Chất Hóa Học - P2O5 - diphotpho penta oxit

phosphorus pentoxide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

P2O5

công thức rút gọn O5P2


diphotpho penta oxit

phosphorus pentoxide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 141.9445

Khối lượng riêng (kg/m3) 2390

Màu sắc bột trắng dễ chảy rữa mùi hăng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 360

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 340

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Phốtpho pentôxít là một chất khử nước mạnh iệc sử dụng nó để làm khô bị hạn chế do nó có xu hướng tạo ra một lớp che phủ bảo vệ dạng nhớt ngăn cản sự khử nước tiếp theo của vật liệu còn lại. Dạng hạt của P4O10 được dùng trong các thiết bị hút ẩm. Phù hợp với khả năng hút ẩm mạnh của nó, P4O10 được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ để khử nước. Ứng dụng quan trọng nhất của nó là chuyển hóa các amit bậc nhất thành các nitril P4O10 + RC(O)NH2 → P4O9(OH)2 + RCN Phụ phẩm chỉ ra trong phương trình P4O9(OH)2 là công thức lý tưởng hóa của các sản phẩm không xác định tạo ra từ hydrat hóa P4O10. Bên cạnh đó, khi kết hợp cùng axit cacboxylic, phản ứng tạo ra anhydrit hữu cơ tương ứng P4O10 + RCO2H → P4O9(OH)2 + [RC(O)]2O "Thuốc thử Onodera" là dung dịch của P4O10 trong DMSO, được sử dụng để oxi hóa các loại ancol. Phản ứng này là tương tự như phản ứng Swern. Khả năng hút ẩm của P4O10 là dủ mạnh để chuyển nhiều axit vôcơ thành các anhydrit của chúng, chẳng hạn: HNO3 bị chuyển hóa thành N2O5; H2SO4 thành SO3; HClO4 thành Cl2O7; HCF3SO3 thành (CF3)2S2O5.
Advertisement

Đánh giá

P2O5 - diphotpho penta oxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-P2O5-diphotpho+penta+oxit-166
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Chúng ta hãy tìm hiểu về sự chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Khi nghiên cứu về tính chất của một chất khi nào đó, một câu hỏi được đặt ra là chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí đã biết là bao nhiều, hoặc nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Nếu biết công thức hoá học của một chất, em có thể xác định được thành phần phần trăm các nguyên tố của nó. Ngược lại, nếu biết thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất, em có thể xác định được công thức hoá học của nó.

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu người ta có thể tính được lượng chất điều chế được (sản phẩm).

Bài 23. Bài luyện tập 4

Củng cố các khái niệm : mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, tỉ khối của chất khí. Củng cố mối quan hệ giữa khối lượng chất lượng chất, thể tích khí. Vận dụng kiến thức giải bài tập và hiện tượng thực tế.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học P2O5 (diphotpho penta oxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu P2O5 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

