Advertisement

Chủ đề: Phản ứng hoá hợp - Trang 5

Phương Trình phản ứng hoá học kết hợp 2 hay nhiều chất khác nhau cho ra một chất. - Cập nhật 2022

Định nghĩa phân loại

Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. Như vậy, phản ứng hóa hợp có thể là phản ứng oxi hóa - khử hoặc không phải là phản ứng oxi hóa - khử.

Phản ứng hoá học là loại phản ứng xuất hiện nhiều trong chương trình Hoá trung học cơ sở, phổ thông cho tới Ôn Thi Đại Học.

Phương trình số #2

BaO + CO2BaCO3

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaO + CO2 => BaCO3  

Phương trình số #3

Na2O + SO2Na2SO3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2O + SO2 => Na2SO3  

Phương trình số #4

C2H4 + H2O → C2H5OH

Xúc tác: axit

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H4 + H2O => C2H5OH  

Phương trình số #5

2CO + O22CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + O2 => CO2  

Phương trình số #8

O2 + Si → SiO2

Nhiệt độ: 1200-1300°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + Si => SiO2  

Phương trình số #9

3H2O + P2O52H3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + P2O5 => H3PO4  

Phương trình số #10

5Cl2 + 2P → 2PCl5

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: dư clo

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + P => PCl5  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-25 01:30:07pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(