Chất Hóa Học - Ag3PO4 - Bạc phosphat

silver orthophosphate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Ag3PO4

công thức rút gọn Ag3O4P


Bạc phosphat

silver orthophosphate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 418.5760

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Thuốc thử hóa phân tích

Được sử dụng trong mạ bạc, các vật liệu sinh học

Ngoài ra bạc(I) photphat còn được sử dụng trong ngành nhiếp ảnh thời kì đầu như là một chất nhạy sáng.

Trong năm 2010, bạc(I) photphat được báo cáo là có năng suất lượng tử cao (90%) như chất xúc tác quang cho sự phân tách nước quang hóa nhìn thấy được và để sản xuất oxy hoạt hóa bằng phương pháp tương tự.

Bạc(I) photphat cũng là một chất liệu tiềm năng để kết hợp tính chất kháng khuẩn ion bạc thành vật liệu.

Advertisement

Đánh giá

Ag3PO4 - Bạc phosphat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Ag3PO4-Bac+phosphat-263
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

Các bạn đã biết, ở một nhiệt độ nhất định các chất khác nhau có thể bị hoà tan nhiều hay ít khác nhau. Đối với một chất nhất định, ở những nhiệt độ khác nhau cũng hoà tan nhiều ít khác nhau. Để có thể xác định được lượng chất tan này, chúng ta hãy tìm hiểu độ tan của chất.

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Thường có nhiều cách biểu diễn nồng độ dung dịch, các em sẽ tìm hiểu hai loại nồng độ dung dịch là nồng độ phần trăm và nồng độ mol. x

Bài 43. Pha chế dung dịch

Chúng ta đã biết cách tính nồng độ dung dịch. Nhưng làm thế nào để pha chế được dung dịch theo nồng độ cho trước ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

CHƯƠNG 1 CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Chương 4"Oxi - Không khí" (lớp 8) đã sơ lược đề cập đến hai loại Oxit chính là oxit bazơ và 0xit axit, Chúng có những tính chất hoá học nào ?

