng dụng

Axít phốtphoric đậm đặc, có thể chứa tới 70% - 75% P2O5 là rất quan trọng đối với ngành nông nghiệp do nó được dùng để sản xuất phân bón. Nhu cầu toàn cầu về phân bón đã dẫn tới sự tăng trưởng đáng kể trong sản xuất phốtphat (PO43-) trong nửa sau của thế kỷ XX. Các sử dụng khác còn có: Các phốtphat được dùng trong sản xuất các loại thủy tinh đặc biệt được sử dụng trong các loại đèn hơi natri. Tro xương, phốtphat canxi, được sử dụng trong sản xuất đồ sứ. Tripolyphốtphat natri được sản xuất từ axít phốphoric được sử dụng trong bột giặt ở một số quốc gia, nhưng lại bị cấm ở một số quốc gia khác. Axít phốtphoric được sản xuất từ phốtpho nguyên tố được sử dụng trong các ứng dụng như các đồ uống chứa sôđa. Axít này cũng là điểm khởi đầu để chế tạo các phốtphat cấp thực phẩm. Các hóa chất này bao gồm phốtphat mônôcanxi được dùng trong bột nở và tripolyphốtphat natri và các phốtphat khác của natri. Trong số các ứng dụng khác, các hóa chất này được dùng để cải thiện các đặc trưng của thịt hay pho mát đã chế biến. Người ta còn dùng nó trong thuốc đánh răng. Phốtphat trinatri được dùng trong các chất làm sạch để làm mềm nước và chống ăn mòn cho các đường ống/nồi hơi. Phốtpho được sử dụng rộng rãi để sản xuất các hợp chất hữu cơ chứa phốtpho, thôngqua các chất trung gian như clorua phốtpho và sulfua phốtpho. Các chất này có nhiều ứng dụng, bao gồm các chất làm dẻo, các chất làm chậm cháy, thuốc trừ sâu, các chất chiết và các chất xử lý nước. Nguyên tố này cũng là thành phần quan trọng trong sản xuất thép, trong sản xuất đồng thau chứa phốtpho và trong nhiều sản phẩm liên quan khác. Phốtpho trắng được sử dụng trong các ứng dụng quân sự như bom lửa, tạo ra các màn khói như trong các bình khói và bom khói, và trong đạn lửa. Phốtpho đỏ được sử dụng để sản xuất các vỏ bao diêm an toàn, pháo hoa và nhất là mêtamphếtamin (C10H15N). Với một lượng nhỏ, phốtpho được dùng như là chất thêm vào cho các loại bán dẫn loại n. Phốtpho P32 và phốtpho P33 được dùng như là các chất phát hiện dấu vết phóng xạ trong các phòng thí nghiệm hóa sinh học
Advertisement

Đánh giá

P - photpho - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-P-photpho-165
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 3 MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Mol, khối lượng mol, thể tích mol là gì ? Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất như thế nào ? Trong Hoá học lại cần biết có bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử và khối lượng, thể tích của chúng tham gia và tạo thành trong một phản ứng hoá học. Để đáp ứng được yêu cầu này, các nhà khoa học đã đề xuất một khái niệm dành cho các hạt vi mô, đó là MOL (đọc là "mon").

Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Chúng ta hãy tìm hiểu về sự chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Khi nghiên cứu về tính chất của một chất khi nào đó, một câu hỏi được đặt ra là chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí đã biết là bao nhiều, hoặc nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Nếu biết công thức hoá học của một chất, em có thể xác định được thành phần phần trăm các nguyên tố của nó. Ngược lại, nếu biết thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất, em có thể xác định được công thức hoá học của nó.

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu người ta có thể tính được lượng chất điều chế được (sản phẩm).

