Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Na2O2


Natri peroxit

sodium peroxide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 77.97834 ± 0.00060

Khối lượng riêng (kg/m3) 2805

Màu sắc Vàng

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 657

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 460

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Natri perôxít được dùng để tẩy bột giấy gỗ trong sản xuất giấy và in ấn. Gần đây nó được dùng chủ yếu trong các hoạt động thí nghiệm chuyên môn, ví dụ như tách kim loại khỏi quặng. Natri perôxít có thể tìm với tên thương mại Solozone[4] and Flocool.[5] TRong các phản ứng điều chế, natri perôxít dùng làm chất oxi hoá. Nó còn làm nguồn cung cấp oxi bởi phản ứng giữa nó với cacbon điôxit giải phóng oxi và tạo ra natri cacbonat; vì thế nó rất hữu ích trong các thiết bị lặn, tàu ngầm,... Liti peroxit cũng có tính năng tương tự. Nó còn dùng trong điều chế mẫu thử bởi tổng hợp peroxit (peroxide fusion) và phân tích sau đó bởi AA hay ICP.
Advertisement

Đánh giá

Na2O2 - Natri peroxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Na2O2-Natri+peroxit-1120
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong vỏ trái đất, ngành công nghiệp liên quan đến silic và hợp chất của nó gọi là công nghiệp silicat rất gần gũi trong đời sống, chúng ta hãy nghiên cứu về silic và ngành công nghiệp này

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô. Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng.

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Nội dung bài giảng Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp học sinh hệ thống hoá lại các kiến thức trong chương như: tính chất của phi kim, tính chất của clo,C, Si, CO, CO , H CO , muối cacbonat. Cấu tạo bảng tuần hoàn và sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố trong chu kì, nhóm và ý nghĩa của bảng tuần hoàn.

Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Mục đích của bài Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng là các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao; Nhiệt phân muối NaHCO3 ; Nhận biết muối cacbonat và muối clorua cụ thể. Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Từ thời cổ đại con người đã biết sử dụng và chế biến các loại hợp chất hữu cơ có trong thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống của mình. Vậy hữu cơ là gì? Hoá học hữu cơ là gì? Bài học Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ hôm nay giúp các bạn trả lời được câu hỏi này

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Na2O2 (Natri peroxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Na2O2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Na2O2 có tác dụng với [Zn(NH3)4](OH)2 không? Na2O2 có tác dụng với [Zn(NH3)4]Cl2 không? Na2O2 có tác dụng với Zn(NH3)4SO4 không? Na2O2 có tác dụng với CsSH không? Na2O2 có tác dụng với P2O3 không? Na2O2 có tác dụng với P2S5 không? Na2O2 có tác dụng với Fe2O3.nH2O không? Na2O2 có tác dụng với RbSH không? Na2O2 có tác dụng với LiSH không? Na2O2 có tác dụng với NaSH không? Na2O2 có tác dụng với C6H4CH3OH không? Na2O2 có tác dụng với C6H5COCH3 không? Na2O2 có tác dụng với C6H5CHOHCH3 không? Na2O2 có tác dụng với XeF6 không? Na2O2 có tác dụng với XeOF4 không? Na2O2 có tác dụng với XeF4 không? Na2O2 có tác dụng với XeO3 không? Na2O2 có tác dụng với SF4 không? Na2O2 có tác dụng với H2S2O4 không? Na2O2 có tác dụng với K3As không? Na2O2 có tác dụng với H3As không? Na2O2 có tác dụng với H3Sb không? Na2O2 có tác dụng với K3Sb không? Na2O2 có tác dụng với Si(OH)4 không? Na2O2 có tác dụng với (COONa)2 không? Na2O2 có tác dụng với (COOH)2 không? Na2O2 có tác dụng với NH4ClO4 không? Na2O2 có tác dụng với Na3Sb không? Na2O2 có tác dụng với ZnS2O4 không? Na2O2 có tác dụng với NH4Br không? Na2O2 có tác dụng với C2H5COOC3H7 không? Na2O2 có tác dụng với BaC2 không? Na2O2 có tác dụng với C6H5CHCH2 không? Na2O2 có tác dụng với Na3As không? Na2O2 có tác dụng với SiCl4 không? Na2O2 có tác dụng với Xe không? Na2O2 có tác dụng với (NHCH2CO)n không? Na2O2 có tác dụng với FeSiO2 không? Na2O2 có tác dụng với RCH2OH không? Na2O2 có tác dụng với RCOONa không? Na2O2 có tác dụng với CuCO3.Cu(OH)2 không? Na2O2 có tác dụng với K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O không? Na2O2 có tác dụng với Ca(ClO)2 không? Na2O2 có tác dụng với C2H5Br không? Na2O2 có tác dụng với NaClO3 không? Na2O2 có tác dụng với NaClO2 không? Na2O2 có tác dụng với Ba(ClO2)2 không? Na2O2 có tác dụng với H2SO4.nSO3 không? Na2O2 có tác dụng với H2SO4.(n-1)SO3 không? Na2O2 có tác dụng với H2SO4.11H2O không? Na2O2 có tác dụng với [Cu(NO3)4](OH)2 không? Na2O2 có tác dụng với N2O3 không? Na2O2 có tác dụng với SiH4 không? Na2O2 có tác dụng với Ca2SiO4 không? Na2O2 có tác dụng với CaO.Al2O3 không? Na2O2 có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? Na2O2 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? Na2O2 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? Na2O2 có tác dụng với H2Cr2O7 không? Na2O2 có tác dụng với O không? Na2O2 có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? Na2O2 có tác dụng với FONO2 không? Na2O2 có tác dụng với KF không? Na2O2 có tác dụng với INO3 không? Na2O2 có tác dụng với KBrO3 không? Na2O2 có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? Na2O2 có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? Na2O2 có tác dụng với NaNH2 không? Na2O2 có tác dụng với Na2N không? Na2O2 có tác dụng với Na2NH không? Na2O2 có tác dụng với Mg3P2 không? Na2O2 có tác dụng với POBr3 không? Na2O2 có tác dụng với FeF3 không? Na2O2 có tác dụng với AuF3 không? Na2O2 có tác dụng với K2Cr2O4 không? Na2O2 có tác dụng với LiAlH4 không? Na2O2 có tác dụng với LiCl không? Na2O2 có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? Na2O2 có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? Na2O2 có tác dụng với KIO không? Na2O2 có tác dụng với Si3N4 không? Na2O2 có tác dụng với SiI4 không? Na2O2 có tác dụng với Na3N không? Na2O2 có tác dụng với CrN không? Na2O2 có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? Na2O2 có tác dụng với CrO không? Na2O2 có tác dụng với NaHF2 không? Na2O2 có tác dụng với FeCu2S2 không? Na2O2 có tác dụng với KHS không? Na2O2 có tác dụng với NaHS không? Na2O2 có tác dụng với C2Ag2 không? Na2O2 có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? Na2O2 có tác dụng với PbCl2 không? Na2O2 có tác dụng với Ca(CN)2 không? Na2O2 có tác dụng với NaKS không? Na2O2 có tác dụng với Cu2FeS2 không? Na2O2 có tác dụng với fructozo không? Na2O2 có tác dụng với glucozo không? Na2O2 có tác dụng với HCOOC2H5 không? Na2O2 có tác dụng với CH3COOK không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Na2O2 (Natri peroxit) là chất sản phẩm

sodium peroxide

2Na + O2 → Na2O2 2Na2O + O2 → 2Na2O2 2Na2O → 2Na + Na2O2 Xem tất cả phương trình tạo ra Na2O2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-21 03:16:54am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(