Chủ đề: Phản ứng hoá hợp - Trang 1

Phương Trình phản ứng hoá học kết hợp 2 hay nhiều chất khác nhau cho ra một chất. - Cập nhật 2023

Định nghĩa phân loại

Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. Như vậy, phản ứng hóa hợp có thể là phản ứng oxi hóa - khử hoặc không phải là phản ứng oxi hóa - khử.

Phản ứng hoá học là loại phản ứng xuất hiện nhiều trong chương trình Hoá trung học cơ sở, phổ thông cho tới Ôn Thi Đại Học.

C2H2 + CH3OH → CH3OCHCH2

Nhiệt độ: 200°C Xúc tác: KOH

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 + CH3OH => CH3OCHCH2  

Phương trình số #2

C2H2 + CO + H2O → C2H3COOH

Xúc tác: Ni(CO)4

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 + CO + H2O => C2H3COOH  

Phương trình số #3

C2H2 + C2H5OH + CO → C2H3COOC2H5

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 + C2H5OH + CO => C2H3COOC2H5  

Advertisement

Phương trình số #4

C2H2 + HCN → C2H3CN

Áp suất: cao Xúc tác: kim loại nặng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 + HCN => C2H3CN  

Phương trình số #5

C2H2 + 2CH3CHO → HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH

Áp suất: cao Xúc tác: kim loại nặng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 + CH3CHO => HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #7

C2H2 + CH3COCH3CHCC(CH3)2OH

Xúc tác: KOH Dung môi: NH3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 + CH3COCH3 => CHCC(CH3)2OH  

Advertisement

Phương trình số #8

CH3COCH3 + HCN → (CH3)2C(OH)CN

Xúc tác: OH-

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COCH3 + HCN => (CH3)2C(OH)CN  

Phương trình số #9

C2H2 + 2HCHO → HOCH2CCCH2OH

Nhiệt độ: 90 - 150°C Áp suất: 1 - 20 Xúc tác: Đồng bismuth

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 + HCHO => HOCH2CCCH2OH  

Advertisement

Phương trình số #10

Br2 + H22HBr

Nhiệt độ: 350°C Xúc tác: Pt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + H2 => HBr  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 12:46:15pm