Chất Hóa Học - KHCO3 - Kali hidro cacbonat

potassium hydrogencarbonate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

KHCO3

công thức rút gọn CHKO3


Kali hidro cacbonat

potassium hydrogencarbonate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 100.1151

Khối lượng riêng (kg/m3) 2170

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 292

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Hợp chất muối này là một nguồn cacbon đioxit để lên men trong làm bánh, dùng trong bình chữa cháy, dùng làm thuốc thử, và chất đệm mạnh trong dược phẩm. Được sử dụng làm chất phụ gia trong sản xuất rượu vang và điều chỉnh độ pH. Kali hiđrocacbonat còn là một loại thuốc hiệu quả chống lại bệnh nấm mốc và vảy táo, cho phép sử dụng trong canh tác hữu cơ. Nó đã được sử dụng rộng rãi trong các loại cây trồng, đặc biệt là để trung hòa trung hòa đất axit
Advertisement

Đánh giá

KHCO3 - Kali hidro cacbonat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-KHCO3-Kali+hidro+cacbonat-1143
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Nếu biết công thức hoá học của một chất, em có thể xác định được thành phần phần trăm các nguyên tố của nó. Ngược lại, nếu biết thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất, em có thể xác định được công thức hoá học của nó.

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu người ta có thể tính được lượng chất điều chế được (sản phẩm).

Bài 23. Bài luyện tập 4

Củng cố các khái niệm : mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, tỉ khối của chất khí. Củng cố mối quan hệ giữa khối lượng chất lượng chất, thể tích khí. Vận dụng kiến thức giải bài tập và hiện tượng thực tế.

CHƯƠNG 4 OXI – KHÔNG KHÍ

Ở các lớp dưới, các biết gì về nguyên tố oxi, về đơn chất phi kim oxi? Các bạn có nhận xét gì về màu sắc, mùi vị và tính tan trong nước của khí oxi? Oxi có thể tác dụng với các chất khác được không? Nếu được thì mạnh hay yếu? Cụ thể chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề trên trong bài giảng Tính chất của oxi ngày hôm nay nhé.

Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Tìm hiểu sự oxi hóa là gì và ứng dụng trong đời sống.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học KHCO3 (Kali hidro cacbonat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu KHCO3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

