Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Mg(NO3)2

công thức rút gọn MgN2O6


magie nitrat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 148.3148

Khối lượng riêng (kg/m3) 2300

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn tinh thể

Nhiệt độ sôi (°C) 330

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 129

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Magie nitrat xuất hiện trong các mỏ và hang động dưới dạng khoáng chất nitromagnesit (ngậm 6 phân tử nước). Hình thức này không phổ biến, mặc dù nó có thể có mặt ở nơi phân chim tiếp xúc với đá có chứa nhiều magie. Hóa chất này được sử dụng trong ngành gốm, in ấn, công nghiệp hóa chất và nông nghiệp. Mức độ phân bón của nó là 10.5% nitơ và 9.4% magie, nên nó được liệt kê là 10.5-0-0 + 9.4% Mg. Pha trộn phân bón có chứa magie nitrat thường có ammoni nitrat, canxi nitrat, kali nitrat và các nguyên tố vi lượng; những hỗn hợp này được sử dụng trong nhà kính và thủy canh.
Advertisement

Đánh giá

Mg(NO3)2 - magie nitrat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Mg(NO3)2-magie+nitrat-130
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Kim loại có những tính chất vật lí và tính chất hoá học nào ? Nhôm, sắt có những tính chất và ứng dụng gì ? Hợp kim là gì ? Sản xuất gang và thép như thế nào ? Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Có những biện pháp nào để bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

Bài học này chúng ta cùng nghiêm cứu tính chất hóa học của kim loại

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Mức độ hoạt động hoá học khác nhau của các kim loại được thể hiện như thế nào ? Có thể dự đoán được phản ứng của kim loại với chất khác hay không? Dãy hoạt động hóa học của kim loại sẽ giúp bạn trả lời|

Bài 18. Nhôm

Nhôm (bắt nguồn từ tiếng Pháp: aluminium, phiên âm tiếng Việt: a-luy-mi-nhôm) là tên của một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Al và số nguyên tử bằng 13.Nhôm là nguyên tố phổ biến thứ 3 trong vỏ Trái Đất.

Bài 19. Sắt

Từ xa xưa con người đã biết sử dụng nhiều vật dụng bằng sắt hoặc hợp kim sắt. Ngày nay trong số tất cả trong kim loại, sắt vẫn được sử dụng nhiều nhất. Hãy tìm hiểu các tính chất vật lí, hóa học của sắt.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Mg(NO3)2 (magie nitrat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Mg(NO3)2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Mg(NO3)2 có tác dụng với Na2SO4 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Na3PO4 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với NaCH3COO không? Mg(NO3)2 có tác dụng với NaCl không? Mg(NO3)2 có tác dụng với NaClO không? Mg(NO3)2 có tác dụng với NaHCO3 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với NaI không? Mg(NO3)2 có tác dụng với NaNO2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với NaNO3 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với NaOH không? Mg(NO3)2 có tác dụng với NH3 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với NH4Cl không? Mg(NO3)2 có tác dụng với NH4NO2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với NH4NO3 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với NO không? Mg(NO3)2 có tác dụng với NO2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với O2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với O3 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với P không? Mg(NO3)2 có tác dụng với P2O5 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Pb(NO3)2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Pb(OH)2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với PH3 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với PI3 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Pt không? Mg(NO3)2 có tác dụng với S không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Si không? Mg(NO3)2 có tác dụng với SiO2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Sn(OH)2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với SO2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với SO3 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Zn không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Zn3P2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với ZnO không? Mg(NO3)2 có tác dụng với ZnS không? Mg(NO3)2 có tác dụng với ZnSO4 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với ZnCl2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với N2O4 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với N2O không? Mg(NO3)2 có tác dụng với HNO2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với NiO không? Mg(NO3)2 có tác dụng với CrO3 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Mn2O7 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Ni(OH)3 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Li2O không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Ba không? Mg(NO3)2 có tác dụng với TiO2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với TiCl4 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Be(OH)2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Mg(HCO3)2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với NH4OH không? Mg(NO3)2 có tác dụng với NaAlO2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với PbO không? Mg(NO3)2 có tác dụng với FeSO4 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với MnO không? Mg(NO3)2 có tác dụng với MgCl2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với MgO không? Mg(NO3)2 có tác dụng với BeCl2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Be không? Mg(NO3)2 có tác dụng với BeO không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Be(NO3)2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với H2ZnO2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với HAlO2.H2O không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Cu2O không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Zn(OH)2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với PdCl2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Ag2CO3 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Ba(OH)2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với (NH4)2S không? Mg(NO3)2 có tác dụng với NH4HCO3 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với NaHSO3 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Cr2O3 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Cr(OH)3 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với NaCrO2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với CuFeS2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với K2SO3 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với K2SO4 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với KClO không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Cu2S không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Fe(NO3)3 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Ag2SO4 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Cr(OH)2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với Al(NO3)3 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với PCl3 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với H3PO3 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với KAlO2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với AgMnO4 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với AgN3 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với C2H5I không? Mg(NO3)2 có tác dụng với C3H8 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với C3H8O3S không? Mg(NO3)2 có tác dụng với C3H8N4O2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với C3H8NO4P không? Mg(NO3)2 có tác dụng với C3H8Hg không? Mg(NO3)2 có tác dụng với C3H7OH không? Mg(NO3)2 có tác dụng với C3H8O không? Mg(NO3)2 có tác dụng với C3H8S không? Mg(NO3)2 có tác dụng với C3H5(OH)3 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với C3H6(OH)2 không? Mg(NO3)2 có tác dụng với H2NNHCO2CH2CH3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 02:11:14am