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học P (photpho)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu P có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

P có tác dụng với ZnSO4 không? P có tác dụng với ZnCl2 không? P có tác dụng với N2O4 không? P có tác dụng với N2O không? P có tác dụng với HNO2 không? P có tác dụng với NiO không? P có tác dụng với CrO3 không? P có tác dụng với Mn2O7 không? P có tác dụng với Ni(OH)3 không? P có tác dụng với Li2O không? P có tác dụng với Ba không? P có tác dụng với TiO2 không? P có tác dụng với TiCl4 không? P có tác dụng với Be(OH)2 không? P có tác dụng với Mg(HCO3)2 không? P có tác dụng với NH4OH không? P có tác dụng với NaAlO2 không? P có tác dụng với PbO không? P có tác dụng với FeSO4 không? P có tác dụng với MnO không? P có tác dụng với MgCl2 không? P có tác dụng với MgO không? P có tác dụng với BeCl2 không? P có tác dụng với Be không? P có tác dụng với BeO không? P có tác dụng với Be(NO3)2 không? P có tác dụng với H2ZnO2 không? P có tác dụng với HAlO2.H2O không? P có tác dụng với Cu2O không? P có tác dụng với Zn(OH)2 không? P có tác dụng với PdCl2 không? P có tác dụng với Ag2CO3 không? P có tác dụng với Ba(OH)2 không? P có tác dụng với (NH4)2S không? P có tác dụng với NH4HCO3 không? P có tác dụng với NaHSO3 không? P có tác dụng với Cr2O3 không? P có tác dụng với Cr(OH)3 không? P có tác dụng với NaCrO2 không? P có tác dụng với CuFeS2 không? P có tác dụng với K2SO3 không? P có tác dụng với K2SO4 không? P có tác dụng với KClO không? P có tác dụng với Cu2S không? P có tác dụng với Fe(NO3)3 không? P có tác dụng với Ag2SO4 không? P có tác dụng với Cr(OH)2 không? P có tác dụng với Al(NO3)3 không? P có tác dụng với PCl3 không? P có tác dụng với H3PO3 không? P có tác dụng với KAlO2 không? P có tác dụng với AgMnO4 không? P có tác dụng với AgN3 không? P có tác dụng với C2H5I không? P có tác dụng với C3H8 không? P có tác dụng với C3H8O3S không? P có tác dụng với C3H8N4O2 không? P có tác dụng với C3H8NO4P không? P có tác dụng với C3H8Hg không? P có tác dụng với C3H7OH không? P có tác dụng với C3H8O không? P có tác dụng với C3H8S không? P có tác dụng với C3H5(OH)3 không? P có tác dụng với C3H6(OH)2 không? P có tác dụng với H2NNHCO2CH2CH3 không? P có tác dụng với C20H36 không? P có tác dụng với C20H30O2 không? P có tác dụng với CCl2F2 không? P có tác dụng với CCl4 không? P có tác dụng với CFCl2CF2Cl không? P có tác dụng với CHCl3 không? P có tác dụng với CH2CO không? P có tác dụng với CH2CHCHCH2 không? P có tác dụng với CH2ClCOOH không? P có tác dụng với CH2Cl2 không? P có tác dụng với CH2O không? P có tác dụng với CH2OHCH2OH không? P có tác dụng với CH3CHCHCH3 không? P có tác dụng với CH3CHCH2 không? P có tác dụng với CH3CH2Br không? P có tác dụng với CH3CH2CH2CH2OH không? P có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? P có tác dụng với CH3CH2CONH2 không? P có tác dụng với CH3CH2COOH không? P có tác dụng với CH3CH2OCH2CH3 không? P có tác dụng với CH3CH2OH không? P có tác dụng với CH3(CH2)16COOH không? P có tác dụng với CH3COCl không? P có tác dụng với CH3CONH2 không? P có tác dụng với CH3COOCH=CH2 không? P có tác dụng với CH3COOCH2C6H5 không? P có tác dụng với CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 không? P có tác dụng với CH3I không? P có tác dụng với CH3OCH3 không? P có tác dụng với CH3SCH3 không? P có tác dụng với CH3SH không? P có tác dụng với (CH3)2CHOH không? P có tác dụng với (CH3)2CO không? P có tác dụng với (CH3)2C2O4 không? P có tác dụng với (CH3)2NNH2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 08:15:27pm