Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

As2O5


Diarsen pentoxit

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 229.8402

Khối lượng riêng (kg/m3) 4320

Màu sắc bột trắng có hút ẩm

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 315

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Arsen pentoxit là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học là As2O5. Hợp chất này có trạng thái giống thủy tinh, có màu trắng, dễ vỡ và tương đối không ổn định, phù hợp với trạng thái số oxy hóa của As(V), hiếm khi xảy ra. Phổ biến hơn hợp chất này và có giá trị về kinh tế là hợp chất Arsen(III) oxit (As2O3). Tất cả các hợp chất arsen đều có tính độc hại cao và do đó chỉ có những lợi ích về kinh tế cách ít ỏi.
Advertisement

Đánh giá

As2O5 - Diarsen pentoxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-As2O5-Diarsen+pentoxit-2296
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Rèn luyện các thao tác thí nghiệm: quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về những tính chất hoá học của oxit và axit.

Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

Nội dung bài học chủ yếu đề cập đến tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với chất chỉ thị màu, và với axit); tính chất hoá học riêng của bazơ tan (kiềm) (tác dụng với oxit axit và với dung dịch muối); tính chất riêng của bazơ không tan trong nước (bị nhiệt phân huỷ).

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Nội dung bài học nghiên cứu về các vấn đề: Natri hidroxit NaOH và Canxi hidroxitCa(OH) có những tính chất vật lí, tính chất hóa học nào? Những ứng dụng trong đời sống và sản xuất gồm những gì?

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học As2O5 (Diarsen pentoxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu As2O5 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

As2O5 có tác dụng với AlCl3.6H2O không? As2O5 có tác dụng với BrF3 không? As2O5 có tác dụng với Ba3N2 không? As2O5 có tác dụng với Au(OH)3 không? As2O5 có tác dụng với K[Pt(C2H4)Cl3].H2O không? As2O5 có tác dụng với [Pt(C2H4)Cl3] không? As2O5 có tác dụng với PtS không? As2O5 có tác dụng với [Pt(NH3)4][PtCl4] không? As2O5 có tác dụng với Pt(NH3)2Cl2 không? As2O5 có tác dụng với trans-[Pt(NH3)2Cl2] không? As2O5 có tác dụng với K2Pt(NO2)4 không? As2O5 có tác dụng với PtO2 không? As2O5 có tác dụng với [Pt(NH3)6]Cl4 không? As2O5 có tác dụng với [Pt(NH3)4]Cl2.H2O không? As2O5 có tác dụng với BaPtCl4 không? As2O5 có tác dụng với Li(C2H5O) không? As2O5 có tác dụng với Pd(NO3)2 không? As2O5 có tác dụng với [Pd(H2O)4] không? As2O5 có tác dụng với (NH4)2[BeF4] không? As2O5 có tác dụng với NH4BeF3 không? As2O5 có tác dụng với RbPF6 không? As2O5 có tác dụng với KPF6 không? As2O5 có tác dụng với NH4SO3F không? As2O5 có tác dụng với UOF2.H2O không? As2O5 có tác dụng với LiHCO3 không? As2O5 có tác dụng với LiAlO2 không? As2O5 có tác dụng với Hg2(NO3)2.2H2O không? As2O5 có tác dụng với Hg2NO3OH không? As2O5 có tác dụng với Hg2CrO4 không? As2O5 có tác dụng với Cu2SO4(OH)2 không? As2O5 có tác dụng với Na2Cu(OH)4 không? As2O5 có tác dụng với Na4FeO3 không? As2O5 có tác dụng với FeHPO4 không? As2O5 có tác dụng với (HCOO)2Mg không? As2O5 có tác dụng với (NH4)2PtCl6 không? As2O5 có tác dụng với (NH4)3VS4 không? As2O5 có tác dụng với Na2S2O6 không? As2O5 có tác dụng với U(SO4)2 không? As2O5 có tác dụng với UO2(OH)2 không? As2O5 có tác dụng với VSO4 không? As2O5 có tác dụng với (VO)SO4 không? As2O5 có tác dụng với (NH4)4P2O7 không? As2O5 có tác dụng với Cs[AuCl4] không? As2O5 có tác dụng với Au2O3 không? As2O5 có tác dụng với Au(NH2)2Cl không? As2O5 có tác dụng với NH2OH.H2O không? As2O5 có tác dụng với (NH3OH)3PO4 không? As2O5 có tác dụng với NH4C không? As2O5 có tác dụng với NaC không? As2O5 có tác dụng với Na3AsS4 không? As2O5 có tác dụng với Na2TeO4 không? As2O5 có tác dụng với SeCl2 không? As2O5 có tác dụng với H2SeCl6 không? As2O5 có tác dụng với TeCl4 không? As2O5 có tác dụng với TlNO3 không? As2O5 có tác dụng với Rh2S3 không? As2O5 có tác dụng với [Rh(NH3)6]Cl3 không? As2O5 có tác dụng với H3RhCl6 không? As2O5 có tác dụng với C2H5NH3Cl không? As2O5 có tác dụng với (NH4)2PtCl4 không? As2O5 có tác dụng với AsCl4 không? As2O5 có tác dụng với Ni(NO2)2 không? As2O5 có tác dụng với [PCl4][PF6] không? As2O5 có tác dụng với [AsCl4][AsF6] không? As2O5 có tác dụng với [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 không? As2O5 có tác dụng với NO2ClO không? As2O5 có tác dụng với ZrCl2O không? As2O5 có tác dụng với SnCl2O không? As2O5 có tác dụng với (NO)2S2O7 không? As2O5 có tác dụng với HfCl2O không? As2O5 có tác dụng với RbNO2 không? As2O5 có tác dụng với RbNO3.HNO3 không? As2O5 có tác dụng với Tl2O không? As2O5 có tác dụng với TlCl không? As2O5 có tác dụng với [Tl(H2O)] không? As2O5 có tác dụng với Tl2S không? As2O5 có tác dụng với Tl2CrO4 không? As2O5 có tác dụng với Tl2[Zn(OH)4] không? As2O5 có tác dụng với Tl3PO4 không? As2O5 có tác dụng với NaH2PO2 không? As2O5 có tác dụng với H2PO2 không? As2O5 có tác dụng với S2O6 không? As2O5 có tác dụng với Ag2SO3 không? As2O5 có tác dụng với LiHSO4 không? As2O5 có tác dụng với Li2HPO4 không? As2O5 có tác dụng với Li3PO4.12H2O không? As2O5 có tác dụng với K5P3O10 không? As2O5 có tác dụng với K4P2O7 không? As2O5 có tác dụng với K2HPO4.3H2O không? As2O5 có tác dụng với LiH2PO4 không? As2O5 có tác dụng với NiSO4.7H2O không? As2O5 có tác dụng với Sc không? As2O5 có tác dụng với ScCl2OH không? As2O5 có tác dụng với ScF3 không? As2O5 có tác dụng với Sc(OH)3 không? As2O5 có tác dụng với Sc2O3 không? As2O5 có tác dụng với ZrCl2 không? As2O5 có tác dụng với ScCl3.xH2O không? As2O5 có tác dụng với ZrCl không? As2O5 có tác dụng với [Zr3Cl3(OH)6]Cl3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có As2O5 (Diarsen pentoxit) là chất sản phẩm

2H3AsO4.0,5H2O → 4H2O + As2O5 Xem tất cả phương trình tạo ra As2O5

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-01-29 08:13:00am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(