Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

3Br2 + C6H5OH = C6H2Br3OH + 3HBr | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Br2 | brom | lỏng + C6H5OH | Phenol | lỏng = C6H2Br3OH | 2,4,6-Tribromophenol | lỏng + HBr | Hidro bromua | khí, Điều kiện

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Cách viết phương trình đã cân bằng

3Br2 + C6H5OHC6H2Br3OH + 3HBr
brom Phenol 2,4,6-Tribromophenol Hidro bromua
Bromine Hydroxybenzene, Axit bromhydric
(lỏng) (lỏng) (lỏng) (khí)
(nâu đỏ) (không màu) (không màu)
Axit
160 94 331 81
3 1 1 3 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 3Br2 + C6H5OH → C6H2Br3OH + 3HBr

3Br2 + C6H5OH → C6H2Br3OH + 3HBr là Phản ứng trao đổi, Br2 (brom) phản ứng với C6H5OH (Phenol) để tạo ra C6H2Br3OH (2,4,6-Tribromophenol), HBr (Hidro bromua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng Br2 (brom) tác dụng C6H5OH (Phenol) là gì ?

Không có

Làm cách nào để Br2 (brom) tác dụng C6H5OH (Phenol) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Br2 (brom) phản ứng với C6H5OH (Phenol) và tạo ra chất C6H2Br3OH (2,4,6-Tribromophenol) phản ứng với HBr (Hidro bromua).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Br2 (brom) tác dụng C6H5OH (Phenol) và tạo ra chất C6H2Br3OH (2,4,6-Tribromophenol), HBr (Hidro bromua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3Br2 + C6H5OH → C6H2Br3OH + 3HBr là gì ?

Dung dịch Brom (Br2) bị mất màu da cam.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3Br2 + C6H5OH → C6H2Br3OH + 3HBr

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Advertisement

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra C6H2Br3OH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Br2 (brom) ra C6H2Br3OH (2,4,6-Tribromophenol)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra C6H2Br3OH (2,4,6-Tribromophenol)

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Br2 (brom) ra HBr (Hidro bromua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra HBr (Hidro bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5OH Ra C6H2Br3OH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C6H5OH (Phenol) ra C6H2Br3OH (2,4,6-Tribromophenol)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C6H5OH (Phenol) ra C6H2Br3OH (2,4,6-Tribromophenol)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5OH Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C6H5OH (Phenol) ra HBr (Hidro bromua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C6H5OH (Phenol) ra HBr (Hidro bromua)


Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3Br2 + C6H5OH → C6H2Br3OH + 3HBr

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa - khử.

Xem tất cả phương trình Phản ứng trao đổi


Advertisement

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 3Br2 + C6H5OH → C6H2Br3OH + 3HBr

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 3Br2 + C6H5OH → C6H2Br3OH + 3HBr

Câu 1. Thí nghiệm

Người ta mô tả hiện tượng thu được ở một số thí nghiệm như sau:
1. Cho Br2 vào dung dich phenol xuất hiện kết tủa màu trắng.
2. Cho quỳ tím vào dung dịch phenol, quỳ chuyển màu đỏ.
3. Cho phenol vào dung dịch NaOH dư, ban đầu phân lớp, sau tạo dung dịch
đồng nhất.
4. Thổi khí CO2 qua dung dịch natri phenolat xuất hiện vẩn đục màu trắng.
Số thí nghiệm được mô tả đúng là:


A. 4
B. 2
C. 1
D. 3

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Thí nghiệm

Trong các thí nghiệm sau:

(1). Sục etilen vào dung dịch brom trong CCl4.

(2). Cho phenol vào dung dịch đun nóng chứa đồng thời HNO3 đặc và H2SO4 đặc.

(3). Cho axit stearic vào dung dịch Ca(OH)2.

(4). Cho phenol vào nước brom.

(5). Cho anilin vào nước brom.

(6). Cho glyxylalanin vào dung dịch NaOH loãng, dư.

(7). Cho HCOOH vào dung dịch AgNO3/NH3.

Số thí nghiệm có kết tủa xuất hiện là


A. 6
B. 3
C. 4
D. 5

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Phát biểu

Cho các phát biểu sau:
(1). Các hợp chất NaOH, Na2CO3, Na3PO4 có tác dụng làm mất tính cứng của
nước cứng tạm thời.
(2). Thành phần chính của thạch cao nung là CaSO4.H2O hoặc CaSO4.0,5H2O.
(3). Dung dịch natri isopropylat trong nước có thể làm quỳ tím hóa xanh.
(4). Dung dịch axit axetic hòa tan được CuO thu được dung dịch có màu xanh.
(5). Để nhận biết etyl benzen, stiren và phenol người ta dùng dung dịch nước brom.
(6). Các chất axetilen, vinylaxetilen, vinylbenzen và metyl acrylat đều có khả
năng tham gia phản với AgNO3/NH3.
(7). Hexa-2,4-đien có 3 đồng phân hình học trong phân tử.
Số phát biểu đúng là:


A. 5
B. 4
C. 3
D. 6

Xem đáp án câu 3

Câu 4. Phản ứng hóa học

Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với


A. nước Br2.
B. dung dịch NaOH.
C. dung dịch HCl.
D. dung dịch NaCl.

Xem đáp án câu 4

Câu 5. Phát biểu

Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Trùng ngưng caprolactam thu được tơ capron.
B. Peptit, tinh bột, xenlulozơ và tơ lapsan đều bị thủy phân trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng.
C. Anilin và phenol đều làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường.
D. Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

Xem đáp án câu 5

Câu 6. Chất tác dụng Br2 ở t0 thường

Cho các chất sau: Glucozơ, saccarozơ, isopren, axit metacrylic, vinyl axetat, phenyl amin, metyl fomat, phenol, fructozơ. Số chất phản ứng được với dung dịch nước brom ở nhiệt độ thường là:


A. 6
B. 7
C. 8
D. 5

Xem đáp án câu 6

Câu 7. Chất tác dụng phenol

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:


A. nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH.
B. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.
C. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na.
D. nước brôm, anhidrit axetic, dung dịch NaOH.

Xem đáp án câu 7

Câu 8. Nhận định đúng

Cho các nhận định sau :
(a) Vinyl axetat không làm mất màu dung dịch brom.
(b) Anilin và phenol đều làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường.
(c) Trùng ngưng caprolactam thu được tơ capron.
(d) Cao su lưu hoá, amilopectin của tinh bột là những polime có cấu trúc mạng không gian.
(e) Peptit, tinh bột, xenlulozơ và tơ lapsan đều bị thủy phân trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng.
Số nhận định đúng là


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Xem đáp án câu 8

Câu 9. Câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của phenol

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:


A. nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH.
B. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.
C. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na.
D. nước brôm, anhidrit axetic, dung dịch NaOH .

Xem đáp án câu 9

Câu 10. Câu hỏi lý thuyết về phản ứng của chất hữu cơ với dung dịch brom

Cho dãy các chất: stiren. Phenol, toluene, anilin, metyl amin. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch brom là


A. 5
B. 3
C. 4
D. 2

Xem đáp án câu 10

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Đánh giá

3Br2 + C6H5OH → C6H2Br3OH + 3HBr | , Phản ứng trao đổi

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Phương trình sử dụng C6H2Br3OH (2,4,6-Tribromophenol) là chất sản phẩm

(Bromol; Flammex 3BP; Bromkal Pur 3; 2,4,6-Tribromophenol; Bromkal Pur-3; Flammex-3BP)

Tổng hợp tất cả phương trình có C6H2Br3OH tham gia phản ứng

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 06:49:06am