Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Na2O


natri oxit

sodium oxide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 61.97894 ± 0.00030

Khối lượng riêng (kg/m3) 2270

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1950

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1132

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Làm thủy tinh Natri oxit là một thành phần đáng kể của thuỷ tinh và các ô kính mặc dù nó được thêm vào dưới dạng "soda" (natri cacbonat). Natri oxit không tồn tại rõ ràng trong thuỷ tinh, vì thuỷ tinh là những polyme liên kết đan xéo nhau phức tạp. Điển hình, thuỷ tinh được sản xuất ra chứa khoảng 15% natri oxit, 70% silica và 9% vôi (CaO). "Soda" natri cacbonat hoạt động như một luồng để làm giảm nhiệt độ silica nóng chảy. Thuỷ tinh soda có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiều so với thuỷ tinh thuần khiết, và có độ đàn hồi cao hơn. Những sự thay đổi trên xảy ra vì silica và soda phản ứng với nhau tạo thành natri silicat có công thức tổng quát Na2[SiO2]x[SiO3]. Na2CO3 → Na2O + CO2 Na2O + SiO2 → Na2SiO3
Advertisement

Đánh giá

Na2O - natri oxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Na2O-natri+oxit-141
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 26. Clo

Bài giảng Clo đi sâu tìm hiểu về Tính chất vật lí của clo; Clo có một số tính chất chung của phi kim(tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dung dịch bazơ, clo là phi kim hoạtđộng mạnh; Phương pháp điều chế clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm; Một số ứng dụng, thu khí clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm.

Bài 27. Cacbon

Nội dung bài giảng Cacbon tìm hiểu Đơn chất cacbon có 3 dạng thù hình chính: Kim cương, than chì và cacbon vô định hình; Cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, mồ hóng…) có tính hấp phụ và hoạt động hóa học nhất; Sơ lược tính chất vật lí của 3 dạng thù hình; Cacbon là phi kim hoạt động hóa học yếu: Tác dụng với oxi và một số oxit kim loại, tính chất hóa học đặc biệt của cácbon là tínhkhử ở nhiệt độ cao; Một số ứng dụng tương ứng với tính chất vật lí và tính chất hóa học của cacbon.

Bài 28. Các oxit của cacbon

Nội dung bài học Các oxit của cacbon tìm hiểu về hai hợp chất quan trọng là CO và CO . Hai oxit này thuộc loại nào? Chúng có những tính chất và ứng dụng gì? để trả lời chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất và ứng dụng của các oxit này.

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nội dung bài học Axit cacbonic và muối cacbonat tìm hiểu H CO là axit rất yếu, không bền; Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO . Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn để bảo vệ môi trường.

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong vỏ trái đất, ngành công nghiệp liên quan đến silic và hợp chất của nó gọi là công nghiệp silicat rất gần gũi trong đời sống, chúng ta hãy nghiên cứu về silic và ngành công nghiệp này

