Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Zn(OH)2

công thức rút gọn H2O2Zn


Kẽm hidroxit

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 99.3947

Khối lượng riêng (kg/m3) 3053

Màu sắc bột màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 125

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Kẽm hiđrôxít được sử dụng để hút máu trong các băng y tế lớn. Những băng này được sử dụng sau khi phẫu thuật.
Advertisement

Đánh giá

Zn(OH)2 - Kẽm hidroxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Zn(OH)2-Kem+hidroxit-215
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 3 SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Nội dung bài giảng Tính chất của phi kim tìm hiểu về một số tính chất vật lí của phi kim: Phi kim tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khí. Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp; Biết những tính chất hoá học chung của phi kim: Tác dụng với oxi, với kim loại vàvới hiđrô. Sơ lược về mức độ hoạt động hoá học mạnh yếu của 1 số phi kim.

Bài 26. Clo

Bài giảng Clo đi sâu tìm hiểu về Tính chất vật lí của clo; Clo có một số tính chất chung của phi kim(tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dung dịch bazơ, clo là phi kim hoạtđộng mạnh; Phương pháp điều chế clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm; Một số ứng dụng, thu khí clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm.

Bài 27. Cacbon

Nội dung bài giảng Cacbon tìm hiểu Đơn chất cacbon có 3 dạng thù hình chính: Kim cương, than chì và cacbon vô định hình; Cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, mồ hóng…) có tính hấp phụ và hoạt động hóa học nhất; Sơ lược tính chất vật lí của 3 dạng thù hình; Cacbon là phi kim hoạt động hóa học yếu: Tác dụng với oxi và một số oxit kim loại, tính chất hóa học đặc biệt của cácbon là tínhkhử ở nhiệt độ cao; Một số ứng dụng tương ứng với tính chất vật lí và tính chất hóa học của cacbon.

Bài 28. Các oxit của cacbon

Nội dung bài học Các oxit của cacbon tìm hiểu về hai hợp chất quan trọng là CO và CO . Hai oxit này thuộc loại nào? Chúng có những tính chất và ứng dụng gì? để trả lời chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất và ứng dụng của các oxit này.

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nội dung bài học Axit cacbonic và muối cacbonat tìm hiểu H CO là axit rất yếu, không bền; Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO . Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn để bảo vệ môi trường.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Zn(OH)2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Zn(OH)2 có tác dụng với KAlO2 không? Zn(OH)2 có tác dụng với AgMnO4 không? Zn(OH)2 có tác dụng với AgN3 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C2H5I không? Zn(OH)2 có tác dụng với C3H8 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C3H8O3S không? Zn(OH)2 có tác dụng với C3H8N4O2 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C3H8NO4P không? Zn(OH)2 có tác dụng với C3H8Hg không? Zn(OH)2 có tác dụng với C3H7OH không? Zn(OH)2 có tác dụng với C3H8O không? Zn(OH)2 có tác dụng với C3H8S không? Zn(OH)2 có tác dụng với C3H5(OH)3 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C3H6(OH)2 không? Zn(OH)2 có tác dụng với H2NNHCO2CH2CH3 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C20H36 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C20H30O2 không? Zn(OH)2 có tác dụng với CCl2F2 không? Zn(OH)2 có tác dụng với CCl4 không? Zn(OH)2 có tác dụng với CFCl2CF2Cl không? Zn(OH)2 có tác dụng với CHCl3 không? Zn(OH)2 có tác dụng với CH2CO không? Zn(OH)2 có tác dụng với CH2CHCHCH2 không? Zn(OH)2 có tác dụng với CH2ClCOOH không? Zn(OH)2 có tác dụng với CH2Cl2 không? Zn(OH)2 có tác dụng với CH2O không? Zn(OH)2 có tác dụng với CH2OHCH2OH không? Zn(OH)2 có tác dụng với CH3CHCHCH3 không? Zn(OH)2 có tác dụng với CH3CHCH2 không? Zn(OH)2 có tác dụng với CH3CH2Br không? Zn(OH)2 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2OH không? Zn(OH)2 có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? Zn(OH)2 có tác dụng với CH3CH2CONH2 không? Zn(OH)2 có tác dụng với CH3CH2COOH không? Zn(OH)2 có tác dụng với CH3CH2OCH2CH3 không? Zn(OH)2 có tác dụng với CH3CH2OH không? Zn(OH)2 có tác dụng với CH3(CH2)16COOH không? Zn(OH)2 có tác dụng với CH3COCl không? Zn(OH)2 có tác dụng với CH3CONH2 không? Zn(OH)2 có tác dụng với CH3COOCH=CH2 không? Zn(OH)2 có tác dụng với CH3COOCH2C6H5 không? Zn(OH)2 có tác dụng với CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 không? Zn(OH)2 có tác dụng với CH3I không? Zn(OH)2 có tác dụng với CH3OCH3 không? Zn(OH)2 có tác dụng với CH3SCH3 không? Zn(OH)2 có tác dụng với CH3SH không? Zn(OH)2 có tác dụng với (CH3)2CHOH không? Zn(OH)2 có tác dụng với (CH3)2CO không? Zn(OH)2 có tác dụng với (CH3)2C2O4 không? Zn(OH)2 có tác dụng với (CH3)2NNH2 không? Zn(OH)2 có tác dụng với COCl2 không? Zn(OH)2 có tác dụng với CO2 không? Zn(OH)2 có tác dụng với CO3 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C2H5NH2 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C3N3(OH)3 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C3N12 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C3H7NO3 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C4H7BrO2 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C4H7NO4 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C4H8N2O3 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C4H8O không? Zn(OH)2 có tác dụng với C4H9NO3 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C5H4NCOOH không? Zn(OH)2 có tác dụng với C5H5N không? Zn(OH)2 có tác dụng với C5H9NO2 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C5H9NO4 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C5H10 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C5H10N2O3 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C5H10O4 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C5H11NO2 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C5H11NO2S không? Zn(OH)2 có tác dụng với C5H12 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C6F5COOH không? Zn(OH)2 có tác dụng với C6H4O2 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C6H5CHO không? Zn(OH)2 có tác dụng với C6H5CH2OH không? Zn(OH)2 có tác dụng với C6H5COCl không? Zn(OH)2 có tác dụng với C6H5COOH không? Zn(OH)2 có tác dụng với C6H5F không? Zn(OH)2 có tác dụng với C6H13NO2 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C6H14N2O2 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C7H16 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C8H9NO2 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C8H18 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C9H8O4 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C9H11NO2 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C9H11NO3 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C9H20 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C10H8 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C10H14O không? Zn(OH)2 có tác dụng với C10H15NO không? Zn(OH)2 có tác dụng với C10H16O không? Zn(OH)2 có tác dụng với C10H22 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C11H12N2O2 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C11H24 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C12H10 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C12H22O11 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C12H26 không? Zn(OH)2 có tác dụng với C13H10O không? Zn(OH)2 có tác dụng với C13H12O không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-07-03 02:16:36pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(