Advertisement

Fe(NO3)2

công thức rút gọn FeN2O6


sắt (II) nitrat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 179.8548

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 60

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Chất nhuộm màu; thuộc da; chất ức chế ăn mòn; thuốc thử trong hóa học phân tích.

Xúc tác cho phản ứng tổng hợp natri amide từ dung dịch natri hòa tan trong amoniac

2NH3 + 2Na → 2NaNH2 + H2

Dung dịch sắt(III) nitrat được các nhà kim hoàn và các chuyên gia chạm khắc bạc và các hợp kim bạc.

Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Fe(NO3)2 - sắt (II) nitrat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Fe(NO3)2-sat+(II)+nitrat-79
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 5.Nguyên Tố Hóa Học

Trên nhãn hộp sữa, ghi rõ từ canxi kèm theo hàm lượng, coi như một thông tin về giá trị dinh dưỡng của sữa và giới thiệu chất canxi có lợi cho xương, giúp phòng chống bệnh loãng xương. Thực ra phải nói : Trong thành phần sữa có nguyên tố hoá học canxi. Bài học này giúp các em một số hiểu biết về nguyên tố hoá học

Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tử

các nhà hoá học đã tìm cách phân chia các chất thành từng loại, rất thuận lợi cho việc nghiên cứu chúng. Bài này sẽ giới thiệu sự phân loại chất và cho thấy phân tử là hạt hợp thành của hầu hết các chất.

Bài 7. Bài thực hành 2 - Sự lan tỏa của chất

Khi đứng trước những bông hoa có hương, ta ngửi thấy mùi thơm. Điều đó mách bảo ta rằng, phải có chất thơm từ hoa lan toả vào không khí. Ta không nhìn thấy vì đây là các phân tử chất thơm chuyển động.

Bài 8. Bài luyện tập 1 – Hóa học 8

Luyện tập về các mối quan hệ giữa các khái niệm nguyên tử, nguyên tố hoá học, đơn chất, hợp chất và phân tử.

Bài 9. Công thức hóa học

Bài học trước đã cho biết chất được tạo nên từ các nguyên tố. Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố, còn hợp chất từ hai nguyên tố trở lên. Như vậy, dùng các kí hiệu của nguyên tố ta có thể viết thành công thức hoá học để biểu diễn chất. Bài học này sẽ cho biết cách ghi và ý nghĩa ủa công thức hóa học

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Fe(NO3)2 (sắt (II) nitrat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Fe(NO3)2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Fe(NO3)2 có tác dụng với FeS không? Fe(NO3)2 có tác dụng với FeS2 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với H2 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với H2O không? Fe(NO3)2 có tác dụng với H2O2 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với H2S không? Fe(NO3)2 có tác dụng với H2SO4 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với H4P2O7 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với HCHO không? Fe(NO3)2 có tác dụng với HCl không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Hg không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Hg(NO3)2 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Hg(OH)2 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với HgO không? Fe(NO3)2 có tác dụng với HI không? Fe(NO3)2 có tác dụng với HNO3 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với HONO2 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với I2 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với K không? Fe(NO3)2 có tác dụng với K2CO3 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với K2Cr2O7 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với K2O không? Fe(NO3)2 có tác dụng với K2S không? Fe(NO3)2 có tác dụng với K2S2O8 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với K3PO4 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với KBr không? Fe(NO3)2 có tác dụng với KCl không? Fe(NO3)2 có tác dụng với KClO3 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với KI không? Fe(NO3)2 có tác dụng với KMnO4 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với KNO2 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với KNO3 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với KOH không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Li không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Mg không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Mg(NO3)2 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Mg(OH)2 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với MgCO3 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Mn không? Fe(NO3)2 có tác dụng với MnO2 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với MnSO4 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với N2 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với N2O5 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Na không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Na2CO3 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Na2HPO4 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Na2O không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Na2S không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Na2S2O3 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Na2SiO3 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Na2SO3 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Na2SO4 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Na3PO4 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với NaCH3COO không? Fe(NO3)2 có tác dụng với NaCl không? Fe(NO3)2 có tác dụng với NaClO không? Fe(NO3)2 có tác dụng với NaHCO3 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với NaI không? Fe(NO3)2 có tác dụng với NaNO2 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với NaNO3 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với NaOH không? Fe(NO3)2 có tác dụng với NH3 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với NH4Cl không? Fe(NO3)2 có tác dụng với NH4NO2 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với NH4NO3 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với NO không? Fe(NO3)2 có tác dụng với NO2 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với O2 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với O3 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với P không? Fe(NO3)2 có tác dụng với P2O5 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Pb(NO3)2 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Pb(OH)2 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với PH3 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với PI3 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Pt không? Fe(NO3)2 có tác dụng với S không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Si không? Fe(NO3)2 có tác dụng với SiO2 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Sn(OH)2 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với SO2 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với SO3 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Zn không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Zn3P2 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với ZnO không? Fe(NO3)2 có tác dụng với ZnS không? Fe(NO3)2 có tác dụng với ZnSO4 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với ZnCl2 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với N2O4 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với N2O không? Fe(NO3)2 có tác dụng với HNO2 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với NiO không? Fe(NO3)2 có tác dụng với CrO3 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Mn2O7 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Ni(OH)3 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Li2O không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Ba không? Fe(NO3)2 có tác dụng với TiO2 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với TiCl4 không? Fe(NO3)2 có tác dụng với Be(OH)2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 11:26:24am