KHCO3 có tác dụng với Si(OH)4 không? KHCO3 có tác dụng với (COONa)2 không? KHCO3 có tác dụng với (COOH)2 không? KHCO3 có tác dụng với NH4ClO4 không? KHCO3 có tác dụng với Na3Sb không? KHCO3 có tác dụng với ZnS2O4 không? KHCO3 có tác dụng với NH4Br không? KHCO3 có tác dụng với C2H5COOC3H7 không? KHCO3 có tác dụng với BaC2 không? KHCO3 có tác dụng với C6H5CHCH2 không? KHCO3 có tác dụng với Na3As không? KHCO3 có tác dụng với SiCl4 không? KHCO3 có tác dụng với Xe không? KHCO3 có tác dụng với (NHCH2CO)n không? KHCO3 có tác dụng với FeSiO2 không? KHCO3 có tác dụng với RCH2OH không? KHCO3 có tác dụng với RCOONa không? KHCO3 có tác dụng với CuCO3.Cu(OH)2 không? KHCO3 có tác dụng với K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O không? KHCO3 có tác dụng với Ca(ClO)2 không? KHCO3 có tác dụng với C2H5Br không? KHCO3 có tác dụng với NaClO3 không? KHCO3 có tác dụng với NaClO2 không? KHCO3 có tác dụng với Ba(ClO2)2 không? KHCO3 có tác dụng với H2SO4.nSO3 không? KHCO3 có tác dụng với H2SO4.(n-1)SO3 không? KHCO3 có tác dụng với H2SO4.11H2O không? KHCO3 có tác dụng với [Cu(NO3)4](OH)2 không? KHCO3 có tác dụng với N2O3 không? KHCO3 có tác dụng với SiH4 không? KHCO3 có tác dụng với Ca2SiO4 không? KHCO3 có tác dụng với CaO.Al2O3 không? KHCO3 có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? KHCO3 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? KHCO3 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? KHCO3 có tác dụng với H2Cr2O7 không? KHCO3 có tác dụng với O không? KHCO3 có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? KHCO3 có tác dụng với FONO2 không? KHCO3 có tác dụng với KF không? KHCO3 có tác dụng với INO3 không? KHCO3 có tác dụng với KBrO3 không? KHCO3 có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? KHCO3 có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? KHCO3 có tác dụng với NaNH2 không? KHCO3 có tác dụng với Na2N không? KHCO3 có tác dụng với Na2NH không? KHCO3 có tác dụng với Mg3P2 không? KHCO3 có tác dụng với POBr3 không? KHCO3 có tác dụng với FeF3 không? KHCO3 có tác dụng với AuF3 không? KHCO3 có tác dụng với K2Cr2O4 không? KHCO3 có tác dụng với LiAlH4 không? KHCO3 có tác dụng với LiCl không? KHCO3 có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? KHCO3 có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? KHCO3 có tác dụng với KIO không? KHCO3 có tác dụng với Si3N4 không? KHCO3 có tác dụng với SiI4 không? KHCO3 có tác dụng với Na3N không? KHCO3 có tác dụng với CrN không? KHCO3 có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? KHCO3 có tác dụng với CrO không? KHCO3 có tác dụng với NaHF2 không? KHCO3 có tác dụng với FeCu2S2 không? KHCO3 có tác dụng với KHS không? KHCO3 có tác dụng với NaHS không? KHCO3 có tác dụng với C2Ag2 không? KHCO3 có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? KHCO3 có tác dụng với PbCl2 không? KHCO3 có tác dụng với Ca(CN)2 không? KHCO3 có tác dụng với NaKS không? KHCO3 có tác dụng với Cu2FeS2 không? KHCO3 có tác dụng với fructozo không? KHCO3 có tác dụng với glucozo không? KHCO3 có tác dụng với HCOOC2H5 không? KHCO3 có tác dụng với CH3COOK không? KHCO3 có tác dụng với C2H2O4 không? KHCO3 có tác dụng với ROH không? KHCO3 có tác dụng với CH3ONa không? KHCO3 có tác dụng với RONa không? KHCO3 có tác dụng với CH3COOC6H5 không? KHCO3 có tác dụng với Fe2S3 không? KHCO3 có tác dụng với CHF2Cl không? KHCO3 có tác dụng với C4H6Cl2 không? KHCO3 có tác dụng với CH2=CH2 không? KHCO3 có tác dụng với CH3-CH2-OH không? KHCO3 có tác dụng với CH3-CHO không? KHCO3 có tác dụng với CnH2n+2 không? KHCO3 có tác dụng với KIO4 không? KHCO3 có tác dụng với LiH không? KHCO3 có tác dụng với ClCH2CH2Cl không? KHCO3 có tác dụng với CF2=CF2 không? KHCO3 có tác dụng với CH3-COOH không? KHCO3 có tác dụng với HCOOR không? KHCO3 có tác dụng với NH4OCOCH3 không? KHCO3 có tác dụng với R-SO3H không? KHCO3 có tác dụng với CH2BrCH2CH2Br không? KHCO3 có tác dụng với ZnBr2 không? KHCO3 có tác dụng với CnH2n không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có KHCO3 (Kali hidro cacbonat) là chất sản phẩm

potassium hydrogencarbonate

CO2 + K[Al(OH)4] → Al(OH)3 + KHCO3 H2O + K2CO3 + CO2 → 2KHCO3 H2O + KCl + CO2 → KHCO3 + HClO Xem tất cả phương trình tạo ra KHCO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 04:16:38am