Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

KAlO2

công thức rút gọn AlKO2


Kai Aluminat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 98.07864 ± 0.00070

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường Tinh thể

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

1. Kali aluminat với axit sunfuric được dùng để sản xuất phèn chua theo phản ứng: KAlO2 + 2 H2SO4 → KAl(SO4)2 + 2 H2O 2. Nó được dùng như một thuốc nhuộm, thuốc cắn màu và như một xúc tác để tăng tốc sự thiết lập cấu trúc bê tông
Advertisement

Đánh giá

KAlO2 - Kai Aluminat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-KAlO2-Kai+Aluminat-238
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 16. Phương trình hóa học

Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng được giữ nguyên, tức là bằng nhau. Dựa vào đây và với công thức hoá học ta sẽ lập phương trình hoá học để biểu diễn phản ứng hoá học.

Bài 17. Bài luyện tập 3

Nắm chắc việc áp dụng định tuật và cách lập phương trình hoá học.

CHƯƠNG 3 MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Mol, khối lượng mol, thể tích mol là gì ? Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất như thế nào ? Trong Hoá học lại cần biết có bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử và khối lượng, thể tích của chúng tham gia và tạo thành trong một phản ứng hoá học. Để đáp ứng được yêu cầu này, các nhà khoa học đã đề xuất một khái niệm dành cho các hạt vi mô, đó là MOL (đọc là "mon").

Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Chúng ta hãy tìm hiểu về sự chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Khi nghiên cứu về tính chất của một chất khi nào đó, một câu hỏi được đặt ra là chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí đã biết là bao nhiều, hoặc nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học KAlO2 (Kai Aluminat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu KAlO2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

KAlO2 có tác dụng với CH2ClCOOH không? KAlO2 có tác dụng với CH2Cl2 không? KAlO2 có tác dụng với CH2O không? KAlO2 có tác dụng với CH2OHCH2OH không? KAlO2 có tác dụng với CH3CHCHCH3 không? KAlO2 có tác dụng với CH3CHCH2 không? KAlO2 có tác dụng với CH3CH2Br không? KAlO2 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2OH không? KAlO2 có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? KAlO2 có tác dụng với CH3CH2CONH2 không? KAlO2 có tác dụng với CH3CH2COOH không? KAlO2 có tác dụng với CH3CH2OCH2CH3 không? KAlO2 có tác dụng với CH3CH2OH không? KAlO2 có tác dụng với CH3(CH2)16COOH không? KAlO2 có tác dụng với CH3COCl không? KAlO2 có tác dụng với CH3CONH2 không? KAlO2 có tác dụng với CH3COOCH=CH2 không? KAlO2 có tác dụng với CH3COOCH2C6H5 không? KAlO2 có tác dụng với CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 không? KAlO2 có tác dụng với CH3I không? KAlO2 có tác dụng với CH3OCH3 không? KAlO2 có tác dụng với CH3SCH3 không? KAlO2 có tác dụng với CH3SH không? KAlO2 có tác dụng với (CH3)2CHOH không? KAlO2 có tác dụng với (CH3)2CO không? KAlO2 có tác dụng với (CH3)2C2O4 không? KAlO2 có tác dụng với (CH3)2NNH2 không? KAlO2 có tác dụng với COCl2 không? KAlO2 có tác dụng với CO2 không? KAlO2 có tác dụng với CO3 không? KAlO2 có tác dụng với C2H5NH2 không? KAlO2 có tác dụng với C3N3(OH)3 không? KAlO2 có tác dụng với C3N12 không? KAlO2 có tác dụng với C3H7NO3 không? KAlO2 có tác dụng với C4H7BrO2 không? KAlO2 có tác dụng với C4H7NO4 không? KAlO2 có tác dụng với C4H8N2O3 không? KAlO2 có tác dụng với C4H8O không? KAlO2 có tác dụng với C4H9NO3 không? KAlO2 có tác dụng với C5H4NCOOH không? KAlO2 có tác dụng với C5H5N không? KAlO2 có tác dụng với C5H9NO2 không? KAlO2 có tác dụng với C5H9NO4 không? KAlO2 có tác dụng với C5H10 không? KAlO2 có tác dụng với C5H10N2O3 không? KAlO2 có tác dụng với C5H10O4 không? KAlO2 có tác dụng với C5H11NO2 không? KAlO2 có tác dụng với C5H11NO2S không? KAlO2 có tác dụng với C5H12 không? KAlO2 có tác dụng với C6F5COOH không? KAlO2 có tác dụng với C6H4O2 không? KAlO2 có tác dụng với C6H5CHO không? KAlO2 có tác dụng với C6H5CH2OH không? KAlO2 có tác dụng với C6H5COCl không? KAlO2 có tác dụng với C6H5COOH không? KAlO2 có tác dụng với C6H5F không? KAlO2 có tác dụng với C6H13NO2 không? KAlO2 có tác dụng với C6H14N2O2 không? KAlO2 có tác dụng với C7H16 không? KAlO2 có tác dụng với C8H9NO2 không? KAlO2 có tác dụng với C8H18 không? KAlO2 có tác dụng với C9H8O4 không? KAlO2 có tác dụng với C9H11NO2 không? KAlO2 có tác dụng với C9H11NO3 không? KAlO2 có tác dụng với C9H20 không? KAlO2 có tác dụng với C10H8 không? KAlO2 có tác dụng với C10H14O không? KAlO2 có tác dụng với C10H15NO không? KAlO2 có tác dụng với C10H16O không? KAlO2 có tác dụng với C10H22 không? KAlO2 có tác dụng với C11H12N2O2 không? KAlO2 có tác dụng với C11H24 không? KAlO2 có tác dụng với C12H10 không? KAlO2 có tác dụng với C12H22O11 không? KAlO2 có tác dụng với C12H26 không? KAlO2 có tác dụng với C13H10O không? KAlO2 có tác dụng với C13H12O không? KAlO2 có tác dụng với C13H28 không? KAlO2 có tác dụng với C14H10 không? KAlO2 có tác dụng với C14H18N2O5 không? KAlO2 có tác dụng với C20H42 không? KAlO2 có tác dụng với C21H36N7O16P3S không? KAlO2 có tác dụng với Ca(HCO2)2 không? KAlO2 có tác dụng với Ca(C2H3O2)2 không? KAlO2 có tác dụng với CaC2O4 không? KAlO2 có tác dụng với CaCl2 không? KAlO2 có tác dụng với Ca(H2PO2)2 không? KAlO2 có tác dụng với CaMoO4 không? KAlO2 có tác dụng với Ca(NO2)2 không? KAlO2 có tác dụng với Ca(NbO3)2 không? KAlO2 có tác dụng với CaCl2O2 không? KAlO2 có tác dụng với Ca(ClO3)2 không? KAlO2 có tác dụng với Ca(ClO4)2 không? KAlO2 có tác dụng với CaH2 không? KAlO2 có tác dụng với CaI2 không? KAlO2 có tác dụng với Ca(IO3)2 không? KAlO2 có tác dụng với CaO2 không? KAlO2 có tác dụng với CaS không? KAlO2 có tác dụng với CaSO4 không? KAlO2 có tác dụng với CaSe không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-12-07 05:52:50pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(