Advertisement

Chủ đề: Phản ứng hoá hợp - Trang 3

Phương Trình phản ứng hoá học kết hợp 2 hay nhiều chất khác nhau cho ra một chất. - Cập nhật 2022

Định nghĩa phân loại

Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. Như vậy, phản ứng hóa hợp có thể là phản ứng oxi hóa - khử hoặc không phải là phản ứng oxi hóa - khử.

Phản ứng hoá học là loại phản ứng xuất hiện nhiều trong chương trình Hoá trung học cơ sở, phổ thông cho tới Ôn Thi Đại Học.

Cl2 + H22HCl

Nhiệt độ: cháy trong H2 Cl2 hoặc ở nhiệt độ phòng Điều kiện khác: có ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2 => HCl  

Phương trình số #2

CaO + H2O → Ca(OH)2

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaO + H2O => Ca(OH)2  

Phương trình số #3

H2O + K2CO3 + CO22KHCO3

Nhiệt độ: 30 - 40°C Xúc tác: H2SO4 đặc

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + K2CO3 + CO2 => KHCO3  

Phương trình số #4

5O2 + 4P → 2P2O5

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: dư oxi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + P => P2O5  

Phương trình số #5

2Al + 3Br22AlBr3

Nhiệt độ: 25°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + Br2 => AlBr3  

Phương trình số #7

2H2 + O22H2O

Nhiệt độ: 550°C Điều kiện khác: cháy trong không khí

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + O2 => H2O  

Phương trình số #8

CaO + CO2CaCO3

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaO + CO2 => CaCO3  

Phương trình số #9

Cl2 + Mg → MgCl2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Mg => MgCl2  

Phương trình số #10

O2 + S → SO2

Nhiệt độ: 280 - 360°C Điều kiện khác: cháy trong không khí , hỗn hợp của SO3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + S => SO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-15 03:52:38am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(