Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

As2S3


Arsen trisunfua

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 246.0382

Khối lượng riêng (kg/m3) 3430

Màu sắc Cam

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 707

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 310

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Y tế As2S3 và As4S4 đã được nghiên cứu để điều trị bệnh bạch cầu cấp tính bạch cầu (APL)). Cách thức hợp chất này hoạt động được cho là tương tự As2O3. An toàn As2S3 không hòa tan do đó nó có mức độc tính thấp. Các mẫu "già" có thể chứa một lượng đáng kể các asen oxit, chúng có thể hòa tan và do đó rất độc. Sự xuất hiện tự nhiên Hợp chất này được tìm thấy trong môi trường núi lửa, thường cùng với các asen sunfua khác, chủ yếu dưới dạng khoáng vật hùng hoàng. Đôi khi nó được tìm thấy trong các tĩnh mạch thủy nhiệt có nhiệt độ thấp, cùng với một số khoáng chất sunfua và sunfosalt khác.
Advertisement

Đánh giá

As2S3 - Arsen trisunfua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-As2S3-Arsen+trisunfua-1115
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 3 SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Nội dung bài giảng Tính chất của phi kim tìm hiểu về một số tính chất vật lí của phi kim: Phi kim tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khí. Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp; Biết những tính chất hoá học chung của phi kim: Tác dụng với oxi, với kim loại vàvới hiđrô. Sơ lược về mức độ hoạt động hoá học mạnh yếu của 1 số phi kim.

Bài 26. Clo

Bài giảng Clo đi sâu tìm hiểu về Tính chất vật lí của clo; Clo có một số tính chất chung của phi kim(tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dung dịch bazơ, clo là phi kim hoạtđộng mạnh; Phương pháp điều chế clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm; Một số ứng dụng, thu khí clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm.

Bài 27. Cacbon

Nội dung bài giảng Cacbon tìm hiểu Đơn chất cacbon có 3 dạng thù hình chính: Kim cương, than chì và cacbon vô định hình; Cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, mồ hóng…) có tính hấp phụ và hoạt động hóa học nhất; Sơ lược tính chất vật lí của 3 dạng thù hình; Cacbon là phi kim hoạt động hóa học yếu: Tác dụng với oxi và một số oxit kim loại, tính chất hóa học đặc biệt của cácbon là tínhkhử ở nhiệt độ cao; Một số ứng dụng tương ứng với tính chất vật lí và tính chất hóa học của cacbon.

Bài 28. Các oxit của cacbon

Nội dung bài học Các oxit của cacbon tìm hiểu về hai hợp chất quan trọng là CO và CO . Hai oxit này thuộc loại nào? Chúng có những tính chất và ứng dụng gì? để trả lời chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất và ứng dụng của các oxit này.

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nội dung bài học Axit cacbonic và muối cacbonat tìm hiểu H CO là axit rất yếu, không bền; Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO . Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn để bảo vệ môi trường.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học As2S3 (Arsen trisunfua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu As2S3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

