Chất Hóa Học - KClO4 - Kali perclorat

potassium perchlorate

Advertisement

KClO4

công thức rút gọn ClKO4


Kali perclorat

potassium perchlorate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 138.5489

Khối lượng riêng (kg/m3) 2.5239

Màu sắc Không màu hoặc màu trắng

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 600

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 525

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Kali peclorat, là một muối peclorat với công thứ hóa học là KClO4, là một chất ôxi hóa trong môi trường axit. Nó là một chất dạng tinh thể hình thoi, không màu, trong suốt, nóng chảy ở nhiệt độ khoảng 610 °C. Nó là một trong những chất ôxi hóa được sử dụng trong pháo hoa, đạn dược và kíp nổ...Nó từng được dùng làm nhiên liệu đẩy cho tên lửa nhưng phần lớn đã được thay bằng chất có hiệu năng lớn hơn, là amoni peclorat. KClO4 có độ hòa tan thấp nhất trong các chất peclorat (1,5 g trong 100 g nước ở 25 °C), độ tan tăng theo nhiệt độ nước. Tính chất Là một chất ôxi hóa, KClO4 phản ứng với một loạt chất đốt. Một ví dụ là glucozơ, C6H12O6: 3KClO4 + C6H12O6 → 6H2O + 6CO2 + 3KCl Khi trộn chất này mới đường ăn, nó có thể được sử dụng như một chất nổ hạng thấp, nếu nó được đặt trong không không gian giới hạn cần thiết, nếu không thì hỗn hợp này chỉ bùng cháy với ngọn lửa màu tím đặc trưng của kali. Thành phần của pháo thường có bột nhôm trộn với kali peclorat. Chất kali peclorat có thể được sử dụng một cách an toàn nếu có sự hiện diện của lưu huỳnh, không giống như kali clorat. Kali peclorat bền hơn kali clorat ở chỗ kali clorat có thể tạo ra axit cloric không bền, cực kỳ dễ phát nổ.
Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

KClO4 - Kali perclorat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-KClO4-Kali+perclorat-1228
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 5 HIĐRO – NƯỚC

+ Hiđro có những tính chất và ứng dụng gì ? + Phản ứng oxi hoá - khử là gì ? Thế nào là chất khử, chất oxi hoá ? - Điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp như thế nào ? - Phản ứng thế là gì ? Thành phần, tính chất của nước như thế nào ? Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất như thế nào ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Bài 32. Phản ứng oxi hóa – khử

- Sự khử (quá trình khử) của một chất là làm cho chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hoá của chất đó. - Sự oxi hoá (quá trình oxi hoá) của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hoá của chất đó.

Bài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế

Như chúng ta đã biết, những ứng dụng của hidro là không thể bàn cãi. Nhưng khí hidro không có sẵn cho chúng ta sử dụng vào đời sống và sản xuất. Vậy, trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, khí hidro được điều chế như thế nào? Phản ứng điều chế khí hidro thuộc loại phản ứng gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề này trong bài viết sau đây các bạn nhé!

Bài 34. Bài luyện tập 6

Các bạn hãy cùng nhau ôn lại kiến thức điều chế hiđro, phản ứng thế, sự khử, chất khử, sự oxi hoá, chất oxi hoá, phản ứng oxi hoá - khử nhé.

Bài 35. Bài thực hành 5

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm, tính chất vật lí và tính chất hoá học của hiđro ; Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí hiđro vào ống nghiệm bằng cách đây không khí và đẩy nước.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học KClO4 (Kali perclorat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu KClO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

