Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

As2S5


Diarsen pentasunfua

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 310.1682

Màu sắc màu đỏ nâu

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 500

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 300

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Điasen pentasunfua là một hợp chất vô cơ chứa asen và lưu huỳnh với công thức As2S5. Đây là chất rắn màu đỏ nâu, không bền. Các chất rắn có công thức gần đúng As2S5 đã được sử dụng làm chất màu và các chất trung gian hóa học nhưng nhìn chung chỉ quan tâm đến các phòng thí nghiệm hàn lâm. Asen pentasulfide được sử dụng làm sắc tố và làm bộ lọc ánh sáng ở dạng tấm mỏng . Tiếp xúc với mức asen thấp hơn có thể gây buồn nôn và nôn, giảm sản xuất hồng cầu và bạch cầu, nhịp tim bất thường, tổn thương mạch máu và cảm giác bỏng rát
Advertisement

Đánh giá

As2S5 - Diarsen pentasunfua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-As2S5-Diarsen+pentasunfua-2299
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Bài 11. Phân bón hóa học

Trong sự phát triển của thực vật thì những nguyên tố hóa học nào cần thiết phải có? (C, O, H, N, S,K, Ca, Mg...) Vậy những nguyên tố hóa học này có ở đâu? (Có trong đất và trong phân bón hóa học) Vậy phânbón hóa học có những công dụng như thế nào? Ta thường dùng những loại phân gì? Để biết được ta vào bài mới.

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học As2S5 (Diarsen pentasunfua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu As2S5 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

As2S5 có tác dụng với Au(OH)3 không? As2S5 có tác dụng với K[Pt(C2H4)Cl3].H2O không? As2S5 có tác dụng với [Pt(C2H4)Cl3] không? As2S5 có tác dụng với PtS không? As2S5 có tác dụng với [Pt(NH3)4][PtCl4] không? As2S5 có tác dụng với Pt(NH3)2Cl2 không? As2S5 có tác dụng với trans-[Pt(NH3)2Cl2] không? As2S5 có tác dụng với K2Pt(NO2)4 không? As2S5 có tác dụng với PtO2 không? As2S5 có tác dụng với [Pt(NH3)6]Cl4 không? As2S5 có tác dụng với [Pt(NH3)4]Cl2.H2O không? As2S5 có tác dụng với BaPtCl4 không? As2S5 có tác dụng với Li(C2H5O) không? As2S5 có tác dụng với Pd(NO3)2 không? As2S5 có tác dụng với [Pd(H2O)4] không? As2S5 có tác dụng với (NH4)2[BeF4] không? As2S5 có tác dụng với NH4BeF3 không? As2S5 có tác dụng với RbPF6 không? As2S5 có tác dụng với KPF6 không? As2S5 có tác dụng với NH4SO3F không? As2S5 có tác dụng với UOF2.H2O không? As2S5 có tác dụng với LiHCO3 không? As2S5 có tác dụng với LiAlO2 không? As2S5 có tác dụng với Hg2(NO3)2.2H2O không? As2S5 có tác dụng với Hg2NO3OH không? As2S5 có tác dụng với Hg2CrO4 không? As2S5 có tác dụng với Cu2SO4(OH)2 không? As2S5 có tác dụng với Na2Cu(OH)4 không? As2S5 có tác dụng với Na4FeO3 không? As2S5 có tác dụng với FeHPO4 không? As2S5 có tác dụng với (HCOO)2Mg không? As2S5 có tác dụng với (NH4)2PtCl6 không? As2S5 có tác dụng với (NH4)3VS4 không? As2S5 có tác dụng với Na2S2O6 không? As2S5 có tác dụng với U(SO4)2 không? As2S5 có tác dụng với UO2(OH)2 không? As2S5 có tác dụng với VSO4 không? As2S5 có tác dụng với (VO)SO4 không? As2S5 có tác dụng với (NH4)4P2O7 không? As2S5 có tác dụng với Cs[AuCl4] không? As2S5 có tác dụng với Au2O3 không? As2S5 có tác dụng với Au(NH2)2Cl không? As2S5 có tác dụng với NH2OH.H2O không? As2S5 có tác dụng với (NH3OH)3PO4 không? As2S5 có tác dụng với NH4C không? As2S5 có tác dụng với NaC không? As2S5 có tác dụng với Na3AsS4 không? As2S5 có tác dụng với Na2TeO4 không? As2S5 có tác dụng với SeCl2 không? As2S5 có tác dụng với H2SeCl6 không? As2S5 có tác dụng với TeCl4 không? As2S5 có tác dụng với TlNO3 không? As2S5 có tác dụng với Rh2S3 không? As2S5 có tác dụng với [Rh(NH3)6]Cl3 không? As2S5 có tác dụng với H3RhCl6 không? As2S5 có tác dụng với C2H5NH3Cl không? As2S5 có tác dụng với (NH4)2PtCl4 không? As2S5 có tác dụng với AsCl4 không? As2S5 có tác dụng với Ni(NO2)2 không? As2S5 có tác dụng với [PCl4][PF6] không? As2S5 có tác dụng với [AsCl4][AsF6] không? As2S5 có tác dụng với [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 không? As2S5 có tác dụng với NO2ClO không? As2S5 có tác dụng với ZrCl2O không? As2S5 có tác dụng với SnCl2O không? As2S5 có tác dụng với (NO)2S2O7 không? As2S5 có tác dụng với HfCl2O không? As2S5 có tác dụng với RbNO2 không? As2S5 có tác dụng với RbNO3.HNO3 không? As2S5 có tác dụng với Tl2O không? As2S5 có tác dụng với TlCl không? As2S5 có tác dụng với [Tl(H2O)] không? As2S5 có tác dụng với Tl2S không? As2S5 có tác dụng với Tl2CrO4 không? As2S5 có tác dụng với Tl2[Zn(OH)4] không? As2S5 có tác dụng với Tl3PO4 không? As2S5 có tác dụng với NaH2PO2 không? As2S5 có tác dụng với H2PO2 không? As2S5 có tác dụng với S2O6 không? As2S5 có tác dụng với Ag2SO3 không? As2S5 có tác dụng với LiHSO4 không? As2S5 có tác dụng với Li2HPO4 không? As2S5 có tác dụng với Li3PO4.12H2O không? As2S5 có tác dụng với K5P3O10 không? As2S5 có tác dụng với K4P2O7 không? As2S5 có tác dụng với K2HPO4.3H2O không? As2S5 có tác dụng với LiH2PO4 không? As2S5 có tác dụng với NiSO4.7H2O không? As2S5 có tác dụng với Sc không? As2S5 có tác dụng với ScCl2OH không? As2S5 có tác dụng với ScF3 không? As2S5 có tác dụng với Sc(OH)3 không? As2S5 có tác dụng với Sc2O3 không? As2S5 có tác dụng với ZrCl2 không? As2S5 có tác dụng với ScCl3.xH2O không? As2S5 có tác dụng với ZrCl không? As2S5 có tác dụng với [Zr3Cl3(OH)6]Cl3 không? As2S5 có tác dụng với Zr không? As2S5 có tác dụng với ZrO2 không? As2S5 có tác dụng với ZrCl3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 05:25:00am