Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

FexOy

công thức rút gọn


Oxit sắt

Zinc oxide

Tính chất vật lý

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất FexOy

Đánh giá

FexOy - Oxit sắt - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-FexOy-Oxit+sat-3080
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tử

các nhà hoá học đã tìm cách phân chia các chất thành từng loại, rất thuận lợi cho việc nghiên cứu chúng. Bài này sẽ giới thiệu sự phân loại chất và cho thấy phân tử là hạt hợp thành của hầu hết các chất.

Bài 7. Bài thực hành 2 - Sự lan tỏa của chất

Khi đứng trước những bông hoa có hương, ta ngửi thấy mùi thơm. Điều đó mách bảo ta rằng, phải có chất thơm từ hoa lan toả vào không khí. Ta không nhìn thấy vì đây là các phân tử chất thơm chuyển động.

Bài 8. Bài luyện tập 1 – Hóa học 8

Luyện tập về các mối quan hệ giữa các khái niệm nguyên tử, nguyên tố hoá học, đơn chất, hợp chất và phân tử.

Bài 9. Công thức hóa học

Bài học trước đã cho biết chất được tạo nên từ các nguyên tố. Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố, còn hợp chất từ hai nguyên tố trở lên. Như vậy, dùng các kí hiệu của nguyên tố ta có thể viết thành công thức hoá học để biểu diễn chất. Bài học này sẽ cho biết cách ghi và ý nghĩa ủa công thức hóa học

CHƯƠNG 2 PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Sự biến đổi của chất như thế nào thì được gọi là hiện tượng vật lí, là hiện tượng hoá học ? Phản ứng hoá học là gì, khi nào xảy ra, dựa vào đâu để nhận biết ? Trong một phản ứng hoá học tổng khối lượng các chất có được bảo toàn không ? Phương trình hoá học dùng biểu diễn phản ứng hoá học, cho biết những gì về phản ứng ? Để lập phương trình hoá học cần cân bằng số nguyên tử như thế nào ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học FexOy (Oxit sắt)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu FexOy có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

