Advertisement

Chất Hóa Học - NH4OH - Amoni hidroxit

ammonium hydroxide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

NH4OH

công thức rút gọn H5NO


Amoni hidroxit

ammonium hydroxide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 35.04580 ± 0.00085

Nhiệt độ sôi (°C) 37

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Được sử dụng như một công chất làm lạnh ở trong nhiều ngành công nghiệp.

Dung dịch Amoniac (1-3%) là thành phần chất tẩy rửa khá quan trọng, sử dụng phổ biến trong các hộ gia đình.

Trong công nghiệp: Dung dịch amoniac được dùng để làm tiền chất trong điều chế các Alkyl amine.

Được sử dụng nhiều cho việc xử lý nước thải.

Trong công nghiệp thực phẩm: Được dùng trong việc làm bánh hoặc được sử dụng để làm chất điều chỉnh độ chua cho các loại thực phẩm.

Ngành sản xuất đồ nội thất: Dung dịch amoniac được dùng để làm tối màu gỗ hoặc nhuộm màu gỗ.

Advertisement

Đánh giá

NH4OH - Amoni hidroxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-NH4OH-Amoni+hidroxit-199
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Bài 11. Phân bón hóa học

Trong sự phát triển của thực vật thì những nguyên tố hóa học nào cần thiết phải có? (C, O, H, N, S,K, Ca, Mg...) Vậy những nguyên tố hóa học này có ở đâu? (Có trong đất và trong phân bón hóa học) Vậy phânbón hóa học có những công dụng như thế nào? Ta thường dùng những loại phân gì? Để biết được ta vào bài mới.

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học NH4OH (Amoni hidroxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu NH4OH có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

NH4OH có tác dụng với NH4HCO3 không? NH4OH có tác dụng với NaHSO3 không? NH4OH có tác dụng với Cr2O3 không? NH4OH có tác dụng với Cr(OH)3 không? NH4OH có tác dụng với NaCrO2 không? NH4OH có tác dụng với CuFeS2 không? NH4OH có tác dụng với K2SO3 không? NH4OH có tác dụng với K2SO4 không? NH4OH có tác dụng với KClO không? NH4OH có tác dụng với Cu2S không? NH4OH có tác dụng với Fe(NO3)3 không? NH4OH có tác dụng với Ag2SO4 không? NH4OH có tác dụng với Cr(OH)2 không? NH4OH có tác dụng với Al(NO3)3 không? NH4OH có tác dụng với PCl3 không? NH4OH có tác dụng với H3PO3 không? NH4OH có tác dụng với KAlO2 không? NH4OH có tác dụng với AgMnO4 không? NH4OH có tác dụng với AgN3 không? NH4OH có tác dụng với C2H5I không? NH4OH có tác dụng với C3H8 không? NH4OH có tác dụng với C3H8O3S không? NH4OH có tác dụng với C3H8N4O2 không? NH4OH có tác dụng với C3H8NO4P không? NH4OH có tác dụng với C3H8Hg không? NH4OH có tác dụng với C3H7OH không? NH4OH có tác dụng với C3H8O không? NH4OH có tác dụng với C3H8S không? NH4OH có tác dụng với C3H5(OH)3 không? NH4OH có tác dụng với C3H6(OH)2 không? NH4OH có tác dụng với H2NNHCO2CH2CH3 không? NH4OH có tác dụng với C20H36 không? NH4OH có tác dụng với C20H30O2 không? NH4OH có tác dụng với CCl2F2 không? NH4OH có tác dụng với CCl4 không? NH4OH có tác dụng với CFCl2CF2Cl không? NH4OH có tác dụng với CHCl3 không? NH4OH có tác dụng với CH2CO không? NH4OH có tác dụng với CH2CHCHCH2 không? NH4OH có tác dụng với CH2ClCOOH không? NH4OH có tác dụng với CH2Cl2 không? NH4OH có tác dụng với CH2O không? NH4OH có tác dụng với CH2OHCH2OH không? NH4OH có tác dụng với CH3CHCHCH3 không? NH4OH có tác dụng với CH3CHCH2 không? NH4OH có tác dụng với CH3CH2Br không? NH4OH có tác dụng với CH3CH2CH2CH2OH không? NH4OH có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? NH4OH có tác dụng với CH3CH2CONH2 không? NH4OH có tác dụng với CH3CH2COOH không? NH4OH có tác dụng với CH3CH2OCH2CH3 không? NH4OH có tác dụng với CH3CH2OH không? NH4OH có tác dụng với CH3(CH2)16COOH không? NH4OH có tác dụng với CH3COCl không? NH4OH có tác dụng với CH3CONH2 không? NH4OH có tác dụng với CH3COOCH=CH2 không? NH4OH có tác dụng với CH3COOCH2C6H5 không? NH4OH có tác dụng với CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 không? NH4OH có tác dụng với CH3I không? NH4OH có tác dụng với CH3OCH3 không? NH4OH có tác dụng với CH3SCH3 không? NH4OH có tác dụng với CH3SH không? NH4OH có tác dụng với (CH3)2CHOH không? NH4OH có tác dụng với (CH3)2CO không? NH4OH có tác dụng với (CH3)2C2O4 không? NH4OH có tác dụng với (CH3)2NNH2 không? NH4OH có tác dụng với COCl2 không? NH4OH có tác dụng với CO2 không? NH4OH có tác dụng với CO3 không? NH4OH có tác dụng với C2H5NH2 không? NH4OH có tác dụng với C3N3(OH)3 không? NH4OH có tác dụng với C3N12 không? NH4OH có tác dụng với C3H7NO3 không? NH4OH có tác dụng với C4H7BrO2 không? NH4OH có tác dụng với C4H7NO4 không? NH4OH có tác dụng với C4H8N2O3 không? NH4OH có tác dụng với C4H8O không? NH4OH có tác dụng với C4H9NO3 không? NH4OH có tác dụng với C5H4NCOOH không? NH4OH có tác dụng với C5H5N không? NH4OH có tác dụng với C5H9NO2 không? NH4OH có tác dụng với C5H9NO4 không? NH4OH có tác dụng với C5H10 không? NH4OH có tác dụng với C5H10N2O3 không? NH4OH có tác dụng với C5H10O4 không? NH4OH có tác dụng với C5H11NO2 không? NH4OH có tác dụng với C5H11NO2S không? NH4OH có tác dụng với C5H12 không? NH4OH có tác dụng với C6F5COOH không? NH4OH có tác dụng với C6H4O2 không? NH4OH có tác dụng với C6H5CHO không? NH4OH có tác dụng với C6H5CH2OH không? NH4OH có tác dụng với C6H5COCl không? NH4OH có tác dụng với C6H5COOH không? NH4OH có tác dụng với C6H5F không? NH4OH có tác dụng với C6H13NO2 không? NH4OH có tác dụng với C6H14N2O2 không? NH4OH có tác dụng với C7H16 không? NH4OH có tác dụng với C8H9NO2 không? NH4OH có tác dụng với C8H18 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-27 11:57:40pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(