Advertisement

NaBr

công thức rút gọn BrNa


Natri bromua

sodium bromide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 102.8938

Khối lượng riêng (kg/m3) 3210

Màu sắc Bột trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1396

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 747

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Là thuốc ngủ, thuốc chống co giật và thuốc an thần trong y học. Là nguồn của ion bromua, có tính lý dược tích cực, nó tương đương với KBr. Trong chụp ảnh. Tạo sự dự trữ ion bromua trong các suối nước khoáng có chứa brom trong việc xử lý kháng vi khuẩn.
Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

NaBr - Natri bromua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-NaBr-Natri+bromua-2264
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 17. Bài luyện tập 3

Nắm chắc việc áp dụng định tuật và cách lập phương trình hoá học.

CHƯƠNG 3 MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Mol, khối lượng mol, thể tích mol là gì ? Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất như thế nào ? Trong Hoá học lại cần biết có bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử và khối lượng, thể tích của chúng tham gia và tạo thành trong một phản ứng hoá học. Để đáp ứng được yêu cầu này, các nhà khoa học đã đề xuất một khái niệm dành cho các hạt vi mô, đó là MOL (đọc là "mon").

Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Chúng ta hãy tìm hiểu về sự chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Khi nghiên cứu về tính chất của một chất khi nào đó, một câu hỏi được đặt ra là chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí đã biết là bao nhiều, hoặc nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Nếu biết công thức hoá học của một chất, em có thể xác định được thành phần phần trăm các nguyên tố của nó. Ngược lại, nếu biết thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất, em có thể xác định được công thức hoá học của nó.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học NaBr (Natri bromua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu NaBr có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

NaBr có tác dụng với [AlF6] không? NaBr có tác dụng với LiPO3 không? NaBr có tác dụng với Cl không? NaBr có tác dụng với Rb2O2 không? NaBr có tác dụng với H2SO2 không? NaBr có tác dụng với K2S5O6 không? NaBr có tác dụng với FeSi2 không? NaBr có tác dụng với P4O8 không? NaBr có tác dụng với P4S3 không? NaBr có tác dụng với KO3 không? NaBr có tác dụng với NaBrO4 không? NaBr có tác dụng với B3H6N3 không? NaBr có tác dụng với NH4H2PO4 không? NaBr có tác dụng với (NH4)3H2P3O10 không? NaBr có tác dụng với NH4PO3 không? NaBr có tác dụng với KPO3 không? NaBr có tác dụng với KH2PO4 không? NaBr có tác dụng với Hf(NO3)4 không? NaBr có tác dụng với [Ag(CN)2] không? NaBr có tác dụng với KAu(CN)2 không? NaBr có tác dụng với K2[Zn(CN)4] không? NaBr có tác dụng với SeCl2O không? NaBr có tác dụng với SrCrO4 không? NaBr có tác dụng với SeO không? NaBr có tác dụng với BeCO3.4H2O không? NaBr có tác dụng với HBr.H2O không? NaBr có tác dụng với HOCN không? NaBr có tác dụng với LiNO3.3H2O không? NaBr có tác dụng với NaCN.2H2O không? NaBr có tác dụng với NaOCN không? NaBr có tác dụng với NaAg(CN)2 không? NaBr có tác dụng với KAl(SO4)2 không? NaBr có tác dụng với AlCl3.6H2O không? NaBr có tác dụng với BrF3 không? NaBr có tác dụng với Ba3N2 không? NaBr có tác dụng với Au(OH)3 không? NaBr có tác dụng với K[Pt(C2H4)Cl3].H2O không? NaBr có tác dụng với [Pt(C2H4)Cl3] không? NaBr có tác dụng với PtS không? NaBr có tác dụng với [Pt(NH3)4][PtCl4] không? NaBr có tác dụng với Pt(NH3)2Cl2 không? NaBr có tác dụng với trans-[Pt(NH3)2Cl2] không? NaBr có tác dụng với K2Pt(NO2)4 không? NaBr có tác dụng với PtO2 không? NaBr có tác dụng với [Pt(NH3)6]Cl4 không? NaBr có tác dụng với [Pt(NH3)4]Cl2.H2O không? NaBr có tác dụng với BaPtCl4 không? NaBr có tác dụng với Li(C2H5O) không? NaBr có tác dụng với Pd(NO3)2 không? NaBr có tác dụng với [Pd(H2O)4] không? NaBr có tác dụng với (NH4)2[BeF4] không? NaBr có tác dụng với NH4BeF3 không? NaBr có tác dụng với RbPF6 không? NaBr có tác dụng với KPF6 không? NaBr có tác dụng với NH4SO3F không? NaBr có tác dụng với UOF2.H2O không? NaBr có tác dụng với LiHCO3 không? NaBr có tác dụng với LiAlO2 không? NaBr có tác dụng với Hg2(NO3)2.2H2O không? NaBr có tác dụng với Hg2NO3OH không? NaBr có tác dụng với Hg2CrO4 không? NaBr có tác dụng với Cu2SO4(OH)2 không? NaBr có tác dụng với Na2Cu(OH)4 không? NaBr có tác dụng với Na4FeO3 không? NaBr có tác dụng với FeHPO4 không? NaBr có tác dụng với (HCOO)2Mg không? NaBr có tác dụng với (NH4)2PtCl6 không? NaBr có tác dụng với (NH4)3VS4 không? NaBr có tác dụng với Na2S2O6 không? NaBr có tác dụng với U(SO4)2 không? NaBr có tác dụng với UO2(OH)2 không? NaBr có tác dụng với VSO4 không? NaBr có tác dụng với (VO)SO4 không? NaBr có tác dụng với (NH4)4P2O7 không? NaBr có tác dụng với Cs[AuCl4] không? NaBr có tác dụng với Au2O3 không? NaBr có tác dụng với Au(NH2)2Cl không? NaBr có tác dụng với NH2OH.H2O không? NaBr có tác dụng với (NH3OH)3PO4 không? NaBr có tác dụng với NH4C không? NaBr có tác dụng với NaC không? NaBr có tác dụng với Na3AsS4 không? NaBr có tác dụng với Na2TeO4 không? NaBr có tác dụng với SeCl2 không? NaBr có tác dụng với H2SeCl6 không? NaBr có tác dụng với TeCl4 không? NaBr có tác dụng với TlNO3 không? NaBr có tác dụng với Rh2S3 không? NaBr có tác dụng với [Rh(NH3)6]Cl3 không? NaBr có tác dụng với H3RhCl6 không? NaBr có tác dụng với C2H5NH3Cl không? NaBr có tác dụng với (NH4)2PtCl4 không? NaBr có tác dụng với AsCl4 không? NaBr có tác dụng với Ni(NO2)2 không? NaBr có tác dụng với [PCl4][PF6] không? NaBr có tác dụng với [AsCl4][AsF6] không? NaBr có tác dụng với [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 không? NaBr có tác dụng với NO2ClO không? NaBr có tác dụng với ZrCl2O không? NaBr có tác dụng với SnCl2O không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 08:51:43am