Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

K2ZnO2

công thức rút gọn K2O2Zn


Kali zincat

Potassium zincate

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 175.5754

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất K2ZnO2

Đánh giá

K2ZnO2 - Kali zincat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-K2ZnO2-Kali+zincat-1310
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 39. Bài thực hành 6

Làm các thí nghiệm bên dưới

CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH

Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em thường hoà tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có những dung dịch đường, muối... Vậy dung dịch là gì ? Các bạn hãy tìm hiểu.

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

Các bạn đã biết, ở một nhiệt độ nhất định các chất khác nhau có thể bị hoà tan nhiều hay ít khác nhau. Đối với một chất nhất định, ở những nhiệt độ khác nhau cũng hoà tan nhiều ít khác nhau. Để có thể xác định được lượng chất tan này, chúng ta hãy tìm hiểu độ tan của chất.

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Thường có nhiều cách biểu diễn nồng độ dung dịch, các em sẽ tìm hiểu hai loại nồng độ dung dịch là nồng độ phần trăm và nồng độ mol. x

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học K2ZnO2 (Kali zincat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu K2ZnO2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

K2ZnO2 có tác dụng với (CH3)2C(OH)CN không? K2ZnO2 có tác dụng với CH3COCH2I không? K2ZnO2 có tác dụng với CH3CONHC2H5 không? K2ZnO2 có tác dụng với Cs không? K2ZnO2 có tác dụng với C2H3COOCH3 không? K2ZnO2 có tác dụng với C2H3OCH3 không? K2ZnO2 có tác dụng với C2H3F không? K2ZnO2 có tác dụng với NH2SO3H không? K2ZnO2 có tác dụng với NaBrO3 không? K2ZnO2 có tác dụng với (C2H5O)2SO2 không? K2ZnO2 có tác dụng với C6H5COOCH3 không? K2ZnO2 có tác dụng với C6H5CH(CH3)OH không? K2ZnO2 có tác dụng với HO(CH2)2CN không? K2ZnO2 có tác dụng với C2H5COOH không? K2ZnO2 có tác dụng với C2H5COOCH2CH2CH3 không? K2ZnO2 có tác dụng với SOF2 không? K2ZnO2 có tác dụng với Al(C2H5)3 không? K2ZnO2 có tác dụng với BH3 không? K2ZnO2 có tác dụng với C5H9Br không? K2ZnO2 có tác dụng với Ba(HCO3)2 không? K2ZnO2 có tác dụng với H3PO4 không? K2ZnO2 có tác dụng với HCOOCH3 không? K2ZnO2 có tác dụng với (HCOO)2Ca không? K2ZnO2 có tác dụng với C2H5CN không? K2ZnO2 có tác dụng với Ca(HSO4)2 không? K2ZnO2 có tác dụng với (NH4)2HPO4 không? K2ZnO2 có tác dụng với ZnCO3 không? K2ZnO2 có tác dụng với HCOOK không? K2ZnO2 có tác dụng với C2H5COONa không? K2ZnO2 có tác dụng với KO2 không? K2ZnO2 có tác dụng với HgF2 không? K2ZnO2 có tác dụng với (C17H35COO)3C3H5 không? K2ZnO2 có tác dụng với NO2Cl không? K2ZnO2 có tác dụng với KAg(CN)2 không? K2ZnO2 có tác dụng với N2H4.H2SO4 không? K2ZnO2 có tác dụng với NH2OH không? K2ZnO2 có tác dụng với SeO2 không? K2ZnO2 có tác dụng với Se không? K2ZnO2 có tác dụng với C6H5CH2CH3 không? K2ZnO2 có tác dụng với BiH3O3 không? K2ZnO2 có tác dụng với (NH4)2Cr2O4 không? K2ZnO2 có tác dụng với NH4(NH2COO) không? K2ZnO2 có tác dụng với BeCO3 không? K2ZnO2 có tác dụng với (NH4)2Be(CO3)2 không? K2ZnO2 có tác dụng với HBr không? K2ZnO2 có tác dụng với CH3COOAg không? K2ZnO2 có tác dụng với C6H12O7 không? K2ZnO2 có tác dụng với C12H22O12 không? K2ZnO2 có tác dụng với Ag(NH3)2Br không? K2ZnO2 có tác dụng với AgSNC không? K2ZnO2 có tác dụng với (SCN)2 không? K2ZnO2 có tác dụng với Na3[Ag(S2O3)2] không? K2ZnO2 có tác dụng với AgBrO3 không? K2ZnO2 có tác dụng với LiNO2 không? K2ZnO2 có tác dụng với AgNO2 không? K2ZnO2 có tác dụng với NH4OCN không? K2ZnO2 có tác dụng với AgOCN không? K2ZnO2 có tác dụng với LiNO3 không? K2ZnO2 có tác dụng với AgCN không? K2ZnO2 có tác dụng với NaCN không? K2ZnO2 có tác dụng với NaN3 không? K2ZnO2 có tác dụng với AlO(OH) không? K2ZnO2 có tác dụng với NaAl(OH)4 không? K2ZnO2 có tác dụng với KAl(OH)4 không? K2ZnO2 có tác dụng với HF không? K2ZnO2 có tác dụng với Al2(SO4)3 . 18 H2O không? K2ZnO2 có tác dụng với [Al(H2O)6] không? K2ZnO2 có tác dụng với (SO4) không? K2ZnO2 có tác dụng với BeAl2O4 không? K2ZnO2 có tác dụng với MgAl2O4 không? K2ZnO2 có tác dụng với NH4AlCl4 không? K2ZnO2 có tác dụng với AlCl(OH)2 không? K2ZnO2 có tác dụng với Ba(NO2)2 không? K2ZnO2 có tác dụng với BaCl2.2H2O không? K2ZnO2 có tác dụng với BaSiO3 không? K2ZnO2 có tác dụng với BaH2 không? K2ZnO2 có tác dụng với BeBr2 không? K2ZnO2 có tác dụng với LiBr không? K2ZnO2 có tác dụng với BrF không? K2ZnO2 có tác dụng với NiBr2 không? K2ZnO2 có tác dụng với Na2C2 không? K2ZnO2 có tác dụng với K[Pt(C2H4)Cl3] không? K2ZnO2 có tác dụng với K2PtCl4 không? K2ZnO2 có tác dụng với Pt(OH)2 không? K2ZnO2 có tác dụng với Pt(NH3)4Cl2 không? K2ZnO2 có tác dụng với CHBr3 không? K2ZnO2 có tác dụng với C2H5OLi không? K2ZnO2 có tác dụng với LiHS không? K2ZnO2 có tác dụng với C2H5OK không? K2ZnO2 có tác dụng với D2S không? K2ZnO2 có tác dụng với Al(OD)3 không? K2ZnO2 có tác dụng với BeC2 không? K2ZnO2 có tác dụng với Be2C không? K2ZnO2 có tác dụng với H2SO4.H2O không? K2ZnO2 có tác dụng với CCl3COOH không? K2ZnO2 có tác dụng với C6H5OK không? K2ZnO2 có tác dụng với C6H5COONa không? K2ZnO2 có tác dụng với Cr(C6H6)2 không? K2ZnO2 có tác dụng với Cr(CO)6 không? K2ZnO2 có tác dụng với Ca(HPO4)2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có K2ZnO2 (Kali zincat) là chất tham gia

Potassium zincate

2H2SO4 + K2ZnO2 → 2H2O + ZnSO4 + K2SO4 Xem tất cả phương trình sử dụng K2ZnO2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-11-30 06:43:43am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(