Chất Hóa Học - N2O4 - Nitơ tetraoxit

dinitrogen tetroxide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

N2O4


Nitơ tetraoxit

dinitrogen tetroxide

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 92.0110

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Vì dinito tetraoxit có để lưu trữ dưới dạng chất lỏng ở nhiệt độ phòng nên nó được sử dụng làm chất oxy hóa trong một trong những loại nhiên liệu tên lửa quan trọng.

Advertisement

Đánh giá

N2O4 - Nitơ tetraoxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-N2O4-Nito+tetraoxit-185
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 39. Bài thực hành 6

Làm các thí nghiệm bên dưới

CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH

Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em thường hoà tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có những dung dịch đường, muối... Vậy dung dịch là gì ? Các bạn hãy tìm hiểu.

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

Các bạn đã biết, ở một nhiệt độ nhất định các chất khác nhau có thể bị hoà tan nhiều hay ít khác nhau. Đối với một chất nhất định, ở những nhiệt độ khác nhau cũng hoà tan nhiều ít khác nhau. Để có thể xác định được lượng chất tan này, chúng ta hãy tìm hiểu độ tan của chất.

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Thường có nhiều cách biểu diễn nồng độ dung dịch, các em sẽ tìm hiểu hai loại nồng độ dung dịch là nồng độ phần trăm và nồng độ mol. x

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học N2O4 (Nitơ tetraoxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu N2O4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

N2O4 có tác dụng với MgCl2 không? N2O4 có tác dụng với MgO không? N2O4 có tác dụng với BeCl2 không? N2O4 có tác dụng với Be không? N2O4 có tác dụng với BeO không? N2O4 có tác dụng với Be(NO3)2 không? N2O4 có tác dụng với H2ZnO2 không? N2O4 có tác dụng với HAlO2.H2O không? N2O4 có tác dụng với Cu2O không? N2O4 có tác dụng với Zn(OH)2 không? N2O4 có tác dụng với PdCl2 không? N2O4 có tác dụng với Ag2CO3 không? N2O4 có tác dụng với Ba(OH)2 không? N2O4 có tác dụng với (NH4)2S không? N2O4 có tác dụng với NH4HCO3 không? N2O4 có tác dụng với NaHSO3 không? N2O4 có tác dụng với Cr2O3 không? N2O4 có tác dụng với Cr(OH)3 không? N2O4 có tác dụng với NaCrO2 không? N2O4 có tác dụng với CuFeS2 không? N2O4 có tác dụng với K2SO3 không? N2O4 có tác dụng với K2SO4 không? N2O4 có tác dụng với KClO không? N2O4 có tác dụng với Cu2S không? N2O4 có tác dụng với Fe(NO3)3 không? N2O4 có tác dụng với Ag2SO4 không? N2O4 có tác dụng với Cr(OH)2 không? N2O4 có tác dụng với Al(NO3)3 không? N2O4 có tác dụng với PCl3 không? N2O4 có tác dụng với H3PO3 không? N2O4 có tác dụng với KAlO2 không? N2O4 có tác dụng với AgMnO4 không? N2O4 có tác dụng với AgN3 không? N2O4 có tác dụng với C2H5I không? N2O4 có tác dụng với C3H8 không? N2O4 có tác dụng với C3H8O3S không? N2O4 có tác dụng với C3H8N4O2 không? N2O4 có tác dụng với C3H8NO4P không? N2O4 có tác dụng với C3H8Hg không? N2O4 có tác dụng với C3H7OH không? N2O4 có tác dụng với C3H8O không? N2O4 có tác dụng với C3H8S không? N2O4 có tác dụng với C3H5(OH)3 không? N2O4 có tác dụng với C3H6(OH)2 không? N2O4 có tác dụng với H2NNHCO2CH2CH3 không? N2O4 có tác dụng với C20H36 không? N2O4 có tác dụng với C20H30O2 không? N2O4 có tác dụng với CCl2F2 không? N2O4 có tác dụng với CCl4 không? N2O4 có tác dụng với CFCl2CF2Cl không? N2O4 có tác dụng với CHCl3 không? N2O4 có tác dụng với CH2CO không? N2O4 có tác dụng với CH2CHCHCH2 không? N2O4 có tác dụng với CH2ClCOOH không? N2O4 có tác dụng với CH2Cl2 không? N2O4 có tác dụng với CH2O không? N2O4 có tác dụng với CH2OHCH2OH không? N2O4 có tác dụng với CH3CHCHCH3 không? N2O4 có tác dụng với CH3CHCH2 không? N2O4 có tác dụng với CH3CH2Br không? N2O4 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2OH không? N2O4 có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? N2O4 có tác dụng với CH3CH2CONH2 không? N2O4 có tác dụng với CH3CH2COOH không? N2O4 có tác dụng với CH3CH2OCH2CH3 không? N2O4 có tác dụng với CH3CH2OH không? N2O4 có tác dụng với CH3(CH2)16COOH không? N2O4 có tác dụng với CH3COCl không? N2O4 có tác dụng với CH3CONH2 không? N2O4 có tác dụng với CH3COOCH=CH2 không? N2O4 có tác dụng với CH3COOCH2C6H5 không? N2O4 có tác dụng với CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 không? N2O4 có tác dụng với CH3I không? N2O4 có tác dụng với CH3OCH3 không? N2O4 có tác dụng với CH3SCH3 không? N2O4 có tác dụng với CH3SH không? N2O4 có tác dụng với (CH3)2CHOH không? N2O4 có tác dụng với (CH3)2CO không? N2O4 có tác dụng với (CH3)2C2O4 không? N2O4 có tác dụng với (CH3)2NNH2 không? N2O4 có tác dụng với COCl2 không? N2O4 có tác dụng với CO2 không? N2O4 có tác dụng với CO3 không? N2O4 có tác dụng với C2H5NH2 không? N2O4 có tác dụng với C3N3(OH)3 không? N2O4 có tác dụng với C3N12 không? N2O4 có tác dụng với C3H7NO3 không? N2O4 có tác dụng với C4H7BrO2 không? N2O4 có tác dụng với C4H7NO4 không? N2O4 có tác dụng với C4H8N2O3 không? N2O4 có tác dụng với C4H8O không? N2O4 có tác dụng với C4H9NO3 không? N2O4 có tác dụng với C5H4NCOOH không? N2O4 có tác dụng với C5H5N không? N2O4 có tác dụng với C5H9NO2 không? N2O4 có tác dụng với C5H9NO4 không? N2O4 có tác dụng với C5H10 không? N2O4 có tác dụng với C5H10N2O3 không? N2O4 có tác dụng với C5H10O4 không? N2O4 có tác dụng với C5H11NO2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có N2O4 (Nitơ tetraoxit) là chất sản phẩm

dinitrogen tetroxide

4NH4NO3 → 8H2O + 3N2 + N2O4 2NO2 → N2O4 O2 + 2N2O3 → 2N2O4 Xem tất cả phương trình tạo ra N2O4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 08:01:03am