Advertisement

Chủ đề: Phản ứng hoá hợp - Trang 2

Phương Trình phản ứng hoá học kết hợp 2 hay nhiều chất khác nhau cho ra một chất. - Cập nhật 2022

Định nghĩa phân loại

Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. Như vậy, phản ứng hóa hợp có thể là phản ứng oxi hóa - khử hoặc không phải là phản ứng oxi hóa - khử.

Phản ứng hoá học là loại phản ứng xuất hiện nhiều trong chương trình Hoá trung học cơ sở, phổ thông cho tới Ôn Thi Đại Học.

Phương trình số #2

Ca3(PO4)2 + 4H3PO43Ca(H2PO4)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca3(PO4)2 + H3PO4 => Ca(H2PO4)2  

Phương trình số #4

O2 + Se → SeO2

Nhiệt độ: 250°C Xúc tác: NO2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + Se => SeO2  

Phương trình số #5

2Na + Se → Na2Se

Nhiệt độ: > 130

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na + Se => Na2Se  

Phương trình số #7

C6H5OH + 4O23H2O + 6CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5OH + O2 => H2O + CO2  

Phương trình số #8

F2 + H22HF

Nhiệt độ: -252°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + H2 => HF  

Phương trình số #9

4Al + 3O22Al2O3

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + O2 => Al2O3  

Phương trình số #10

2Al + 3I22AlI3

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: H2O

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + I2 => AlI3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-25 11:26:09am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(