Chất Hóa Học - P4O8 - Photpho dioxit

Phosphorus dioxide

Advertisement

P4O8

công thức rút gọn O8P4


Photpho dioxit

Phosphorus dioxide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 251.8902

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất P4O8

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

P4O8 - Photpho dioxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-P4O8-Photpho+dioxit-2584
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 37. Axit – Bazơ – Muối

Chúng ta đã làm quen với một loại hợp chất có tên là oxit. Trong các hợp chất vô cơ còn có các loại hợp chất khác : Axit, bazơ, muối. Chúng là những chất như thế nào ? Có công thức hoá học và tên gọi ra sao ? Được phân loại như thế nào ?

Bài 39. Bài thực hành 6

Làm các thí nghiệm bên dưới

CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH

Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em thường hoà tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có những dung dịch đường, muối... Vậy dung dịch là gì ? Các bạn hãy tìm hiểu.

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

Các bạn đã biết, ở một nhiệt độ nhất định các chất khác nhau có thể bị hoà tan nhiều hay ít khác nhau. Đối với một chất nhất định, ở những nhiệt độ khác nhau cũng hoà tan nhiều ít khác nhau. Để có thể xác định được lượng chất tan này, chúng ta hãy tìm hiểu độ tan của chất.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học P4O8 (Photpho dioxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu P4O8 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

P4O8 có tác dụng với SClF5.17H2O không? P4O8 có tác dụng với HSbCl4 không? P4O8 có tác dụng với RbO3 không? P4O8 có tác dụng với Cs2S2O7 không? P4O8 có tác dụng với CrSi2 không? P4O8 có tác dụng với Rb2S2O7 không? P4O8 có tác dụng với RbHCO3 không? P4O8 có tác dụng với Al2(SO4)3.18H2O không? P4O8 có tác dụng với Cr(SO4)OH không? P4O8 có tác dụng với Pr(OH)3 không? P4O8 có tác dụng với PrCl3.7H2O không? P4O8 có tác dụng với PrClO không? P4O8 có tác dụng với LaCl(OH)2 không? P4O8 có tác dụng với La không? P4O8 có tác dụng với Pr2O3 không? P4O8 có tác dụng với La(OH)3 không? P4O8 có tác dụng với LaBr3 không? P4O8 có tác dụng với LaI3 không? P4O8 có tác dụng với PrPO4 không? P4O8 có tác dụng với LaCl3.7H2O không? P4O8 có tác dụng với LaCO3(OH) không? P4O8 có tác dụng với LaClO không? P4O8 có tác dụng với Yb2O3 không? P4O8 có tác dụng với Yb không? P4O8 có tác dụng với La2S3 không? P4O8 có tác dụng với La2(SO4)3 không? P4O8 có tác dụng với Sm2O3 không? P4O8 có tác dụng với Sm không? P4O8 có tác dụng với YbF3 không? P4O8 có tác dụng với YbCl3 không? P4O8 có tác dụng với YbBr3 không? P4O8 có tác dụng với YbI3 không? P4O8 có tác dụng với Yb2(SO4)3 không? P4O8 có tác dụng với Yb(OH)3 không? P4O8 có tác dụng với NaPF6.H2O không? P4O8 có tác dụng với HPF6.6H2O không? P4O8 có tác dụng với NaPO2F2 không? P4O8 có tác dụng với GeCl2 không? P4O8 có tác dụng với H2GeCl6 không? P4O8 có tác dụng với Na2[Ge(OH)6] không? P4O8 có tác dụng với Na2[GeS3] không? P4O8 có tác dụng với H2[HfOF4] không? P4O8 có tác dụng với HfO(OH)2 không? P4O8 có tác dụng với HfO2.nH2O không? P4O8 có tác dụng với Rb2CO3.1,5H2O không? P4O8 có tác dụng với RbIF4 không? P4O8 có tác dụng với RbSO2F không? P4O8 có tác dụng với [IF6][AuF6] không? P4O8 có tác dụng với UF4.2,5H2O không? P4O8 có tác dụng với UF4.H2O không? P4O8 có tác dụng với K[PtF6] không? P4O8 có tác dụng với UO2Cl2 không? P4O8 có tác dụng với O2PtF6 không? P4O8 có tác dụng với PtF6 không? P4O8 có tác dụng với KPtF6 không? P4O8 có tác dụng với UO2(NO3)2 không? P4O8 có tác dụng với Na2UO4 không? P4O8 có tác dụng với UO2SO4 không? P4O8 có tác dụng với (NH4)2U2O7 không? P4O8 có tác dụng với Na2U2O7 không? P4O8 có tác dụng với NaWO3 không? P4O8 có tác dụng với WO3.H2O không? P4O8 có tác dụng với WO3.2H2O không? P4O8 có tác dụng với H3[PW12O40] không? P4O8 có tác dụng với WC không? P4O8 có tác dụng với Na4XeO6.nH2O không? P4O8 có tác dụng với HIO4 không? P4O8 có tác dụng với WCl6 không? P4O8 có tác dụng với WF6 không? P4O8 có tác dụng với H4I2O9 không? P4O8 có tác dụng với NaH4IO6 không? P4O8 có tác dụng với Ba3(H2IO6)2 không? P4O8 có tác dụng với Na5IO6 không? P4O8 có tác dụng với ReO2 không? P4O8 có tác dụng với NH4ReO4 không? P4O8 có tác dụng với H4Re2O9 không? P4O8 có tác dụng với Re2O7 không? P4O8 có tác dụng với ReO3 không? P4O8 có tác dụng với Re2S7 không? P4O8 có tác dụng với Re2(CO)10 không? P4O8 có tác dụng với Na2ReO3 không? P4O8 có tác dụng với Na2ReH9 không? P4O8 có tác dụng với ReF6 không? P4O8 có tác dụng với Re(CO)5Br không? P4O8 có tác dụng với ReBr3 không? P4O8 có tác dụng với ReCl5 không? P4O8 có tác dụng với Co(C5H5)2 không? P4O8 có tác dụng với Ni(C5H5)2 không? P4O8 có tác dụng với Tl(C5H5)2 không? P4O8 có tác dụng với TlCl2 không? P4O8 có tác dụng với V(C5H5)2 không? P4O8 có tác dụng với VCl3 không? P4O8 có tác dụng với Cr(C5H5)2 không? P4O8 có tác dụng với FeS2O3 không? P4O8 có tác dụng với ReO3Cl không? P4O8 có tác dụng với VCl2 không? P4O8 có tác dụng với C5H5 không? P4O8 có tác dụng với FeSO3.2,75H2O không? P4O8 có tác dụng với FeS2O6 không? P4O8 có tác dụng với [Bi6(OH)12](ClO4)6 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có P4O8 (Photpho dioxit) là chất tham gia

Phosphorus dioxide

Xem tất cả phương trình sử dụng P4O8

Phương trình có P4O8 (Photpho dioxit) là chất sản phẩm

Phosphorus dioxide

4P4O6 → 4P + 3P4O8 Xem tất cả phương trình tạo ra P4O8

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 05:08:38am