Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

HBr

công thức rút gọn BrH


Hidro bromua

hydrobromic acid

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 80.9119

Khối lượng riêng (kg/m3) 1490

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 122

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -11

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Axit bromhydric chủ yếu được sử dụng để điều chế các muối brômua, đặc biệt là kẽm brômua, canxi brômua và natri brômua. Đây cũng là một chất hữu ích trong điều chế các hợp chất brôm hữu cơ. Một số ête bị phân ly khi dùng HBr. Axit bromhydric cũng là chất xúc tác cho các phản ứng ankyl hóa và giúp tách chiết các quặng. Những hợp chất brôm hữu cơ quan trọng trong công nghiệp được điều chế từ HBr là allyl brômua, tetrabromobis(phenol) và axit brômoaxetic
Advertisement

Đánh giá

HBr - Hidro bromua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-HBr-Hidro+bromua-1590
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 3 MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Mol, khối lượng mol, thể tích mol là gì ? Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất như thế nào ? Trong Hoá học lại cần biết có bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử và khối lượng, thể tích của chúng tham gia và tạo thành trong một phản ứng hoá học. Để đáp ứng được yêu cầu này, các nhà khoa học đã đề xuất một khái niệm dành cho các hạt vi mô, đó là MOL (đọc là "mon").

Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Chúng ta hãy tìm hiểu về sự chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Khi nghiên cứu về tính chất của một chất khi nào đó, một câu hỏi được đặt ra là chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí đã biết là bao nhiều, hoặc nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Nếu biết công thức hoá học của một chất, em có thể xác định được thành phần phần trăm các nguyên tố của nó. Ngược lại, nếu biết thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất, em có thể xác định được công thức hoá học của nó.

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu người ta có thể tính được lượng chất điều chế được (sản phẩm).

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học HBr (Hidro bromua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu HBr có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

HBr có tác dụng với Br không? HBr có tác dụng với (S2O3) không? HBr có tác dụng với NaCuCl2 không? HBr có tác dụng với NaCl.2H2O không? HBr có tác dụng với Na[AlOH]4 không? HBr có tác dụng với [Na(NH3)4]I không? HBr có tác dụng với NaI.2H2O không? HBr có tác dụng với Na4N2O4 không? HBr có tác dụng với NO2F không? HBr có tác dụng với NaB(OH)4 không? HBr có tác dụng với OH không? HBr có tác dụng với Li2NH không? HBr có tác dụng với (NH4)HF2 không? HBr có tác dụng với PN(NH2)2 không? HBr có tác dụng với PN2H không? HBr có tác dụng với [Zn(H2O)2(NH3)2]Cl2 không? HBr có tác dụng với TcCl4 không? HBr có tác dụng với (NH4)2[TcCl6] không? HBr có tác dụng với NOF không? HBr có tác dụng với D3PO4 không? HBr có tác dụng với Pb(SCN)2 không? HBr có tác dụng với NH4SCN không? HBr có tác dụng với PbCO3 không? HBr có tác dụng với Pb(N3)2 không? HBr có tác dụng với Na2[Pb(OH)4] không? HBr có tác dụng với K2PbO2 không? HBr có tác dụng với PbO2 không? HBr có tác dụng với PBr5 không? HBr có tác dụng với PBr3 không? HBr có tác dụng với PBr3O không? HBr có tác dụng với H3PO2 không? HBr có tác dụng với PH4I không? HBr có tác dụng với Ni(PH3)4 không? HBr có tác dụng với Li2SiO3 không? HBr có tác dụng với SiO không? HBr có tác dụng với MgSiO3 không? HBr có tác dụng với Be2SiO4 không? HBr có tác dụng với Li4SiO4 không? HBr có tác dụng với ZnSiO3 không? HBr có tác dụng với SiO2.nH2O không? HBr có tác dụng với SnO không? HBr có tác dụng với Na2[Sn(OH)6] không? HBr có tác dụng với HSnCl3 không? HBr có tác dụng với N2H4.H2O không? HBr có tác dụng với K3[Cr(OH)6] không? HBr có tác dụng với K2[Sn(OH)6] không? HBr có tác dụng với Ba(HSO4)2 không? HBr có tác dụng với CuF2 không? HBr có tác dụng với HSO3F không? HBr có tác dụng với SO2F2 không? HBr có tác dụng với KSO2F không? HBr có tác dụng với NaSO2F không? HBr có tác dụng với D2SO4 không? HBr có tác dụng với HSO3NH2 không? HBr có tác dụng với LiSO3F không? HBr có tác dụng với ZnSO3 không? HBr có tác dụng với Zn2SiO4 không? HBr có tác dụng với ZnSO4.7H2O không? HBr có tác dụng với Zn(HSO4)2 không? HBr có tác dụng với [Zn(NH3)6]Cl2 không? HBr có tác dụng với ZnCl2.1,5H2O không? HBr có tác dụng với Bi(NO3)3 không? HBr có tác dụng với BiCl3 không? HBr có tác dụng với Bi2(SO4)3 không? HBr có tác dụng với Bi2S3 không? HBr có tác dụng với Na2N2O2 không? HBr có tác dụng với Ni(OH)2 không? HBr có tác dụng với Ni2SiO4 không? HBr có tác dụng với Na2NiO2 không? HBr có tác dụng với NiSO4 không? HBr có tác dụng với Ni(NO3)2 không? HBr có tác dụng với NiS không? HBr có tác dụng với CrCl2O2 không? HBr có tác dụng với (NH4)2CrO4 không? HBr có tác dụng với MnCO3 không? HBr có tác dụng với NiF2 không? HBr có tác dụng với NiOOH không? HBr có tác dụng với [Ni(NH3)6](OH)2 không? HBr có tác dụng với [Ni(NH3)6]Cl2 không? HBr có tác dụng với Li2O2 không? HBr có tác dụng với Li2SeO4 không? HBr có tác dụng với SeO3 không? HBr có tác dụng với Se2O5 không? HBr có tác dụng với K2SeO4 không? HBr có tác dụng với Ti(SO4)O không? HBr có tác dụng với BeF2 không? HBr có tác dụng với H2BeF4 không? HBr có tác dụng với Be2CO3(OH)2 không? HBr có tác dụng với Na[Al(H2O)2(OH)4] không? HBr có tác dụng với PbSiO3 không? HBr có tác dụng với Pb3O4 không? HBr có tác dụng với Fe2(SO4)O không? HBr có tác dụng với FeSO4.7H2O không? HBr có tác dụng với [Fe(H2O)5(NO)]SO4 không? HBr có tác dụng với CaSO4.0,5H2O không? HBr có tác dụng với CaSO4.2H2O không? HBr có tác dụng với CaCN2 không? HBr có tác dụng với H2CN2 không? HBr có tác dụng với [Mg(NH3)6]Cl2 không? HBr có tác dụng với MgCl(OH) không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 09:09:44am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(