As2S3 có tác dụng với Mg2Si không? As2S3 có tác dụng với MnSiO3 không? As2S3 có tác dụng với RbOH không? As2S3 có tác dụng với Na2PbO2 không? As2S3 có tác dụng với Rb2S không? As2S3 có tác dụng với [Zn(NH3)4](OH)2 không? As2S3 có tác dụng với [Zn(NH3)4]Cl2 không? As2S3 có tác dụng với Zn(NH3)4SO4 không? As2S3 có tác dụng với CsSH không? As2S3 có tác dụng với P2O3 không? As2S3 có tác dụng với P2S5 không? As2S3 có tác dụng với Fe2O3.nH2O không? As2S3 có tác dụng với RbSH không? As2S3 có tác dụng với LiSH không? As2S3 có tác dụng với NaSH không? As2S3 có tác dụng với C6H4CH3OH không? As2S3 có tác dụng với C6H5COCH3 không? As2S3 có tác dụng với C6H5CHOHCH3 không? As2S3 có tác dụng với XeF6 không? As2S3 có tác dụng với XeOF4 không? As2S3 có tác dụng với XeF4 không? As2S3 có tác dụng với XeO3 không? As2S3 có tác dụng với SF4 không? As2S3 có tác dụng với H2S2O4 không? As2S3 có tác dụng với K3As không? As2S3 có tác dụng với H3As không? As2S3 có tác dụng với H3Sb không? As2S3 có tác dụng với K3Sb không? As2S3 có tác dụng với Si(OH)4 không? As2S3 có tác dụng với (COONa)2 không? As2S3 có tác dụng với (COOH)2 không? As2S3 có tác dụng với NH4ClO4 không? As2S3 có tác dụng với Na3Sb không? As2S3 có tác dụng với ZnS2O4 không? As2S3 có tác dụng với NH4Br không? As2S3 có tác dụng với C2H5COOC3H7 không? As2S3 có tác dụng với BaC2 không? As2S3 có tác dụng với C6H5CHCH2 không? As2S3 có tác dụng với Na3As không? As2S3 có tác dụng với SiCl4 không? As2S3 có tác dụng với Xe không? As2S3 có tác dụng với (NHCH2CO)n không? As2S3 có tác dụng với FeSiO2 không? As2S3 có tác dụng với RCH2OH không? As2S3 có tác dụng với RCOONa không? As2S3 có tác dụng với CuCO3.Cu(OH)2 không? As2S3 có tác dụng với K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O không? As2S3 có tác dụng với Ca(ClO)2 không? As2S3 có tác dụng với C2H5Br không? As2S3 có tác dụng với NaClO3 không? As2S3 có tác dụng với NaClO2 không? As2S3 có tác dụng với Ba(ClO2)2 không? As2S3 có tác dụng với H2SO4.nSO3 không? As2S3 có tác dụng với H2SO4.(n-1)SO3 không? As2S3 có tác dụng với H2SO4.11H2O không? As2S3 có tác dụng với [Cu(NO3)4](OH)2 không? As2S3 có tác dụng với N2O3 không? As2S3 có tác dụng với SiH4 không? As2S3 có tác dụng với Ca2SiO4 không? As2S3 có tác dụng với CaO.Al2O3 không? As2S3 có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? As2S3 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? As2S3 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? As2S3 có tác dụng với H2Cr2O7 không? As2S3 có tác dụng với O không? As2S3 có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? As2S3 có tác dụng với FONO2 không? As2S3 có tác dụng với KF không? As2S3 có tác dụng với INO3 không? As2S3 có tác dụng với KBrO3 không? As2S3 có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? As2S3 có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? As2S3 có tác dụng với NaNH2 không? As2S3 có tác dụng với Na2N không? As2S3 có tác dụng với Na2NH không? As2S3 có tác dụng với Mg3P2 không? As2S3 có tác dụng với POBr3 không? As2S3 có tác dụng với FeF3 không? As2S3 có tác dụng với AuF3 không? As2S3 có tác dụng với K2Cr2O4 không? As2S3 có tác dụng với LiAlH4 không? As2S3 có tác dụng với LiCl không? As2S3 có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? As2S3 có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? As2S3 có tác dụng với KIO không? As2S3 có tác dụng với Si3N4 không? As2S3 có tác dụng với SiI4 không? As2S3 có tác dụng với Na3N không? As2S3 có tác dụng với CrN không? As2S3 có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? As2S3 có tác dụng với CrO không? As2S3 có tác dụng với NaHF2 không? As2S3 có tác dụng với FeCu2S2 không? As2S3 có tác dụng với KHS không? As2S3 có tác dụng với NaHS không? As2S3 có tác dụng với C2Ag2 không? As2S3 có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? As2S3 có tác dụng với PbCl2 không? As2S3 có tác dụng với Ca(CN)2 không? As2S3 có tác dụng với NaKS không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 01:30:04am