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Na2O (natri oxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Na2O có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Na2O có tác dụng với NH4Cl không? Na2O có tác dụng với NH4NO2 không? Na2O có tác dụng với NH4NO3 không? Na2O có tác dụng với NO không? Na2O có tác dụng với NO2 không? Na2O có tác dụng với O2 không? Na2O có tác dụng với O3 không? Na2O có tác dụng với P không? Na2O có tác dụng với P2O5 không? Na2O có tác dụng với Pb(NO3)2 không? Na2O có tác dụng với Pb(OH)2 không? Na2O có tác dụng với PH3 không? Na2O có tác dụng với PI3 không? Na2O có tác dụng với Pt không? Na2O có tác dụng với S không? Na2O có tác dụng với Si không? Na2O có tác dụng với SiO2 không? Na2O có tác dụng với Sn(OH)2 không? Na2O có tác dụng với SO2 không? Na2O có tác dụng với SO3 không? Na2O có tác dụng với Zn không? Na2O có tác dụng với Zn3P2 không? Na2O có tác dụng với ZnO không? Na2O có tác dụng với ZnS không? Na2O có tác dụng với ZnSO4 không? Na2O có tác dụng với ZnCl2 không? Na2O có tác dụng với N2O4 không? Na2O có tác dụng với N2O không? Na2O có tác dụng với HNO2 không? Na2O có tác dụng với NiO không? Na2O có tác dụng với CrO3 không? Na2O có tác dụng với Mn2O7 không? Na2O có tác dụng với Ni(OH)3 không? Na2O có tác dụng với Li2O không? Na2O có tác dụng với Ba không? Na2O có tác dụng với TiO2 không? Na2O có tác dụng với TiCl4 không? Na2O có tác dụng với Be(OH)2 không? Na2O có tác dụng với Mg(HCO3)2 không? Na2O có tác dụng với NH4OH không? Na2O có tác dụng với NaAlO2 không? Na2O có tác dụng với PbO không? Na2O có tác dụng với FeSO4 không? Na2O có tác dụng với MnO không? Na2O có tác dụng với MgCl2 không? Na2O có tác dụng với MgO không? Na2O có tác dụng với BeCl2 không? Na2O có tác dụng với Be không? Na2O có tác dụng với BeO không? Na2O có tác dụng với Be(NO3)2 không? Na2O có tác dụng với H2ZnO2 không? Na2O có tác dụng với HAlO2.H2O không? Na2O có tác dụng với Cu2O không? Na2O có tác dụng với Zn(OH)2 không? Na2O có tác dụng với PdCl2 không? Na2O có tác dụng với Ag2CO3 không? Na2O có tác dụng với Ba(OH)2 không? Na2O có tác dụng với (NH4)2S không? Na2O có tác dụng với NH4HCO3 không? Na2O có tác dụng với NaHSO3 không? Na2O có tác dụng với Cr2O3 không? Na2O có tác dụng với Cr(OH)3 không? Na2O có tác dụng với NaCrO2 không? Na2O có tác dụng với CuFeS2 không? Na2O có tác dụng với K2SO3 không? Na2O có tác dụng với K2SO4 không? Na2O có tác dụng với KClO không? Na2O có tác dụng với Cu2S không? Na2O có tác dụng với Fe(NO3)3 không? Na2O có tác dụng với Ag2SO4 không? Na2O có tác dụng với Cr(OH)2 không? Na2O có tác dụng với Al(NO3)3 không? Na2O có tác dụng với PCl3 không? Na2O có tác dụng với H3PO3 không? Na2O có tác dụng với KAlO2 không? Na2O có tác dụng với AgMnO4 không? Na2O có tác dụng với AgN3 không? Na2O có tác dụng với C2H5I không? Na2O có tác dụng với C3H8 không? Na2O có tác dụng với C3H8O3S không? Na2O có tác dụng với C3H8N4O2 không? Na2O có tác dụng với C3H8NO4P không? Na2O có tác dụng với C3H8Hg không? Na2O có tác dụng với C3H7OH không? Na2O có tác dụng với C3H8O không? Na2O có tác dụng với C3H8S không? Na2O có tác dụng với C3H5(OH)3 không? Na2O có tác dụng với C3H6(OH)2 không? Na2O có tác dụng với H2NNHCO2CH2CH3 không? Na2O có tác dụng với C20H36 không? Na2O có tác dụng với C20H30O2 không? Na2O có tác dụng với CCl2F2 không? Na2O có tác dụng với CCl4 không? Na2O có tác dụng với CFCl2CF2Cl không? Na2O có tác dụng với CHCl3 không? Na2O có tác dụng với CH2CO không? Na2O có tác dụng với CH2CHCHCH2 không? Na2O có tác dụng với CH2ClCOOH không? Na2O có tác dụng với CH2Cl2 không? Na2O có tác dụng với CH2O không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-02 06:43:53pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(