Advertisement

MgSO4

công thức rút gọn MgO4S


Magie sunfat

magnesium sulfate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 120.3676

Khối lượng riêng (kg/m3) 2660

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1124

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Magie sulfat là một muối vô cơ (hợp chất hóa học) có chứa magie, lưu huỳnh và oxi, với công thức hóa học MgSO4. Người ta thường gặp phải như muối khoáng sulfat heptahydrat epsomite (MgSO4.7H2O), thường được gọi là muối Epsom, có tên gọi lấy từ tên một con suối nước muối đắng trong Epsom ở Surrey, Anh, nơi muối này được sản xuất từ ​​các con suối chảy ra nơi đá phấn xốp Bắc Downs gặp đất sét không xốp London. Monohydrat, MgSO4·H2O được tìm thấy là khoáng chất kieserite. Hàng năm sản lượng muối monohydrat này sử dụng trên toàn cầu giữa thập niên năm 1970 là 2,3 triệu tấn, trong đó phần lớn được sử dụng trong nông nghiệp. Magie sulfat khan được sử dụng làm chất làm khô. Muối này khan dễ hút ẩm (dễ dàng hấp thụ nước từ không khí) và do đó rất khó để cân chính xác; hydrate thường được ưa thích khi chuẩn bị các dung dịch (ví dụ, trong chế phẩm y tế). Muối Epsom truyền thống đã được sử dụng như một thành phần của muối tắm. Muối Epsom cũng có thể được sử dụng như một sản phẩm làm đẹp. Các vận động viên sử dụng nó để làm dịu cơ bắp đau, trong khi làm người làm vườn sử dụng nó để cải thiện cây trồng. Nó có một loạt các ứng dụng khác. Muối Epsom cũng có hiệu quả trong việc loại bỏ các mảnh vụn. Muối này có tên trong danh mục của các dược phẩm thiết yếu của Tổ chức Y tế Thế giới, một danh sách các loại thuốc quan trọng nhất cần thiết trong một hệ thống y tế cơ bản. Chú thích
Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

MgSO4 - Magie sunfat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-MgSO4-Magie+sunfat-1104
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Rèn luyện các kỹ năng thao tác thí nghiệm, quan sát hiện trong, giải thích và rút ra kết luận về tinh chất hoá học của bazo và muối.

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Kim loại có những tính chất vật lí và tính chất hoá học nào ? Nhôm, sắt có những tính chất và ứng dụng gì ? Hợp kim là gì ? Sản xuất gang và thép như thế nào ? Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Có những biện pháp nào để bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

Bài học này chúng ta cùng nghiêm cứu tính chất hóa học của kim loại

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Mức độ hoạt động hoá học khác nhau của các kim loại được thể hiện như thế nào ? Có thể dự đoán được phản ứng của kim loại với chất khác hay không? Dãy hoạt động hóa học của kim loại sẽ giúp bạn trả lời|

Bài 18. Nhôm

Nhôm (bắt nguồn từ tiếng Pháp: aluminium, phiên âm tiếng Việt: a-luy-mi-nhôm) là tên của một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Al và số nguyên tử bằng 13.Nhôm là nguyên tố phổ biến thứ 3 trong vỏ Trái Đất.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học MgSO4 (Magie sunfat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu MgSO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