Bài 2. Một số oxit quan trọng

Canxi 0xit có những tính chất, ứng dụng gì và được sản xuất như thế nào ? Lưu huỳnh đioxit có những tính chất, ứng dụng gì ? Điều chẽ nó như thế nào ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Ag3PO4 (Bạc phosphat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Ag3PO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Ag3PO4 có tác dụng với (CH3)2C2O4 không? Ag3PO4 có tác dụng với (CH3)2NNH2 không? Ag3PO4 có tác dụng với COCl2 không? Ag3PO4 có tác dụng với CO2 không? Ag3PO4 có tác dụng với CO3 không? Ag3PO4 có tác dụng với C2H5NH2 không? Ag3PO4 có tác dụng với C3N3(OH)3 không? Ag3PO4 có tác dụng với C3N12 không? Ag3PO4 có tác dụng với C3H7NO3 không? Ag3PO4 có tác dụng với C4H7BrO2 không? Ag3PO4 có tác dụng với C4H7NO4 không? Ag3PO4 có tác dụng với C4H8N2O3 không? Ag3PO4 có tác dụng với C4H8O không? Ag3PO4 có tác dụng với C4H9NO3 không? Ag3PO4 có tác dụng với C5H4NCOOH không? Ag3PO4 có tác dụng với C5H5N không? Ag3PO4 có tác dụng với C5H9NO2 không? Ag3PO4 có tác dụng với C5H9NO4 không? Ag3PO4 có tác dụng với C5H10 không? Ag3PO4 có tác dụng với C5H10N2O3 không? Ag3PO4 có tác dụng với C5H10O4 không? Ag3PO4 có tác dụng với C5H11NO2 không? Ag3PO4 có tác dụng với C5H11NO2S không? Ag3PO4 có tác dụng với C5H12 không? Ag3PO4 có tác dụng với C6F5COOH không? Ag3PO4 có tác dụng với C6H4O2 không? Ag3PO4 có tác dụng với C6H5CHO không? Ag3PO4 có tác dụng với C6H5CH2OH không? Ag3PO4 có tác dụng với C6H5COCl không? Ag3PO4 có tác dụng với C6H5COOH không? Ag3PO4 có tác dụng với C6H5F không? Ag3PO4 có tác dụng với C6H13NO2 không? Ag3PO4 có tác dụng với C6H14N2O2 không? Ag3PO4 có tác dụng với C7H16 không? Ag3PO4 có tác dụng với C8H9NO2 không? Ag3PO4 có tác dụng với C8H18 không? Ag3PO4 có tác dụng với C9H8O4 không? Ag3PO4 có tác dụng với C9H11NO2 không? Ag3PO4 có tác dụng với C9H11NO3 không? Ag3PO4 có tác dụng với C9H20 không? Ag3PO4 có tác dụng với C10H8 không? Ag3PO4 có tác dụng với C10H14O không? Ag3PO4 có tác dụng với C10H15NO không? Ag3PO4 có tác dụng với C10H16O không? Ag3PO4 có tác dụng với C10H22 không? Ag3PO4 có tác dụng với C11H12N2O2 không? Ag3PO4 có tác dụng với C11H24 không? Ag3PO4 có tác dụng với C12H10 không? Ag3PO4 có tác dụng với C12H22O11 không? Ag3PO4 có tác dụng với C12H26 không? Ag3PO4 có tác dụng với C13H10O không? Ag3PO4 có tác dụng với C13H12O không? Ag3PO4 có tác dụng với C13H28 không? Ag3PO4 có tác dụng với C14H10 không? Ag3PO4 có tác dụng với C14H18N2O5 không? Ag3PO4 có tác dụng với C20H42 không? Ag3PO4 có tác dụng với C21H36N7O16P3S không? Ag3PO4 có tác dụng với Ca(HCO2)2 không? Ag3PO4 có tác dụng với Ca(C2H3O2)2 không? Ag3PO4 có tác dụng với CaC2O4 không? Ag3PO4 có tác dụng với CaCl2 không? Ag3PO4 có tác dụng với Ca(H2PO2)2 không? Ag3PO4 có tác dụng với CaMoO4 không? Ag3PO4 có tác dụng với Ca(NO2)2 không? Ag3PO4 có tác dụng với Ca(NbO3)2 không? Ag3PO4 có tác dụng với CaCl2O2 không? Ag3PO4 có tác dụng với Ca(ClO3)2 không? Ag3PO4 có tác dụng với Ca(ClO4)2 không? Ag3PO4 có tác dụng với CaH2 không? Ag3PO4 có tác dụng với CaI2 không? Ag3PO4 có tác dụng với Ca(IO3)2 không? Ag3PO4 có tác dụng với CaO2 không? Ag3PO4 có tác dụng với CaS không? Ag3PO4 có tác dụng với CaSO4 không? Ag3PO4 có tác dụng với CaSe không? Ag3PO4 có tác dụng với CaSeO3 không? Ag3PO4 có tác dụng với CaSeO4 không? Ag3PO4 có tác dụng với CaSiO3 không? Ag3PO4 có tác dụng với CaTe không? Ag3PO4 có tác dụng với CaTeO3 không? Ag3PO4 có tác dụng với CaTeO4 không? Ag3PO4 có tác dụng với CaWO4 không? Ag3PO4 có tác dụng với CdBr2 không? Ag3PO4 có tác dụng với Cd(CN)2 không? Ag3PO4 có tác dụng với CdCO3 không? Ag3PO4 có tác dụng với Cd(CH3COO)2 không? Ag3PO4 có tác dụng với CdCrO4 không? Ag3PO4 có tác dụng với CdF2 không? Ag3PO4 có tác dụng với CdI2 không? Ag3PO4 có tác dụng với Cd(IO3)2 không? Ag3PO4 có tác dụng với CdMoO4 không? Ag3PO4 có tác dụng với Cd(NO3)2 không? Ag3PO4 có tác dụng với Cd(N3)2 không? Ag3PO4 có tác dụng với CdO không? Ag3PO4 có tác dụng với Cd(OH)2 không? Ag3PO4 có tác dụng với CdS không? Ag3PO4 có tác dụng với CdSO3 không? Ag3PO4 có tác dụng với CdSO4 không? Ag3PO4 có tác dụng với CdSb không? Ag3PO4 có tác dụng với CdSe không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 11:16:49am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(