KClO4 có tác dụng với CH2=CH2 không? KClO4 có tác dụng với CH3-CH2-OH không? KClO4 có tác dụng với CH3-CHO không? KClO4 có tác dụng với CnH2n+2 không? KClO4 có tác dụng với KIO4 không? KClO4 có tác dụng với LiH không? KClO4 có tác dụng với ClCH2CH2Cl không? KClO4 có tác dụng với CF2=CF2 không? KClO4 có tác dụng với CH3-COOH không? KClO4 có tác dụng với HCOOR không? KClO4 có tác dụng với NH4OCOCH3 không? KClO4 có tác dụng với R-SO3H không? KClO4 có tác dụng với CH2BrCH2CH2Br không? KClO4 có tác dụng với ZnBr2 không? KClO4 có tác dụng với CnH2n không? KClO4 có tác dụng với CnH2n+1Cl không? KClO4 có tác dụng với CnH2n-6 không? KClO4 có tác dụng với CnH2n-7Br không? KClO4 có tác dụng với CH3CH2CH2CH3 không? KClO4 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2Cl không? KClO4 có tác dụng với CH3CH2CHClCH3 không? KClO4 có tác dụng với Zn(NO3)2 không? KClO4 có tác dụng với Hg(CH3COO)2 không? KClO4 có tác dụng với Al(CH3COO)3 không? KClO4 có tác dụng với Ca(SO4) không? KClO4 có tác dụng với Ag(NO3) không? KClO4 có tác dụng với Al2 không? KClO4 có tác dụng với Al3 không? KClO4 có tác dụng với ClBr2 không? KClO4 có tác dụng với All3 không? KClO4 có tác dụng với Hgl2 không? KClO4 có tác dụng với Al2(SiO3)3 không? KClO4 có tác dụng với Al(PO4) không? KClO4 có tác dụng với Cu(SO4) không? KClO4 có tác dụng với Cr2(SiO3)3 không? KClO4 có tác dụng với AgO2 không? KClO4 có tác dụng với As không? KClO4 có tác dụng với As2O3 không? KClO4 có tác dụng với Mg(CH3COO)2 không? KClO4 có tác dụng với H không? KClO4 có tác dụng với C2S không? KClO4 có tác dụng với P4O10 không? KClO4 có tác dụng với MgBr không? KClO4 có tác dụng với CaBr2 không? KClO4 có tác dụng với (CHO)2 không? KClO4 có tác dụng với CH3OCHCH2 không? KClO4 có tác dụng với C2H3COOH không? KClO4 có tác dụng với C2H3COOC2H5 không? KClO4 có tác dụng với C2H3Cl không? KClO4 có tác dụng với C2H3CN không? KClO4 có tác dụng với HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH không? KClO4 có tác dụng với HOCH2CCCH2OH không? KClO4 có tác dụng với (RCOO)3C3H5 không? KClO4 có tác dụng với C6H5SO3H không? KClO4 có tác dụng với (CH3CO)2O không? KClO4 có tác dụng với C6H5I không? KClO4 có tác dụng với C6H5CH2Br không? KClO4 có tác dụng với BN không? KClO4 có tác dụng với Na3[AlF6] không? KClO4 có tác dụng với P4 không? KClO4 có tác dụng với Li3P không? KClO4 có tác dụng với RbCl không? KClO4 có tác dụng với Rb không? KClO4 có tác dụng với SCl2 không? KClO4 có tác dụng với FeSi không? KClO4 có tác dụng với CaO2. 8H2O không? KClO4 có tác dụng với B2S3 không? KClO4 có tác dụng với NaAlCl4 không? KClO4 có tác dụng với K2S2O7 không? KClO4 có tác dụng với Pd không? KClO4 có tác dụng với K2SiF6 không? KClO4 có tác dụng với K3AlF6 không? KClO4 có tác dụng với KNH2 không? KClO4 có tác dụng với Zn(NH2)2 không? KClO4 có tác dụng với P4O6 không? KClO4 có tác dụng với KH2PO2 không? KClO4 có tác dụng với PH4ClO4 không? KClO4 có tác dụng với CH3COOOH không? KClO4 có tác dụng với C2H5(C5H3N)CH3 không? KClO4 có tác dụng với CH2CHCHO không? KClO4 có tác dụng với (CH3)3C6H3 không? KClO4 có tác dụng với CHCC(CH3)2OH không? KClO4 có tác dụng với (CH3)2C(OH)CN không? KClO4 có tác dụng với CH3COCH2I không? KClO4 có tác dụng với CH3CONHC2H5 không? KClO4 có tác dụng với Cs không? KClO4 có tác dụng với C2H3COOCH3 không? KClO4 có tác dụng với C2H3OCH3 không? KClO4 có tác dụng với C2H3F không? KClO4 có tác dụng với NH2SO3H không? KClO4 có tác dụng với NaBrO3 không? KClO4 có tác dụng với (C2H5O)2SO2 không? KClO4 có tác dụng với C6H5COOCH3 không? KClO4 có tác dụng với C6H5CH(CH3)OH không? KClO4 có tác dụng với HO(CH2)2CN không? KClO4 có tác dụng với C2H5COOH không? KClO4 có tác dụng với C2H5COOCH2CH2CH3 không? KClO4 có tác dụng với SOF2 không? KClO4 có tác dụng với Al(C2H5)3 không? KClO4 có tác dụng với BH3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có KClO4 (Kali perclorat) là chất sản phẩm

potassium perchlorate

H2O + KClO3 → H2 + KClO4 4KClO3 → KCl + 3KClO4 4KClO3 → KCl + 3KClO4 Xem tất cả phương trình tạo ra KClO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 09:51:24pm