Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

(NH4)3AsS4

công thức rút gọn AsH12N3S4


Amoni thioarsenat

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 257.2970

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (NH4)3AsS4

Đánh giá

(NH4)3AsS4 - Amoni thioarsenat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-(NH4)3AsS4-Amoni+thioarsenat-1975
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 28. Không khí – Sự cháy

Có cách nào để xác định thành phần của không khí ? Không khí có liên quan gì đến sự cháy ? Tại sao khi có gió to thì đám cháy càng dễ bùng cháy to hơn ? Làm thế nào để dập tắt được đám cháy và tốt hơn là để đám cháy không xảy ra ?

Bài 29. Bài luyện tập 5 – Hóa học 8

Nắm vững những tính chất và điều chế khí oxi, thành phần của không khí, định nghĩa và phân loại oxit, sự oxi hoá, phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ.

Bài 30. Bài thực hành 4

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, về tính chất vật lý và tính chất hoá học của oxi. Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đây không khí và đẩy nước.

CHƯƠNG 5 HIĐRO – NƯỚC

+ Hiđro có những tính chất và ứng dụng gì ? + Phản ứng oxi hoá - khử là gì ? Thế nào là chất khử, chất oxi hoá ? - Điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp như thế nào ? - Phản ứng thế là gì ? Thành phần, tính chất của nước như thế nào ? Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất như thế nào ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Bài 32. Phản ứng oxi hóa – khử

- Sự khử (quá trình khử) của một chất là làm cho chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hoá của chất đó. - Sự oxi hoá (quá trình oxi hoá) của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hoá của chất đó.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học (NH4)3AsS4 (Amoni thioarsenat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu (NH4)3AsS4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

(NH4)3AsS4 có tác dụng với CH3COOCHCHC2H5 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với C2H5CH2CHO không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với CH3-CH=CH2 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với C17H33COONa không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với (C17H33COO)3C3H5 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với ClO3 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với NaBr không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với HIO không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với NH4N3 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với NH4I3 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với NH4ClO không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với NH2Cl không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với Cl2.nH2O không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với NCl3 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với (NH3OH)Cl không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với (NH3OH)N3 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với KI3 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với H4PO4 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với [Na(H2O)4] không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với As(HSO4)3 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với NaHSeO3 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với SeCl4 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với Na2[Se(OH)6] không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với NaHSeO4 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với SeO4 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với TeO3 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với Na2TeO3 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với Na2TeO4.2H2O không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với SeOCl2 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với Se(OH)2Cl2 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với Ag2Te không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với (C6H5)3Sb không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với Na2Se không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với NaHSe không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với NaH2AsO4.H2O không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với As2O5 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với H3AsO4.0,5H2O không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với Na2HAsO4 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với As2S5 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với (NH4)3AsO4.3H2O không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với H3AsO3 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với (PO3) không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với SO3NH2− không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với H3NSO3 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với NaH2NSO3 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với HSO5 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với HPF6 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với PF6 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với (Cr2O7) không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với XeO4 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với H2TeO4 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với Na2H4TeO6 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với Ba2XeO6 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với Te(OH)6 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với XeO3F2 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với XeO2F4 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với H2XeO4 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với H6TeO6.4H2O không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với K2H4TeO6 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với Na6TeO6 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với HfI4 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với Hg(NH3)2Cl2 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với Na2HgCl4 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với Hg2I2 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với K2[HgI4] không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với NH4I không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với HgSO4 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với C3N4 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với HSCN không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với (Hg2N)I không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với Hg2SeO4 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với HgSeO4 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với H2SnCl6 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với HgNH2Cl không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với HgSO4.2HgS không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với I2Cl6 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với HICl2 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với [K(H2O)6] không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với In không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với InH3 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với InClO không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với InCl3.4H2O không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với In(CN)3 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với In(NO3)3 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với KIO3 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với NaInO2 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với In2(SO4)3 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với In2S không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với InN không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với R-H không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với C2H5OCH3 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với C3H7Br không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với C3H6Br2 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với C4H8Br2 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với CH3CH(NH2)COOH không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với CH3CH(NH2)COONa không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với C4H9Br không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với C2H5OBr không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với H2PtCl6 không? (NH4)3AsS4 có tác dụng với H2PtCl4 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có (NH4)3AsS4 (Amoni thioarsenat) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng (NH4)3AsS4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 04:14:38am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(