FexOy có tác dụng với (HCOO)3-C3H5 không? FexOy có tác dụng với ((CH3)2NH2)NO3 không? FexOy có tác dụng với Cn(H2O)m không? FexOy có tác dụng với C2H5COOC2H5 không? FexOy có tác dụng với CH3NH3HCO3 không? FexOy có tác dụng với C2H4(OOCCH3)2 không? FexOy có tác dụng với C2H4(OOCH)2 không? FexOy có tác dụng với CnH2n+2-2kO2 không? FexOy có tác dụng với CH2(COONa)2 không? FexOy có tác dụng với C17H35COONa không? FexOy có tác dụng với C15H31COONa không? FexOy có tác dụng với C17H33COONa không? FexOy có tác dụng với C4H9Cl không? FexOy có tác dụng với C4H9OH không? FexOy có tác dụng với C4H9NO2 không? FexOy có tác dụng với CH3-CH2-COONa không? FexOy có tác dụng với CH3CH2COCH3 không? FexOy có tác dụng với CH3-CH2-CONa không? FexOy có tác dụng với C4H8O không? FexOy có tác dụng với C2H5CHO không? FexOy có tác dụng với C3H7CHO không? FexOy có tác dụng với C3H7COONH4 không? FexOy có tác dụng với NH2CH2COOCH3 không? FexOy có tác dụng với NH2CH2COONa không? FexOy có tác dụng với CH2=CH-COONH4 không? FexOy có tác dụng với CH2=CH-COONa không? FexOy có tác dụng với CH3 không? FexOy có tác dụng với (CH3)2NH không? FexOy có tác dụng với H2NCH(CH3)COOK không? FexOy có tác dụng với H-NH-[CH2]5COOH không? FexOy có tác dụng với CH2=CHCH=CH2 không? FexOy có tác dụng với (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n không? FexOy có tác dụng với (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n không? FexOy có tác dụng với NaC6H5CO2 không? FexOy có tác dụng với (C6H5COO)2Cu không? FexOy có tác dụng với CH3CH(OH)COOH không? FexOy có tác dụng với CH3CH2CH2COOH không? FexOy có tác dụng với CH2=CHCOOC6H5 không? FexOy có tác dụng với HOCH2CH2NH2 không? FexOy có tác dụng với (C12H22O11)2Cu không? FexOy có tác dụng với CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 không? FexOy có tác dụng với CnH(2n + 3)N không? FexOy có tác dụng với CxHyO không? FexOy có tác dụng với CnH2n+2O không? FexOy có tác dụng với C6H12O7NH4 không? FexOy có tác dụng với C6H5CH2OH không? FexOy có tác dụng với H2N-CH2-COOH không? FexOy có tác dụng với HO–CH2 –COOH không? FexOy có tác dụng với HOCH2COOH không? FexOy có tác dụng với CH2=CHCOO-CH3 không? FexOy có tác dụng với C2H5NHCH3 không? FexOy có tác dụng với H2N-CH2-COOK không? FexOy có tác dụng với H2NCH2CONHCH(CH3)COOH không? FexOy có tác dụng với H2N-CH2-COONa không? FexOy có tác dụng với H2N-CH2-COOC2H5 không? FexOy có tác dụng với CH3CONHC6H5 không? FexOy có tác dụng với CH3COOCH(Br)-CH2Br không? FexOy có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COOH không? FexOy có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COONa không? FexOy có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? FexOy có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? FexOy có tác dụng với CH2=C(CH3)-COOCH3 không? FexOy có tác dụng với ClCH2CH(CH3)CHClCH3 không? FexOy có tác dụng với CH2=CHCOONa không? FexOy có tác dụng với HO-C6H2(NO2)3 không? FexOy có tác dụng với CH2=CHCH3 không? FexOy có tác dụng với CH2Br-CH(Br)-CH3 không? FexOy có tác dụng với CH3-CH2-CH3 không? FexOy có tác dụng với CH2(CH3)-CH2-CH3 không? FexOy có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? FexOy có tác dụng với CH3CH2CH=O không? FexOy có tác dụng với CH3CH2COOH không? FexOy có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? FexOy có tác dụng với CH2(Br)-CH(Br)-COOH không? FexOy có tác dụng với C3H4Br2O2 không? FexOy có tác dụng với C6H5-CH(Br)-CH2Br không? FexOy có tác dụng với HCOONa không? FexOy có tác dụng với NH4NaCO3 không? FexOy có tác dụng với (Br)3C6H2OH không? FexOy có tác dụng với CH2=CH-CH=CH2 không? FexOy có tác dụng với CH(C6H5)=CH2 không? FexOy có tác dụng với (-CH2-CH=CH-CH2-)n không? FexOy có tác dụng với CH3-CH2-CH(OH)-CH2(OH) không? FexOy có tác dụng với RCH=O không? FexOy có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH=O không? FexOy có tác dụng với HCOOCH2CH2CH(CH3)2 không? FexOy có tác dụng với C2H5ONa không? FexOy có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? FexOy có tác dụng với (-CH2-CH2-)n không? FexOy có tác dụng với (-CH(C6H5)-CH2-)n không? FexOy có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? FexOy có tác dụng với CH2=C(CH3)-CH=CH2 không? FexOy có tác dụng với (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n không? FexOy có tác dụng với C2H5COOCH − CH = CH2 không? FexOy có tác dụng với HCOOCH2CH2CH3 không? FexOy có tác dụng với HCOOCH(CH3)2 không? FexOy có tác dụng với HCOOCH2 − C6H5 không? FexOy có tác dụng với HOCH2 − C6H5 không? FexOy có tác dụng với [-CH2-CH(OCOCH3)-]n không? FexOy có tác dụng với [- CH2-CH(OH)-]n không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có FexOy (Oxit sắt) là chất sản phẩm

Zinc oxide

(6x-4y)Al + 3xFe2O3 → (3x-2y)Al2O3 + 6FexOy Xem tất cả phương trình tạo ra FexOy

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 10:44:22am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(