MgSO4 có tác dụng với TiC không? MgSO4 có tác dụng với Ca(HSO3)2 không? MgSO4 có tác dụng với BaSO3 không? MgSO4 có tác dụng với Ba(ClO)2 không? MgSO4 có tác dụng với C6H5OCH3 không? MgSO4 có tác dụng với (C6H5NH3)2SO4 không? MgSO4 có tác dụng với (-CH2CHCl-)n không? MgSO4 có tác dụng với K2ZnO2 không? MgSO4 có tác dụng với KSH không? MgSO4 có tác dụng với Li3N không? MgSO4 có tác dụng với Mg3N2 không? MgSO4 có tác dụng với Mg2Si không? MgSO4 có tác dụng với MnSiO3 không? MgSO4 có tác dụng với RbOH không? MgSO4 có tác dụng với Na2PbO2 không? MgSO4 có tác dụng với Rb2S không? MgSO4 có tác dụng với [Zn(NH3)4](OH)2 không? MgSO4 có tác dụng với [Zn(NH3)4]Cl2 không? MgSO4 có tác dụng với Zn(NH3)4SO4 không? MgSO4 có tác dụng với CsSH không? MgSO4 có tác dụng với P2O3 không? MgSO4 có tác dụng với P2S5 không? MgSO4 có tác dụng với Fe2O3.nH2O không? MgSO4 có tác dụng với RbSH không? MgSO4 có tác dụng với LiSH không? MgSO4 có tác dụng với NaSH không? MgSO4 có tác dụng với C6H4CH3OH không? MgSO4 có tác dụng với C6H5COCH3 không? MgSO4 có tác dụng với C6H5CHOHCH3 không? MgSO4 có tác dụng với XeF6 không? MgSO4 có tác dụng với XeOF4 không? MgSO4 có tác dụng với XeF4 không? MgSO4 có tác dụng với XeO3 không? MgSO4 có tác dụng với SF4 không? MgSO4 có tác dụng với H2S2O4 không? MgSO4 có tác dụng với K3As không? MgSO4 có tác dụng với H3As không? MgSO4 có tác dụng với H3Sb không? MgSO4 có tác dụng với K3Sb không? MgSO4 có tác dụng với Si(OH)4 không? MgSO4 có tác dụng với (COONa)2 không? MgSO4 có tác dụng với (COOH)2 không? MgSO4 có tác dụng với NH4ClO4 không? MgSO4 có tác dụng với Na3Sb không? MgSO4 có tác dụng với ZnS2O4 không? MgSO4 có tác dụng với NH4Br không? MgSO4 có tác dụng với C2H5COOC3H7 không? MgSO4 có tác dụng với BaC2 không? MgSO4 có tác dụng với C6H5CHCH2 không? MgSO4 có tác dụng với Na3As không? MgSO4 có tác dụng với SiCl4 không? MgSO4 có tác dụng với Xe không? MgSO4 có tác dụng với (NHCH2CO)n không? MgSO4 có tác dụng với FeSiO2 không? MgSO4 có tác dụng với RCH2OH không? MgSO4 có tác dụng với RCOONa không? MgSO4 có tác dụng với CuCO3.Cu(OH)2 không? MgSO4 có tác dụng với K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O không? MgSO4 có tác dụng với Ca(ClO)2 không? MgSO4 có tác dụng với C2H5Br không? MgSO4 có tác dụng với NaClO3 không? MgSO4 có tác dụng với NaClO2 không? MgSO4 có tác dụng với Ba(ClO2)2 không? MgSO4 có tác dụng với H2SO4.nSO3 không? MgSO4 có tác dụng với H2SO4.(n-1)SO3 không? MgSO4 có tác dụng với H2SO4.11H2O không? MgSO4 có tác dụng với [Cu(NO3)4](OH)2 không? MgSO4 có tác dụng với N2O3 không? MgSO4 có tác dụng với SiH4 không? MgSO4 có tác dụng với Ca2SiO4 không? MgSO4 có tác dụng với CaO.Al2O3 không? MgSO4 có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? MgSO4 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? MgSO4 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? MgSO4 có tác dụng với H2Cr2O7 không? MgSO4 có tác dụng với O không? MgSO4 có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? MgSO4 có tác dụng với FONO2 không? MgSO4 có tác dụng với KF không? MgSO4 có tác dụng với INO3 không? MgSO4 có tác dụng với KBrO3 không? MgSO4 có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? MgSO4 có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? MgSO4 có tác dụng với NaNH2 không? MgSO4 có tác dụng với Na2N không? MgSO4 có tác dụng với Na2NH không? MgSO4 có tác dụng với Mg3P2 không? MgSO4 có tác dụng với POBr3 không? MgSO4 có tác dụng với FeF3 không? MgSO4 có tác dụng với AuF3 không? MgSO4 có tác dụng với K2Cr2O4 không? MgSO4 có tác dụng với LiAlH4 không? MgSO4 có tác dụng với LiCl không? MgSO4 có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? MgSO4 có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? MgSO4 có tác dụng với KIO không? MgSO4 có tác dụng với Si3N4 không? MgSO4 có tác dụng với SiI4 không? MgSO4 có tác dụng với Na3N không? MgSO4 có tác dụng với CrN không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 08:46:37pm