P2O5 có tác dụng với ZnCl2 không? P2O5 có tác dụng với N2O4 không? P2O5 có tác dụng với N2O không? P2O5 có tác dụng với HNO2 không? P2O5 có tác dụng với NiO không? P2O5 có tác dụng với CrO3 không? P2O5 có tác dụng với Mn2O7 không? P2O5 có tác dụng với Ni(OH)3 không? P2O5 có tác dụng với Li2O không? P2O5 có tác dụng với Ba không? P2O5 có tác dụng với TiO2 không? P2O5 có tác dụng với TiCl4 không? P2O5 có tác dụng với Be(OH)2 không? P2O5 có tác dụng với Mg(HCO3)2 không? P2O5 có tác dụng với NH4OH không? P2O5 có tác dụng với NaAlO2 không? P2O5 có tác dụng với PbO không? P2O5 có tác dụng với FeSO4 không? P2O5 có tác dụng với MnO không? P2O5 có tác dụng với MgCl2 không? P2O5 có tác dụng với MgO không? P2O5 có tác dụng với BeCl2 không? P2O5 có tác dụng với Be không? P2O5 có tác dụng với BeO không? P2O5 có tác dụng với Be(NO3)2 không? P2O5 có tác dụng với H2ZnO2 không? P2O5 có tác dụng với HAlO2.H2O không? P2O5 có tác dụng với Cu2O không? P2O5 có tác dụng với Zn(OH)2 không? P2O5 có tác dụng với PdCl2 không? P2O5 có tác dụng với Ag2CO3 không? P2O5 có tác dụng với Ba(OH)2 không? P2O5 có tác dụng với (NH4)2S không? P2O5 có tác dụng với NH4HCO3 không? P2O5 có tác dụng với NaHSO3 không? P2O5 có tác dụng với Cr2O3 không? P2O5 có tác dụng với Cr(OH)3 không? P2O5 có tác dụng với NaCrO2 không? P2O5 có tác dụng với CuFeS2 không? P2O5 có tác dụng với K2SO3 không? P2O5 có tác dụng với K2SO4 không? P2O5 có tác dụng với KClO không? P2O5 có tác dụng với Cu2S không? P2O5 có tác dụng với Fe(NO3)3 không? P2O5 có tác dụng với Ag2SO4 không? P2O5 có tác dụng với Cr(OH)2 không? P2O5 có tác dụng với Al(NO3)3 không? P2O5 có tác dụng với PCl3 không? P2O5 có tác dụng với H3PO3 không? P2O5 có tác dụng với KAlO2 không? P2O5 có tác dụng với AgMnO4 không? P2O5 có tác dụng với AgN3 không? P2O5 có tác dụng với C2H5I không? P2O5 có tác dụng với C3H8 không? P2O5 có tác dụng với C3H8O3S không? P2O5 có tác dụng với C3H8N4O2 không? P2O5 có tác dụng với C3H8NO4P không? P2O5 có tác dụng với C3H8Hg không? P2O5 có tác dụng với C3H7OH không? P2O5 có tác dụng với C3H8O không? P2O5 có tác dụng với C3H8S không? P2O5 có tác dụng với C3H5(OH)3 không? P2O5 có tác dụng với C3H6(OH)2 không? P2O5 có tác dụng với H2NNHCO2CH2CH3 không? P2O5 có tác dụng với C20H36 không? P2O5 có tác dụng với C20H30O2 không? P2O5 có tác dụng với CCl2F2 không? P2O5 có tác dụng với CCl4 không? P2O5 có tác dụng với CFCl2CF2Cl không? P2O5 có tác dụng với CHCl3 không? P2O5 có tác dụng với CH2CO không? P2O5 có tác dụng với CH2CHCHCH2 không? P2O5 có tác dụng với CH2ClCOOH không? P2O5 có tác dụng với CH2Cl2 không? P2O5 có tác dụng với CH2O không? P2O5 có tác dụng với CH2OHCH2OH không? P2O5 có tác dụng với CH3CHCHCH3 không? P2O5 có tác dụng với CH3CHCH2 không? P2O5 có tác dụng với CH3CH2Br không? P2O5 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2OH không? P2O5 có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? P2O5 có tác dụng với CH3CH2CONH2 không? P2O5 có tác dụng với CH3CH2COOH không? P2O5 có tác dụng với CH3CH2OCH2CH3 không? P2O5 có tác dụng với CH3CH2OH không? P2O5 có tác dụng với CH3(CH2)16COOH không? P2O5 có tác dụng với CH3COCl không? P2O5 có tác dụng với CH3CONH2 không? P2O5 có tác dụng với CH3COOCH=CH2 không? P2O5 có tác dụng với CH3COOCH2C6H5 không? P2O5 có tác dụng với CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 không? P2O5 có tác dụng với CH3I không? P2O5 có tác dụng với CH3OCH3 không? P2O5 có tác dụng với CH3SCH3 không? P2O5 có tác dụng với CH3SH không? P2O5 có tác dụng với (CH3)2CHOH không? P2O5 có tác dụng với (CH3)2CO không? P2O5 có tác dụng với (CH3)2C2O4 không? P2O5 có tác dụng với (CH3)2NNH2 không? P2O5 có tác dụng với COCl2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có P2O5 (diphotpho penta oxit) là chất tham gia

phosphorus pentoxide

3H2O + P2O5 → 2H3PO4 P2O5 + 3PCl5 → 5POCl3 2P2O5 + 3HBr → 3HPO3 + POBr3 Xem tất cả phương trình sử dụng P2O5

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 06:57:10am